chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Afgerond experiment: Geckomatics

  Geckomatics & AWV: AI powered mobile mapping

  Geckomatics is een Vlaamse start-up die een, door Artificiële Intelligentie (AI) aangedreven, mobile mapping systeem heeft gecreëerd. Het systeem maakt gebruik van een speciale zelf ontwikkelde camera om opnames te maken op de weg. De camera kan op elke wagen gemonteerd worden.

  Eens die opnames worden opgeladen naar de cloud, worden de beelden geanalyseerd op geografische informatie volgens de noden en wensen van de gebruiker.

  Wegen en Verkeer gaat o.a. verkeersborden inventariseren dankzij Geckomatics technologie

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is één van de schakels van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. AWV beheert ca. 7.000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7.700 km fietspaden. Het agentschap is verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en optimaliseren van dat wegenpatrimonium, het organiseren van het verkeer op haar wegennet en het mee vormgeven van het beleid.

  In die zin is de inventarisatie van verkeersborden, markeringen, verlichtingspalen en andere elementen een belangrijke taak van het Agentschap. In dit experiment gaan AWV en Geckomatics na in welke mate AWV zelf opnames kan maken met de Geckomatics-camera op het dak van één van haar dienstwagens. Nadien worden de beelden met behulp van Artificiële Intelligentie geanalyseerd in de cloud. De bedoeling is dat zoveel mogelijk elementen in de opgenomen beelden automatisch herkend én geïnventariseerd worden.