chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Challenge: Digitaal Mobiliteitsplatform voor leerlingenvervoer

  Entiteit 

  DMOW & DOV

  Uiterste datum van indiening voorstel 15/05/2020
  Contact

  Stephane Coppens, coördinator Sandbox Vlaanderen
  sandbox@vlaanderen.be
  +32 485 30 90 11

  Context

  In het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen worden heel wat leerlingen van-en-naar de dichtstbijzijnde school van het net naar keuze gevoerd met het collectief leerlingenvervoer, “de busjes”. De voorbije jaren kwam het leerlingenvervoer meermaals in de media vanwege van de lange rittijden. Minstens 2 uur onderweg heen en minstens 2 uur onderweg terug is geen uitzondering. Het gaat hier over de meest kwetsbare doelgroepen in het onderwijs: leerlingen met fysieke beperkingen, leerlingen met mentale beperkingen, leerlingen met een autismespectrumstoornis of leerlingen met een combinatie van verschillende stoornissen.

  De Vlaamse Regering keurde op 17 juli 2015 de bisconceptnota ‘Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs’ goed. Deze nota formuleert een voorstel tot uitwerking van een nieuw concept leerlingenvervoer. Dit voorstel werd ingediend door de minister van Onderwijs en de minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Leerlingenvervoer is immers een gedeelde bevoegdheid tussen beide beleidsdomeinen. De nood aan een nieuwe concept leerlingenvervoer vloeit voort uit de problemen die het huidig concept en regelgevend kader kennen, bijvoorbeeld de lange ritduur. Het nieuwe concept leerlingenvervoer werd niet meteen Vlaanderenbreed uitgerold. Sinds 6 maart 2017 loopt er een pilootproject in twee pilootgebieden: pilootgebied Leuven en pilootgebied Roeselare – Hooglede – Izegem – Ingelmunster. In september 2019 werd pilootgebied Antwerpen toegevoegd aan het pilootproject. De bedoeling is om in 2022 een Vlaanderenbrede uitrol van het nieuw concept leerlingenvervoer te bewerkstelligen.

  Het pilootproject heeft ons in beide gebieden al heel wat geleerd over wat goed gaat en wat moeilijk gaat in het leerlingenvervoer. Eén van de elementen die herhaaldelijk blijft terugkomen, is een gebrekkige communicatie. De verschillende partijen weten niet van elkaar wanneer ze onderweg zijn of waar ze zich bevinden, de communicatie is allesbehalve gedigitaliseerd (wat tot fouten leidt) en de administratieve lasten die bij het leerlingenvervoer horen, zijn niet min. Momenteel verloopt dit nog zeer ouderwets: handgeschreven aanwezigheidslijsten en steekkaartjes om door te geven wanneer leerlingen van bus wisselen zijn de norm. De trage communicatie zit ook de vertrouwensband tussen de betrokkenen in de weg. De busbegeleider kan de ouder niet bereiken of vice versa, de busbegeleider heeft geen weet van de situaties in de klas en krijgt daardoor een verderzetting van wat gebeurde in de klas op zijn of haar bus, … Dit alles heeft ook een effect op de kwaliteit van het traject voor de leerling. Hij of zij ondervindt heel wat frustraties, wat ook een invloed heeft op het leerproces.

  Met een mobiele applicatie beogen we een modernisering en digitalisering van de communicatie en het traject van-en-naar school. Dit zou een verhoging van de efficiëntie tot gevolg hebben, die zichtbaar zal worden in het werkveld aan de hand van een vermindering van conflicten en misverstanden tussen alle partijen en een vermindering van de ritduur. Zo streven we naar een kwalitatief vervoer, op alle modi en voor alle partijen.

  Omschrijving

  Zoals hierboven aangehaald is één van de factoren die bijdraagt tot die lange rittijden een gebrekkige, volledig analoge communicatie. Het Departement Onderwijs en Vorming wil in samenwerking met haar partners deze communicatie digitaliseren en moderniseren door de ontwikkeling van een multifunctionele tool of applicatie die raadpleegbaar is op smartphone en computer door zowel busbegeleiders, ouders, leerlingen, leerkrachten als administratief schoolpersoneel.

  We zetten daarbij in op de integratie van een aantal bestaande systemen en/of nieuwe ontwikkelingen om te komen tot een tool of applicatie met volgende mogelijkheden:

  • GPS-tracking;
  • Realtime communicatie tussen busbegeleider en ouder of leerling, administratief verantwoordelijke en ouder, en busbegeleider en leerkracht;
  • Administratieve vereenvoudiging en personeelsregistratie;
  • Dataverzameling 

  Het doel van de applicatie is een kwalitatieve vervoerservice voor alle partijen, waarin de communicatie gedigitaliseerd verloopt en de administratieve rompslomp zoveel mogelijk beperkt wordt. Uit de achterliggende systemen kunnen we heel wat informatie halen, die ons meer leert over het leerlingenvervoer, wat leidt tot evidence based en data driven beleid bij zowel het Departement Onderwijs en Vorming, De Lijn, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken als het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

  Jouw voorstel indienen

  Heb jij een oplossing voor deze challenge? Laat het ons snel weten!

  Download hier het sjabloon om jouw voorstel in te dienen. Stuur het ingevulde document naar sandbox@vlaanderen.be. We nemen contact met je op om verder af te spreken. 

  Wat levert het mij op?

  Sandbox Vlaanderen werkt met het principe van de ‘gesloten portefeuille’. Dat betekent dat er geen vergoedingen worden betaald, door geen van de partijen. Er zijn wel tal van andere voordelen:     

  • De Vlaamse overheid engageert zich om jouw product in de praktijk te testen. Elke partij engageert zich om van het experiment een succes te maken, voor iedereen. Succes kan bestaan uit nieuwe kennis, inzichten en ervaring - ook al blijkt de ingezette technologie (nog) niet echt een goede oplossing voor het probleem. 
  • Je kan de Vlaamse overheid als referentie gebruiken, ook al is jouw oplossing niet in productie genomen.  
  • Jouw start-up krijgt visibiliteit binnen en buiten de Vlaamse overheid. Twee maal per jaar organiseert Sandbox Vlaanderen een event waarop iedereen van de Vlaamse overheid welkom is. Alle experimenten van de voorbije zes maanden worden voorgesteld door een vertegenwoordiger van de dienst en de onderneming, samen op het podium. Zo bereik je als onderneming heel wat andere overheidsdiensten die mogelijk werken aan een lastenboek… . 
  • Als onderneming die een experiment met Sandbox Vlaanderen heeft uitgevoerd, word je voortaan op alle events uitgenodigd.  
  • Tot twee jaar na je experiment kan je gebruik maken van de accommodatie van Sandbox Vlaanderen in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Je kan hier potentiële klanten binnen de overheid ontvangen, je product demonstreren … . 
  • Sandbox Vlaanderen is geen incubator, en levert geen coaching of begeleiding. Maar we verwijzen je graag door naar de persoon of de organisatie binnen ons netwerk die jou verder kan helpen. Ook dat maakt deel uit van onze matchmaking. 
  • Jij inspireert de overheid in haar zoektocht naar innovatieve oplossingen. En wie weet is het een opstap naar meer…