chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Challenge: Filter voor populaire beeldbelapplicaties

  Entiteit 

  Opgroeien

  Uiterste datum van indiening voorstel Momenteel geen dwingende deadline
  Contact

  Stephane Coppens, coördinator Sandbox Vlaanderen
  sandbox@vlaanderen.be
  +32 485 30 90 11

  Context 

  Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vormen samen sinds 1 januari 2020 het nieuw agentschap Opgroeien. Het agentschap bundelt de krachten om zo veel mogelijk kansen te creëren voor alle kinderen en jongeren en hun gezinnen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen.

  Opgroeien staat in voor de erkenning, aansturing en subsidiëring van heel wat organisaties en diensten in de jeugdhulp. Dat zijn private organisaties die minderjarigen begeleiden of opvangen.

  Een aantal diensten en organisaties in de jeugdhulp maken zelf deel uit van Opgroeien, met name:

  Deze challenge kadert binnen de werking van de gemeenschapsinstellingen. De gesloten begeleiding binnen de gemeenschapsinstellingen omvat een geïndividualiseerd forensisch traject voor de minderjarige (vermoedelijke) delictpleger, waarbij actief wordt toegewerkt naar re-integratie in de samenleving;

  Er zijn meerdere gemeenschapsinstellingen in Vlaanderen:

  Binnen de gemeenschapsinstellingen verblijven jongeren tussen 12 en 18 jaar die een misdrijf gepleegd hebben en onder toezicht staan van de jeugdrechter.

  De verblijfperiode kan variëren van enkele weken tot  maximaal 7 jaar.

  Tijdens hun verblijf mogen de jongeren contact hebben met hun context (bijvoorbeeld ouders, familie, voogd, onderwijzer, opvoedingsfiguren…)  via telefoon. Tijdens de coronacrisis hebben we dit uitgebreid met videobellen en we willen dit nu duurzaam implementeren in onze werking.

  De jongeren kunnen beschikken over een tablet of smartphone die hen hiervoor aangeboden wordt door de leefgroep. Zelf mogen ze niet beschikken over hun eigen devices.

  Ze kunnen niet zelf bepalen met wie ze contact opnemen. Dit wordt bepaald door de jeugdrechter en de tijd van het contact is gelimiteerd. Ook hierin kan er variatie zijn op basis van wat de jeugdrechter beslist.

  Vanuit de kinderrechten hebben jongeren het recht privacy en het recht om contact te hebben met hun context zonder aanwezigheid van een derde.

  Tijdens de voorbije maanden experimenteerden we met verschillende applicaties en stelden we volgende zaken vast:

  1. Het is zeer arbeidsintensief voor de begeleiders van de leefgroep daar ze steeds visuele controle moeten uitoefenen om na te gaan of niemand anders gecontacteerd wordt.
  2. De visuele controle botst met het recht op privacy van de jongeren
  3. De begeleiders moeten veel tijd investeren in gebruikersondersteuning aan de personen met wie de jongeren contact mogen hebben, om met specifieke applicaties om te gaan (bijv. praatbox, jitsi-meet, …)
  4. De personen met wie de jongeren contact mogen hebben, moeilijk tot niet kunnen omgaan met specifieke applicaties waardoor men snel terug omschakelt naar wat men kent.

  Omschrijving

  Voor deze challenge zijn we op zoek naar een systeem waarbij de jongeren in de gemeenschapsinstellingen op een tablet of smartphone (die door de instelling aan hen ter beschikking gesteld wordt) kunnen (video) bellen via populaire beeldbelapplicaties (whatsapp/messenger) met de perso(o)n(en) waarmee dit toegelaten is en voor de tijdsduur dat dit toegelaten is. Het systeem zou hierbij voor elk van de betrokkenen rekening moeten houden met volgende zaken:

  • De begeleiders van de leefgroep
   • moeten geen visuele controle uitoefenen tijdens de telefoon/video gesprekken van de jongeren
   • moeten geen tijdsbewaking doen
   • moeten geen gebruikersondersteuning bieden
   • moeten enkel de smartphone of tablets ter beschikking stellen aan de jongeren 
  • Jongeren tussen 12 en 18 jaar die in een gesloten setting verblijven
   • kunnen het videogesprek opstarten via de applicatie die zijn zelf kiezen
   • kunnen zelf het gesprek afsluiten of het systeem sluit het gesprek af nadat de tijdslimiet bereikt is
   • krijgen een minuut voor het tijdslimiet bereikt is een verwittiging zodat ze kunnen afsluiten 
  • de personen met wie de jongeren contact mogen hebben
   • worden gecontacteerd door de jongere zelf via de applicatie gekozen door de jongere
   • moeten geen nieuwe applicatie leren kennen

  De randvoorwaarden waar het systeem dient aan te voldoen zijn de volgende:

  • Het systeem moet bruikbaar zijn met een smartphone of tablet
  • Het systeem moet programmeerbaar zijn voor elke jongere apart betreffende wie hij/zij mag contacteren
  • Het systeem moet programmeerbaar zijn voor elke jongere apart betreffende hoeveel tijd hij/zij ter beschikking heeft per dag 

  Jouw voorstel indienen

  Heb jij een oplossing voor deze challenge? Laat het ons snel weten!

  Download hier het sjabloon om jouw voorstel in te dienen. Stuur het ingevulde document naar sandbox@vlaanderen.be. We nemen contact met je op om verder af te spreken. 

  Wat levert het mij op?

  Sandbox Vlaanderen werkt met het principe van de ‘gesloten portefeuille’. Dat betekent dat er geen vergoedingen worden betaald, door geen van de partijen. Er zijn wel tal van andere voordelen:     

  • De Vlaamse overheid engageert zich om jouw product in de praktijk te testen. Elke partij engageert zich om van het experiment een succes te maken, voor iedereen. Succes kan bestaan uit nieuwe kennis, inzichten en ervaring - ook al blijkt de ingezette technologie (nog) niet echt een goede oplossing voor het probleem. 
  • Je kan de Vlaamse overheid als referentie gebruiken, ook al is jouw oplossing niet in productie genomen.  
  • Jouw start-up krijgt visibiliteit binnen en buiten de Vlaamse overheid. Twee maal per jaar organiseert Sandbox Vlaanderen een event waarop iedereen van de Vlaamse overheid welkom is. Alle experimenten van de voorbije zes maanden worden voorgesteld door een vertegenwoordiger van de dienst en de onderneming, samen op het podium. Zo bereik je als onderneming heel wat andere overheidsdiensten die mogelijk werken aan een lastenboek… . 
  • Als onderneming die een experiment met Sandbox Vlaanderen heeft uitgevoerd, word je voortaan op alle events uitgenodigd.  
  • Tot twee jaar na je experiment kan je gebruik maken van de accommodatie van Sandbox Vlaanderen in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Je kan hier potentiële klanten binnen de overheid ontvangen, je product demonstreren … . 
  • Sandbox Vlaanderen is geen incubator, en levert geen coaching of begeleiding. Maar we verwijzen je graag door naar de persoon of de organisatie binnen ons netwerk die jou verder kan helpen. Ook dat maakt deel uit van onze matchmaking. 
  • Jij inspireert de overheid in haar zoektocht naar innovatieve oplossingen. En wie weet is het een opstap naar meer…