chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Challenge: Registratiemodule voor dienstenchequeprestaties

  Entiteit 

  DWSE

  Uiterste datum van indiening voorstel Geen bindende deadline
  Contact

  Stephane Coppens, coördinator Sandbox Vlaanderen
  sandbox@vlaanderen.be
  +32 485 30 90 11

  Context

  Het dienstenchequesysteem werd in 2004 in het leven geroepen, met een drieledige doelstelling: de strijd aangaan tegen zwartwerk, de tewerkstellingsgraad van laaggeschoolden verhogen en een betere combinatie werk en gezin mogelijk maken. In het begin was er enkel sprake van papieren cheques, sinds 2007 kan de gebruiker ook opteren voor elektronische dienstencheques. De processen van de papieren dienstencheque werden hiervoor gedigitaliseerd en de toegangskanalen werden uitgebreid.

  Ondertussen is de markt van zowel gebruikers, werknemers als erkende dienstencheque-ondernemingen enorm geëvolueerd. Het Departement WSE wil de komende jaren sterk inzetten op de verdere digitalisering van het dienstenchequesysteem, zonder hierbij de kwetsbare gebruikers- en werknemersgroepen te vergeten. Het wil zich ook wapenen voor de uitdagingen van de toekomst. Met een sterk toenemende digitalisering moet ook het Departement klaar zijn om sneller in te grijpen op de veranderende omgeving. Dit zowel in het oog van fraudedetectie als naar de externe klant toe die steeds hogere eisen zal stellen voor de dienstverlening.

  Omschrijving

  Momenteel gebeurt de registratie van dienstenchequeprestaties door de huishoudhulpen, (direct) na het leveren van de prestatie via telefoon of mobiele app, of geeft de erkende dienstencheque-onderneming de prestaties van haar werknemers rechtstreeks in het online beheersysteem in. Deze werkwijze geeft de overheid noch de gebruiker echter accurate metingen van de werkelijk geleverde prestaties.

  Het Departement WSE is via deze challenge op zoek naar een innovatief systeem om dienstenchequeprestaties te registreren. Dit registratiesysteem moet zowel bij de gebruikers thuis als op verplaatsing hanteerbaar zijn. Deze prestaties worden immers niet alleen geleverd bij de gebruiker thuis. Naast de huishoudelijke hulp in de woning van de gebruiker kunnen dienstenchequewerknemers ook instaan voor het vervoer van mindervalide gebruikers, boodschappen doen en strijken buitenshuis (bv. in een strijkcentrale of bij de werknemer thuis). Met deze opdracht willen we op zoek gaan naar een registratiesysteem dat de geleverde prestaties van een dienstenchequewerknemer accuraat en nauwkeurig kan registreren en een rechtstreekse digitale gegevensflow creëert op basis waarvan de volgende processtappen van het dienstenchequesysteem kunnen uitgevoerd worden.

  Het registratiesysteem moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • beperkte investering nodig langs de zijde van de klant (=dienstenchequegebruiker en/of erkende onderneming die dienstenchequewerknemers tewerkstelt)
  • duurzaam zijn in gebruik en weinig onderhoud vragen
  • grootte draagwijdte hebben (makkelijk bij alle gebruikers aanwezig zijn of geïnstalleerd worden).[1]
  • eenvoudig door alle doelgroepen hanteerbaar zijn (onder meer oudere gebruikers, mindervalide gebruikers, laaggeschoolde en/of anderstalige werknemers)
  • weinig down-time kennen (eventuele back-ups zijn snel beschikbaar)
  • grote hoeveelheden prestaties moeten geregistreerd en verwerkt kunnen worden.[2]

  Daarnaast wil het Departement WSE een duidelijk zicht krijgen op de kostprijs en onderhoudskost van het systeem wanneer dit zou uitgerold worden op grote schaal.[3]

       [1] In 2018 kende het dienstenchequestelsel in Vlaanderen 744.930 gebruikers

       [2] Gemiddeld worden nu dagelijks 330.000 dienstencheques gebruikt

       [3] Omvang van het dienstenchequestelsel in 2018: 744.930 gebruikers, 102.195 werknemers, 1422 erkende ondernemingen en 86,8 mln.                        dienstencheques

  Jouw voorstel indienen

  Heb jij een oplossing voor deze challenge? Laat het ons snel weten!

  Download hier het sjabloon om jouw voorstel in te dienen. Stuur het ingevulde document naar sandbox@vlaanderen.be. We nemen contact met je op om verder af te spreken. 

  Wat levert het mij op?

  Sandbox Vlaanderen werkt met het principe van de ‘gesloten portefeuille’. Dat betekent dat er geen vergoedingen worden betaald, door geen van de partijen. Er zijn wel tal van andere voordelen:     

  • De Vlaamse overheid engageert zich om jouw product in de praktijk te testen. Elke partij engageert zich om van het experiment een succes te maken, voor iedereen. Succes kan bestaan uit nieuwe kennis, inzichten en ervaring - ook al blijkt de ingezette technologie (nog) niet echt een goede oplossing voor het probleem. 
  • Je kan de Vlaamse overheid als referentie gebruiken, ook al is jouw oplossing niet in productie genomen.  
  • Jouw start-up krijgt visibiliteit binnen en buiten de Vlaamse overheid. Twee maal per jaar organiseert Sandbox Vlaanderen een event waarop iedereen van de Vlaamse overheid welkom is. Alle experimenten van de voorbije zes maanden worden voorgesteld door een vertegenwoordiger van de dienst en de onderneming, samen op het podium. Zo bereik je als onderneming heel wat andere overheidsdiensten die mogelijk werken aan een lastenboek… . 
  • Als onderneming die een experiment met Sandbox Vlaanderen heeft uitgevoerd, word je voortaan op alle events uitgenodigd.  
  • Tot twee jaar na je experiment kan je gebruik maken van de accommodatie van Sandbox Vlaanderen in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Je kan hier potentiële klanten binnen de overheid ontvangen, je product demonstreren … . 
  • Sandbox Vlaanderen is geen incubator, en levert geen coaching of begeleiding. Maar we verwijzen je graag door naar de persoon of de organisatie binnen ons netwerk die jou verder kan helpen. Ook dat maakt deel uit van onze matchmaking. 
  • Jij inspireert de overheid in haar zoektocht naar innovatieve oplossingen. En wie weet is het een opstap naar meer…