Challenge: Signalisatieplannen automatiseren - De Watergroep

Entiteit  De Watergroep
Uiterste datum van indiening voorstel Momenteel geen dwingende deadline
Contact

Stephane Coppens, coördinator Sandbox Vlaanderen
sandbox@vlaanderen.be
+32 485 30 90 11

Context

Bij de inname van de open ruimte heeft De Watergroep verplichtingen rond signalisatie. Voor de vergunningsaanvraag moet een signalisatieplan opgesteld worden. En bij de daaropvolgende uitvoering van de werken moet deze signalisatie correct geplaatst worden. Figuur 1 geeft een conceptueel voorbeeld van dergelijke signalisatieplannen.

Figuur 1: conceptueel signalisatieplan, artistieke vrijheid van de afdeling O&O ten behoeve van deze challenge

Omschrijving

Het opstellen van een signalisatieplan vereist momenteel een aantal opzoekingswerken omtrent de infrastructuur, rijrichtingen etc. De signalisatie dient gevisualiseerd te worden en de plannen moeten beschikbaar gemaakt worden voor de daaropvolgende processtappen van vergunningsaanvraag en uitvoering, eventueel door derden. Dit kost veel tijd.

De data die nodig zijn om een correct signalisatieplan op te stellen zijn meestal reeds digitaal beschikbaar bij ons, of bij de Vlaamse overheid (leidingnetwerk, GIPOD, Wegenregister… ). Ook de wegcode beschrijft duidelijk hoe de signalisatie dient aangebracht te worden.  

Met deze challenge willen we kijken of er mogelijkheden zijn om bovenstaand proces te verbeteren en versnellen door gebruik te maken van de huidige digitale mogelijkheden. Denk daarbij ook aan de het potentieel van artificiële intelligentie om eerste voorstel van een signalisatieplan op te maken voor de geplande werken, en/of een automatische check op de correctheid van het finale signalisatieplan.

Jouw voorstel indienen

Heb jij een oplossing voor deze challenge? Laat het ons snel weten!

Download hier het sjabloon om jouw voorstel in te dienen. Stuur het ingevulde document naar sandbox@vlaanderen.be. We nemen contact met je op om verder af te spreken. 

Wat levert het mij op?

Sandbox Vlaanderen werkt met het principe van de ‘gesloten portefeuille’. Dat betekent dat er geen vergoedingen worden betaald, door geen van de partijen. Er zijn wel tal van andere voordelen:   

  • De Vlaamse overheid engageert zich om jouw product in de praktijk te testen. Elke partij engageert zich om van het experiment een succes te maken, voor iedereen. Succes kan bestaan uit nieuwe kennis, inzichten en ervaring - ook al blijkt de ingezette technologie (nog) niet echt een goede oplossing voor het probleem. 
  • Je kan de Vlaamse overheid als referentie gebruiken, ook al is jouw oplossing niet in productie genomen.  
  • Jouw start-up krijgt visibiliteit binnen en buiten de Vlaamse overheid. Twee maal per jaar organiseert Sandbox Vlaanderen een event waarop iedereen van de Vlaamse overheid welkom is. Alle experimenten van de voorbije zes maanden worden voorgesteld door een vertegenwoordiger van de dienst en de onderneming, samen op het podium. Zo bereik je als onderneming heel wat andere overheidsdiensten die mogelijk werken aan een lastenboek… . 
  • Als onderneming die een experiment met Sandbox Vlaanderen heeft uitgevoerd, word je voortaan op alle events uitgenodigd.  
  • Tot twee jaar na je experiment kan je gebruik maken van de accommodatie van Sandbox Vlaanderen in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Je kan hier potentiële klanten binnen de overheid ontvangen, je product demonstreren … . 
  • Sandbox Vlaanderen is geen incubator, en levert geen coaching of begeleiding. Maar we verwijzen je graag door naar de persoon of de organisatie binnen ons netwerk die jou verder kan helpen. Ook dat maakt deel uit van onze matchmaking. 
  • Jij inspireert de overheid in haar zoektocht naar innovatieve oplossingen. En wie weet is het een opstap naar meer…