chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Experimenten Sandbox Vlaanderen

  Wanneer we een entiteit van de Vlaamse overheid succesvol kunnen matchen met een innovatieve start-up, spreken we van een experiment. 

  Over de lopende en afgeronde experimenten kom je alles te weten op deze pagina's. Neem hier dus geregeld een kijkje want er starten voortdurend nieuwe experimenten op.  Herbekijk de Sandbox Vlaanderen showcase van 26 november!

  Op 26 november stond onze tweede Sandbox Vlaanderen showcase op de agenda. Deze keer gingen we volledig digitaal tijdens de Trefdag Digitaal Vlaanderen 2020. De volledige showcase kan nu herbekeken worden voor wie deze gemist heeft. 

  Lopende experimenten

  Het Facilitair Bedrijf zet in op energie-efficiëntie met de slimme sensoren van bcheck

  bcheck is een jonge start-up die een oplossing heeft ontwikkeld om opvolging van bestaande klimaatinstallaties te optimaliseren en problemen tijdig te detecteren en kostenefficiënt op te lossen. Door het plaatsen van eenvoudige sensoren op verwarmings- en koelingsinstallaties worden deze continu gemonitord. De data die dit oplevert is op elk moment beschikbaar op een online platform, dat ook een waarschuwingen geeft bij abnormale waarnemingen, nood aan onderhoud signaleert én op termijn ook defecten kan voorspellen.

  bcheck streeft hiermee een hoger doel na: de klimaatverandering aanpakken door de energie-efficiëntie te verbeteren en het ondersteunen van inspanningen om te vergroenen voor een duurzame toekomst.

  Om hun innovatieve oplossing te valideren was bcheck op zoek naar een partner binnen de Vlaamse overheid. Het Facilitair Bedrijf (HFB)  is hiervoor de geschikte partner. Het agentschap staat in voor het beheer van alle kantoorgebouwen waarin de administratie van de Vlaamse overheid zetelt. Dit beheer omvat onder meer werkplekdiensten, ICT, catering, schoonmaak, vastgoedbeheer en technisch beheer.

  Voor het experiment zal een verwarmingsinstallatie in één van de gebouwen dat door HFB beheerd wordt, aan de Guffenslaan 9 in Hasselt, gedurende een jaar uitgerust worden met enkele sensoren van bcheck.  Tijdens deze periode kunnen de gebouwbeheerders dan de balans opmaken in welke mate de data dat dit zal opleveren hen helpt bij een duurzamer en efficiënter energiebeheer en mogelijke comfortverhoging.

  Smarchy maakt automatisch Enterprise Architecture-model voor DMOW

  Smarchy is een jonge Vlaamse start-up die een eenvoudig te gebruiken tool ontwikkelde die organisaties toelaat om automatisch een Enterprise Architecture-model te bouwen én te onderhouden. Smarchy wil hiermee een oplossing bieden voor de grote tijds- en effortinvestering die vandaag nodig is om een Enterprise Architecture-model op te stellen en vooral te onderhouden over een langere periode.

  Na enkele veelbelovende tests met hun prototype heeft Smarchy een Minimum Viable Product (MVP) opgeleverd van hun tool. Om deze tool nu te testen en valideren was Smarchy op zoek naar een partner binnen de Vlaamse overheid die hiermee in een Sandbox-experiment aan de slag wou gaan.

  Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) ondersteunt de Vlaamse minister bij de beleidsvoering inzake mobiliteit en verkeersveiligheid en inzake investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur in Vlaanderen. Net als voor vele andere grote organisaties is het voor DMOW een uitdaging om een Enterprise Architecture-model te bouwen en up-to-date te houden. En was het dus een ideale kans om samen met Smarchy hierrond een experiment op te zetten.

  In en eerste fase levert DMOW de nodige data aan vanuit haar Configuration management database (CMDB), een database die door een organisatie wordt gebruikt om informatie over hardware- en softwareassets op te slaan. Op basis van deze data zal het Enterprise Architecture-model van DMOW opgebouwd worden door de Smarchy-tool. Hierna worden mogelijk nog andere relevante bronnen met het model verbonden in de verdere loop van het project.

  Doel van dit experiment voor Smachy is om hun tool te valideren en na te gaan of deze klaar is om effectief te lanceren op de markt. Voor DMOW zit de grote meerwaarde van het experiment in de mogelijkheid om een duidelijk zicht te krijgen op de as-is situatie van hun Enterprise Architecture-model. Dat zal hen dan beter toelaten om de juiste strategie te bepalen om naar de gewenste to-be situatie te evolueren.

  Bothive en VLAIO testen chatbot voor de 'starten met je eigen zaak'-site

  Bothive is een jonge startup die zich specialiseert in het bouwen van virtuele assistenten (chatbots). Ze helpen daarbij bedrijven en organisaties met het automatisch beantwoorden van vragen en het verhogen van conversies met hun klanten en gebruikers.

  Starten met je eigen zaak’ is een website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) waar alle info kan teruggevonden worden over het wat en hoe bij het starten van een eigen zaak.

  Via de website krijgt VLAIO dagelijks heel wat vragen van toekomstige ondernemers rond de regelgeving, formaliteiten en procedures die komen kijken bij het opstarten van een eigen zaak. Vaak betreft het dezelfde vragen waar een standaard antwoord reeds voor uitgeschreven is.

  Samen met Bothive is VLAIO nu aan het bekijken in welke mate een chatbot de bezoekers van de website ‘Starten met je eigen zaak’ die met vragen zitten, snel en efficiënt kan beantwoorden.

  In een eerste fase leverde VLAIO alle FAQ’s aan zodat Bothive deze kon verwerken en de chatbot kon trainen. In een tweede fase hebben de mensen van VLAIO de chatbot getest en verder gefinetuned om in een derde fase effectief live te gaan met de chatbot. 

  Annelies Leysen van het contactcenter van VLAIO : "De voorbije maanden zijn ontzettend druk geweest voor de medewerkers van het contactcenter gezien de toetstroom aan vragen rond de verschillende corona-premies van de Vlaamse overheid. Maar we zijn er toch ingeslaagd de chatbot intern te testen met onze medewerkers." Ondertussen staat de chatbot effectief live op de website van Starten met je eigen zaak’ en kan iedereen deze mee testen. De komende weken kan gemeten worden welk percentage van vragen effectief door de bot beantwoord kunnen worden. Door het inzetten van een chatbot zullen kandidaat-ondernemers 24/24 en 7/7 bij VLAIO terecht kunnen met hun vragen.

  IS IT A PLANE helpt met automatisch opsporen van gebouwmutaties op basis van digitale luchtbeelden

  Het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) staat in voor het beheer en onderhoud van het Grootschalig Referentie Bestand of Basiskaart Vlaanderen (GRB). Dit is de digitale topografische referentiekaart voor Vlaanderen. Het GRB bevat grootschalige informatie/geometrieën van gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk.

  In kader van de actualisatie van de basiskaart spoort Informatie Vlaanderen gebouwmutaties op aan de hand van recente luchtbeelden. Dit gebeurt momenteel via een manuele screening: een operator scrolt of pant manueel de luchtbeelden op zoek naar wijzigingen tussen de luchtbeelden en het GRB: nieuwe gebouwen/sloping gebouwen/verbouwingen.

  Via een Sandbox Vlaanderen-challenge wou Informatie Vlaanderen nagaan of de manuele screening kan vervangen worden door een vol-automatische screening aan de hand van beeldherkenning.

  IS IT A PLANE is een scale-up uit Kortrijk die al enkele jaren innovatieve drone en data analyse oplossingen aanbiedt. Het bedrijf wil dronetechnologie integreren in bestaande bedrijfsprocessen met betrekking tot het optimaliseren van deze processen. Daarbij zetten ze ook in op de verwerking en interpretatie van areal data via artificiële intelligentie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beeldherkenning en analyse, volume berekening of het maken van digital twins.

  Gezien hun veld van expertise diende IS IT A PLANE een voorstel tot oplossing voor de challenge in, dat door Informatie Vlaanderen werd weerhouden.

  Het Sandbox-experiment dat beide partners zullen opstarten bestaat uit twee verschillende fases:

  • In een eerste fase zal er een software model getraind worden op het automatisch herkennen en annoteren van gebouwstructuren op luchtbeelden van Vlaanderen. Waarbij de moeilijkheid zit in het kunnen onderscheiden van gebouwstructuren van zaken als vrachtwagens, hoge bermen, … en een zeer hoge correctness en completness te bekomen
  • Wanneer het model voldoende getraind is voor de herkenning van gebouwstructuren zal in een tweede fase door het model een vergelijking gemaakt worden tussen luchtbeelden van jaar X met jaar X+1. Hierbij is het de bedoeling dat het model dan gebouwmutaties automatisch herkent zodat er automatisch een melding kan gebeuren voor actualisatie van de Basiskaart Vlaanderen (GRB).

  Traicie helpt AHOVOKS met automatische tekstverwerking voor beroepskwalificaties

  Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, of kortweg AHOVOKS, evolueert naar een datagedreven organisatie. Ook de afdeling Kwalificaties en Curriculum draagt daartoe zijn steentje bij. Zij zorgen voor het kader waar inhouden voor onderwijs en opleidingen vorm krijgen. Binnen het raamwerk van de Vlaamse kwalificatiestructuur ontwikkelt de afdeling beroeps- en onderwijskwalificaties die bijdragen aan een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Die kwalificaties worden ondergebracht in databanken om nadien te ontsluiten op de website.

  Als case voor een Sandbox-challenge wil AHOVOKS graag de databank beroepskwalificaties als voorbeeld nemen. Een beroepskwalificatie bevat alle informatie over wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen. Momenteel zijn er 500 erkende beroepskwalificaties. Tot op heden waren deze beroepskwalificaties in een beperkte mate op elkaar afgestemd. In deze challenge wil AHOVOKS dat de databank automatisch de informatie uit de verschillende competenties over de beroepskwalificaties heen extraheert uit de ongestructureerde tekstdata door middel van tekstmining om zo de gelijkenissen en verschillen over de beroepskwalificaties heen te categoriseren.

  Daarnaast wil AHOVOKS ook tijdswinst boeken bij het opstellen van een nieuwe beroepskwalificatie door een systeem te ontwikkelen dat competenties automatisch aangeeft op basis van bestaande beroepskwalificaties.

  Traicie is een HR-tech start-up gespecialiseerd in automatische screening van kandidatenprofielen bij het rekruteringsproces. In dat kader heeft Traicie een algoritme ontwikkeld dat de soft skills van kandidaten volledig geautomatiseerd kan analyseren op basis van hun CV en LinkedIn-profiel. Om hun focus ook op hard-skills te leggen was de challenge van AHOVOKS een opportuniteit voor Traicie. Door met de data van de kwalificatiedatabank van AHOVOKS aan de slag te gaan kan de start-up haar algoritme ook aanpassen en trainen om ook hier tot een volledig automatische analyse en categorisering te komen. Een win-win dus voor beide partners in dit experiment.

  Afgeronde experimenten