chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Intrapreneurshiptraject Sandbox Vlaanderen

  Kleine, innovatieve en slimme maatregelen kunnen soms een wereld van verschil betekenen.
  Stephane Coppens, Coördinator Sandbox Vlaanderen

  Als jij een idee hebt over hoe je met een technologische innovatie de dagelijkse werking van jouw dienst of de dienstverlening van de Vlaamse overheid aan de burger of ondernemingen kan verbeteren, kan je deelnemen aan ons intrapreneurshiptraject.

  Met dit intrapreneurshiptraject willen we alle medewerkers van de Vlaamse overheid de kans bieden om hun innovatief idee te testen in een Proof of Concept (PoC). En wie weet wordt het daarna ook effectief geïmplementeerd!

  Bekijk het webinar waarin het intrapreneurshiptraject werd toegelicht:

  Procedure

  • 1

   Indienen ideeën

   Tussen 1 en 25 september kunnen alle medewerkers van de Vlaamse overheid een idee voor het intrapreneurshiptraject indienen..

    De ideeën worden geëvalueerd op volgende criteria:

   • Het idee dient de dienstverlening naar de burger en/of de ondernemingen of de interne werking van de Vlaamse overheid ten goede te komen
   • Een idee over meerdere entiteiten heen maakt meer kans om geselecteerd te worden
   • Het idee moet uit te werken zijn in het kader van een PoC
   • Het idee moet ook realistisch gezien implementeerbaar zijn indien de PoC positief uitdraait
   • De medewerker dient er zich van bewust te zijn dat er tijdens het traject een substantiële tijdsinvestering wordt verwacht van hem/haar
  • 2

   Preselectie & teamvorming

   Na een eerste preselectie zullen de beste ideeën weerhouden worden, die op deze website gepubliceerd zullen worden gedurende de hele maand oktober.

   In deze periode kunnen alle medewerkers van de Vlaamse overheid de weerhouden ideeën bekijken en zich kandidaat stellen om mee een team te vormen rond één van de weerhouden ideeën. De bedoeling is dat we zo tot diverse en multidisciplinaire teams komen. De eigenaar van een weerhouden idee wordt ook aangemoedigd zelf op zoek te gaan naar geschikte teamleden die mee zijn/haar idee vorm kunnen geven in de PoC.

  • 3

   Bootcamp

   Eens de teams gevormd zijn worden deze uitgenodigd voor een twee of driedaags Bootcamp in de loop van november.

   Tijdens dit Bootcamp worden de weerhouden ideeën verder gestroomlijnd: duidelijk afbakenen van de scope, eventueel opdelen of samenvoegen van ideeën, …

   Daarnaast wordt er tijdens het bootcamp ook verwacht dat elk team een plan van aanpak opmaakt met een beschrijving van hoe ze hun idee effectief in een PoC gaan uitwerken alsook een budgetplanning hiervoor. De teams die weerhouden worden om hun idee in een PoC te testen krijgen een budget van 15.000 euro ter beschikking om in deze PoC de nodige ondersteuning in te huren (consultancy, ontwikkeling, projectmanagement, …).

   Tenslotte worden de teams ook getraind in hoe ze hun idee en plan van aanpak kunnen pitchen voor de jury.

   In dit alles worden de teams tijdens het Bootcamp begeleid door professionele begeleiders.

  • 4

   Selectie

   Alle teams pitchen hun idee voor onze jury tijdens de Sandbox Vlaanderen Showcase op 26 november.

   De jury beslist welke drie ideeën worden weerhouden om hun idee effectief in een PoC te testen.

   De jury houdt hier rekening met volgende criteria:

   • De mate waarin het idee de dienstverlening naar de burger en/of ondernemingen of de interne werking van de Vlaamse overheid ten goede komt
   • Een idee over meerdere entiteiten heen maakt meer kans om geselecteerd te worden
   • De mate waarin het idee uit te werken valt in het kader van een PoC
   • De mate waarin het idee ook effectief (na een positief resultaat van de PoC) kan geïmplementeerd worden in de dagelijkse werking van de Vlaamse overheid
   • De motivatie van het team om de uitvoering van de PoC bovenop hun bestaande job te nemen
   • De mate waarin hun leidinggevenden mee zijn met het initiatief en bereid zijn hiervoor de nodige tijd en ruimte te geven aan de betrokken medewerker(s)
   • De mate waarin het team multidisciplinair samengesteld is en zelf al een substantieel deel van de noodzakelijke kennis en expertise aan boord heeft om het idee in een PoC uit te werken
   • De kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak voor de PoC dat het team voorstelt
   • Het budget dat ze nodig hebben om hun prototype in een PoC te realiseren (maximaal 15000 euro)
  • 5

   PoC

   De drie weerhouden teams gaan in een PoC aan de slag om hun idee te testen volgens het eerder opgemaakt plan van aanpak en de budgetplanning.

   Hiervoor kan elk team de nodige externe hulp inhuren voor een budget van maximaal 15.000 euro.
   De teams beslissen zelf wanneer ze dit doen volgens hun eigen agendaplanning en kunnen steeds terecht in de Sandbox-ruimte in het Herman Teirlinckgebouw om fysiek samen te werken.
   De PoC’s worden opgezet tussen december 2020 en maart 2021.

  • 6

   Demo

   Tijdens de Sandbox Vlaanderen Showcase

   De drie weerhouden teams pictchen tenslotte de resultaten van hun PoC op de Sandbox Vlaanderen Showcase in april 2021.

  Wie kan deelnemen?

  Alle medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen deelnemen aan het traject. Ze kunnen zowel een idee indienen als zich kandidaat stellen om mee een team te vormen rond één van de ideeën die weerhouden zijn na de preselectie.

  Hoe deelnemen?

  De ideeën kunnen worden ingediend vanaf 1 september tot en met 25 september. Stuur het formulier met je idee naar sandbox@vlaanderen.be met daarin volgende zaken duidelijk toegelicht:

  • Wat is jouw idee
  • Waarom dit idee?
  • Welk probleem kan dit idee oplossen of hoe kan dit idee de werking van de Vlaamse overheid verbeteren of de dienstverlening naar de burger of ondernemingen verbeteren?
  • Hoe zou je dit idee in een Proof of Concept (PoC) kunnen testen?
  • Ben je je ervan bewust dat er tijdens het traject een substantiële tijdsinvestering wordt verwacht van jou?

  Meer info?

  Neem contact op via sandbox@vlaanderen.be of 0485 30 90 11.

  Op 23 juni organiseren we een webinar van 12u tot 13u waarop je alles te weten komt over het traject.