chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Intrapreneurshiptraject Sandbox Vlaanderen

  Als jij een idee hebt over hoe je met een technologische innovatie de dagelijkse werking van jouw dienst of de dienstverlening van de Vlaamse overheid aan de burger of ondernemingen kan verbeteren, kan je deelnemen aan ons intrapreneurshiptraject.

  Kleine, innovatieve en slimme maatregelen kunnen soms een wereld van verschil betekenen.
  Stephane Coppens, Coördinator Sandbox Vlaanderen

  Waar zijn we naar op zoek?

  Het gebruik van gamification om een bepaalde doelgroep beter te informeren over specifieke richtlijnen vanuit jouw agentschap...

  Het inzetten van slimme drones om inspecties van gebouwen of natuur sneller en efficiënter te laten verlopen...

  Slimme sensoren om de drukte op bepaalde plekken realtime te monitoren zodat er preventief maatregelen genomen kunnen worden...

  Of het inzetten van artificiële intelligentie om te voorspellen hoeveel mensen een bepaalde premie zullen aanvragen om beter in te schatten hoe de workflow op te zetten...

  Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe innovatieve technologieën aangewend kunnen worden om de dagelijkse werking van de Vlaamse overheid te verbeteren of de dienstverlening aan de burger of ondernemingen nog vlotter te laten verlopen.

  Heb jij een idee over hoe je door het gebruik van een innovatieve technologie in jouw dagelijkse werking een grote stap voorwaarts kan zetten? Of hoe je hiermee een maatschappelijke uitdaging vanuit de Vlaamse overheid kan aanpakken?  Laat het ons dan snel weten! Bekijk hieronder hoe je precies kan deelnemen en waag je kans!

  Met dit intrapreneurshiptraject willen we alle medewerkers van de Vlaamse overheid de kans bieden om hun innovatief idee te testen in een Proof of Concept (PoC). En wie weet wordt het daarna ook effectief geïmplementeerd! Je krijgt tijdens het hele traject de nodige professionele ondersteuning om van een idee naar een eerste prototype te gaan. Zo word je als het ware CEO van je eigen idee!

  Ter inspiratie: enkele voorbeelden van ideeën uit vorige edities

  In 2016 en 2017 werd telkens een gelijkaardig intrapreneurshiptraject opgezet binnen de Vlaamse overheid. Voor beide edities samen dienden meer dan honderd enthousiaste medewerkers van de Vlaamse overheid een idee in. Ter inspiratie geven we hier een kort overzicht van enkele van de ideeën die het toen hebben gehaald tot de Proof of Concept fase:

  • Mijn Overheidsportefeuille: Elke burger dient gespreid over een jaar verschillende betalingen te doen aan, en heeft daarnaast ook recht op verschillende tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid. Met deze toepassing willen we aan elke burger een duidelijk overzicht en een verrekening van deze bedragen geven. Zo kan hij/zij deze beter inplannen in zijn/haar maandelijkse budgettering. 
  • Hi App: De Hi app is een digitaal platform, waarbij we (kandidaat)vluchtelingen een digitaal netwerk willen aanbieden, zowel formeel als infomeel. We willen hen via deze weg in contact brengen met o.a. vrijwilligers, sociale organisaties en bedrijven, die asielzoekers en vluchtelingen helpen vanuit hun opdracht. 
  • Digitale Vaccinatiekaart: Een digitale versie van de papieren vaccinatiekaart die alle vaccinatie-informatie voor de persoon in kwestie bevat en automatisch bijgewerkt wordt zodra een nieuwe vaccinatie wordt toegediend. 
  • AHA (Adaptieve Helpdesk Assistent): Door middel van Artificiële Intelligentie kunnen we (helpdesk)medewerkers helpen om geavanceerde vragen van burgers snel en correct te beantwoorden. De toepassing kan dan mogelijke antwoorden op een bepaalde vraag voorselecteren, waarna de medewerker in kwestie het meest gepaste antwoord kiest. 
  • Burgerparticipatie via Virtual Reality (VR): Door middel van Virtual Reality (VR) kunnen we burgers op een interactieve en laagdrempelige manier betrekken bij grote bouw- of inrichtingsprojecten van de overheid. Door burgers al vanaf de ontwerpfase letterlijk te laten instappen en rondlopen in een ontwerp, kunnen we hun reacties verzamelen en deze maximaal gebruiken in het ontwerp-, vergunnings- en bouwproces.

  Het intrapreneurshiptraject toegelicht

  Bekijk het webinar waarin het intrapreneurshiptraject werd toegelicht (presentatie start vanaf 1min25sec):

  Procedure

  • 1

   Indienen ideeën

   Tussen 1 en 25 september kunnen alle medewerkers van de Vlaamse overheid een idee voor het intrapreneurshiptraject indienen..

    De ideeën worden geëvalueerd op volgende criteria:

   • Het idee dient de dienstverlening naar de burger en/of de ondernemingen of de interne werking van de Vlaamse overheid ten goede te komen
   • Een idee over meerdere entiteiten heen maakt meer kans om geselecteerd te worden
   • Het idee moet uit te werken zijn in het kader van een PoC
   • Het idee moet ook realistisch gezien implementeerbaar zijn indien de PoC positief uitdraait
   • De medewerker dient er zich van bewust te zijn dat er tijdens het traject een substantiële tijdsinvestering wordt verwacht van hem/haar
  • 2

   Preselectie & teamvorming

   Na een eerste preselectie zullen de beste ideeën weerhouden worden, die op deze website gepubliceerd zullen worden gedurende de hele maand oktober.

   In deze periode kunnen alle medewerkers van de Vlaamse overheid de weerhouden ideeën bekijken en zich kandidaat stellen om mee een team te vormen rond één van de weerhouden ideeën. De bedoeling is dat we zo tot diverse en multidisciplinaire teams komen. De eigenaar van een weerhouden idee wordt ook aangemoedigd zelf op zoek te gaan naar geschikte teamleden die mee zijn/haar idee vorm kunnen geven in de PoC.

  • 3

   Bootcamp

   Eens de teams gevormd zijn worden deze uitgenodigd voor een vijfdaags Bootcamp in de loop van oktober en november.

   Tijdens dit Bootcamp worden de weerhouden ideeën gechallenged en verder gestroomlijnd: duidelijk afbakenen van de scope, eventueel opdelen of samenvoegen van ideeën, …

   Daarnaast wordt er tijdens het Bootcamp ook verwacht dat elk team een plan van aanpak opmaakt met een beschrijving van hoe ze hun idee effectief in een PoC gaan uitwerken. 

   Tenslotte worden de teams ook getraind in hoe ze hun idee en plan van aanpak kunnen pitchen voor de jury.

   In dit alles worden de teams tijdens het Bootcamp begeleid door professionels van StartitX. 

   Het Bootcamp zal volledig digitaal doorgaan op 29/10, 9, 12, 16 en 19/11. 

  • 4

   Selectie

   Alle teams pitchen hun idee voor onze jury tijdens de Sandbox Vlaanderen Showcase op 26 november.

   De jury beslist welke drie ideeën worden weerhouden om hun idee effectief in een PoC te testen.

   De jury houdt hier rekening met volgende criteria:

   • De mate waarin het idee de dienstverlening naar de burger en/of ondernemingen of de interne werking van de Vlaamse overheid ten goede komt
   • Een idee over meerdere entiteiten heen maakt meer kans om geselecteerd te worden
   • De mate waarin het idee uit te werken valt in het kader van een PoC
   • De mate waarin het idee ook effectief (na een positief resultaat van de PoC) kan geïmplementeerd worden in de dagelijkse werking van de Vlaamse overheid
   • De motivatie van het team om de uitvoering van de PoC bovenop hun bestaande job te nemen
   • De mate waarin hun leidinggevenden mee zijn met het initiatief en bereid zijn hiervoor de nodige tijd en ruimte te geven aan de betrokken medewerker(s)
   • De mate waarin het team multidisciplinair samengesteld is en zelf al een substantieel deel van de noodzakelijke kennis en expertise aan boord heeft om het idee in een PoC uit te werken
   • De kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak voor de PoC dat het team voorstelt
   • Het budget dat ze nodig hebben om hun prototype in een PoC te realiseren (maximaal 15000 euro)
  • 5

   PoC

   De drie weerhouden teams gaan in een PoC aan de slag om hun idee te testen volgens het eerder opgemaakt plan van aanpak.

   Bij de PoC krijgt elk team de nodige externe begeleiding in het hele traject. Zo zal er samen met hen een plan van aanpak opgemaakt worden, krijgt men de nodige ondersteuning in het bepalen van de prioriteiten en kan elk team ook externe hulp inhuren om het idee uit te werken in een prototype.
   De teams beslissen zelf wanneer ze dit doen volgens hun eigen agendaplanning. De teams kunnen steeds terecht in de Sandbox-ruimte in het Herman Teirlinckgebouw om fysiek samen te werken of werken digitaal samen, afhankelijk van de mogelijkheden en geldende regels op dat moment.
   De PoC’s worden opgezet tussen december 2020 en maart 2021.

  • 6

   Demo

   Tijdens de Sandbox Vlaanderen Showcase

   De drie weerhouden teams pictchen tenslotte de resultaten van hun PoC op de Sandbox Vlaanderen Showcase in april 2021.

  Wie kan deelnemen?

  Alle medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen deelnemen aan het traject. Ze kunnen zowel een idee indienen als zich kandidaat stellen om mee een team te vormen rond één van de ideeën die weerhouden zijn na de preselectie.

  Hoe deelnemen?

  De ideeën kunnen worden ingediend vanaf 1 september tot en met 25 september. Stuur het formulier met je idee naar sandbox@vlaanderen.be met daarin volgende zaken duidelijk toegelicht:

  • Wat is jouw idee
  • Waarom dit idee?
  • Welk probleem kan dit idee oplossen of hoe kan dit idee de werking van de Vlaamse overheid verbeteren of de dienstverlening naar de burger of ondernemingen verbeteren?
  • Hoe zou je dit idee in een Proof of Concept (PoC) kunnen testen?
  • Ben je je ervan bewust dat er tijdens het traject een substantiële tijdsinvestering wordt verwacht van jou?

  Meer info?

  Neem contact op via sandbox@vlaanderen.be of 0485 30 90 11.