chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Intrapreneurshiptraject Sandbox Vlaanderen

  7 ideeën werden door de jury weerhouden. Tijdens het bootcamp worden deze ideeën verder uitgewerkt en gestroomlijnd. 
  De 3 beste ideeën worden nadien weerhouden om hun idee effectief in een PoC te testen. Tijdens het hele traject krijgen alle deelnemers de nodige professionele ondersteuning om van een idee naar een eerste prototype te gaan. 

  Het Bootcamp zal volledig digitaal doorgaan op 29/10, 9, 12, 16 en 19/11. 

  Ontdek de ideeën

  Van idee tot PoC

  • 1

   Indienen ideeën

   Tussen 1 en 25 september konden alle medewerkers van de Vlaamse overheid een idee voor het intrapreneurshiptraject indienen.

  • 2

   Preselectie & teamvorming

   Na een eerste preselectie zullen de beste ideeën weerhouden worden, die op deze website gepubliceerd zullen worden gedurende de hele maand oktober.

  • 3

   Bootcamp

   Eens de teams gevormd zijn worden deze uitgenodigd voor een vijfdaags digitaal Bootcamp in de loop van oktober en november.

   Tijdens dit Bootcamp worden de weerhouden ideeën gechallenged en verder gestroomlijnd: duidelijk afbakenen van de scope, eventueel opdelen of samenvoegen van ideeën, …

   Daarnaast wordt er tijdens het Bootcamp ook verwacht dat elk team een plan van aanpak opmaakt met een beschrijving van hoe ze hun idee effectief in een PoC gaan uitwerken. 

   Tenslotte worden de teams ook getraind in hoe ze hun idee en plan van aanpak kunnen pitchen voor de jury.

   In dit alles worden de teams tijdens het Bootcamp begeleid door professionels van StartitX. 

   Het Bootcamp zal volledig digitaal doorgaan op 29/10, 9, 12, 16 en 19/11. 

  • 4

   Selectie

   Alle teams pitchen hun idee voor onze jury tijdens de Sandbox Vlaanderen Showcase op 26 november.

   De jury beslist welke drie ideeën worden weerhouden om hun idee effectief in een PoC te testen.

   De jury houdt hier rekening met volgende criteria:

   • De mate waarin het idee de dienstverlening naar de burger en/of ondernemingen of de interne werking van de Vlaamse overheid ten goede komt
   • Een idee over meerdere entiteiten heen maakt meer kans om geselecteerd te worden
   • De mate waarin het idee uit te werken valt in het kader van een PoC
   • De mate waarin het idee ook effectief (na een positief resultaat van de PoC) kan geïmplementeerd worden in de dagelijkse werking van de Vlaamse overheid
   • De motivatie van het team om de uitvoering van de PoC bovenop hun bestaande job te nemen
   • De mate waarin hun leidinggevenden mee zijn met het initiatief en bereid zijn hiervoor de nodige tijd en ruimte te geven aan de betrokken medewerker(s)
   • De mate waarin het team multidisciplinair samengesteld is en zelf al een substantieel deel van de noodzakelijke kennis en expertise aan boord heeft om het idee in een PoC uit te werken
   • De kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak voor de PoC dat het team voorstelt
   • Het budget dat ze nodig hebben om hun prototype in een PoC te realiseren (maximaal 15000 euro)
  • 5

   PoC

   De drie weerhouden teams gaan in een PoC aan de slag om hun idee te testen volgens het eerder opgemaakt plan van aanpak.

   Bij de PoC krijgt elk team de nodige externe begeleiding in het hele traject. Zo zal er samen met hen een plan van aanpak opgemaakt worden, krijgt men de nodige ondersteuning in het bepalen van de prioriteiten en kan elk team ook externe hulp inhuren om het idee uit te werken in een prototype.
   De teams beslissen zelf wanneer ze dit doen volgens hun eigen agendaplanning. De teams kunnen steeds terecht in de Sandbox-ruimte in het Herman Teirlinckgebouw om fysiek samen te werken of werken digitaal samen, afhankelijk van de mogelijkheden en geldende regels op dat moment.
   De PoC’s worden opgezet tussen december 2020 en maart 2021.

  • 6

   Demo

   Tijdens de Sandbox Vlaanderen Showcase

   De drie weerhouden teams pictchen tenslotte de resultaten van hun PoC op de Sandbox Vlaanderen Showcase in april 2021.

  Meer info?

  Neem contact op via sandbox@vlaanderen.be of 0485 30 90 11.

  Kleine, innovatieve en slimme maatregelen kunnen soms een wereld van verschil betekenen.
  Stephane Coppens, Coördinator Sandbox Vlaanderen