chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Platform voor het pitchen en beoordelen van projectvoorstellen

  Bedenker van het idee

  Naam en voornaam

  Willems Gert, Van Mechelen Bram

  Entiteit

  Departement Cultuur, Jeugd, Media

  Het idee

  De centrale idee is om organisaties en personen zelf verantwoordelijk te maken niet alleen om projectvoorstellen te lanceren (dat doen ze vandaag al door het indienen van projectsubsidies) maar ook om die voorstellen vervolgens via peer-reviews door collega's te laten evalueren via een online platform voor projectideeën:

  • De Administratie (of elke andere partij met een budget voor projecten, dus bv. ook grote instellingen) lanceert via een online platform een oproep voor projecten en bepaalt de doelstellingen en criteria.
  • Via een filmpje, een document, een visual ... in om het even welke vorm kunnen voorstellen heel laagdrempelig via dit online / mobiel platform gelanceerd worden (werking zoals bv. Instagram). Door deze voorstellen binnen het platform voor iedereen toegankelijk te maken, creëer je de mogelijkheid om samenwerkingen op te zetten, elkaar te inspireren...
  • Iedereen die een voorstel lanceert engageert zich om bv. 8 andere voorstellen te scoren (en van commentaar te voorzien) - dat is een voorwaarde om je eigen voorstel te kunnen lanceren. Op die manier ontvang je ook steeds feedback over je eigen voorstel.
  • De hoogst gescoorde voorstellen gaan door naar een volgende ronde, op basis van de feedback kunnen aanpassingen aan het voorstel doorgevoerd worden - in de volgende ronde evalueren de overgebleven kandidaten elkaars voorstel opnieuw (dit proces kan zich enkele keren herhalen) totdat een werkbaar aantal voorstellen overblijft waaruit de opdrachtgever een beslissing neemt.
  • Het platform bepaalt (grotendeels op basis van toeval) wie welke voorstellen zal beoordelen.

  Een beperktere selectie van projectvoorstellen zal op die manier aan de opdrachtgever overgemaakt worden met het oog op een zakelijke evaluatie en beslissing.
  De focus komt zo in eerste instantie te liggen op het projectvoorstel (niet op het zakelijke en ook niet op de wijze waarop het project voorgesteld wordt).
  Binnen de context van projectsubsidies is er uiteraard ook nood aan een juridisch kader waarbinnen deze werkwijze mogelijk moet gemaakt worden.

  Als oplossing voor

  • Het is voor aanvragers administratief minder zwaar om een idee te lanceren (dat moet alvast de ambitie zijn), een voorstel kan in een volgende ronde ook verder verfijnd worden.
  • Aanvragers krijgen relatief snel feedback op hun voorstel en weten dus ook snel of hun voorstel doorgaat naar een volgende ronde.
  • Door de voorstellen openbaar te maken (binnen het platform) kunnen er samenwerkingen tot stand gebracht worden - mogelijk is er hier ook een risico doordat men vreest dat men ideeën zal 'pikken'.
  • De kwaliteit van de dossiers zou hoger moeten liggen – mogelijk worden er ook minder dossiers ingediend.