chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Traicie helpt AHOVOKS met automatische tekstverwerking voor beroepskwalificaties

  Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, of kortweg AHOVOKS, evolueert naar een datagedreven organisatie. Ook de afdeling Kwalificaties en Curriculum draagt daartoe zijn steentje bij. Zij zorgen voor het kader waar inhouden voor onderwijs en opleidingen vorm krijgen. Binnen het raamwerk van de Vlaamse kwalificatiestructuur ontwikkelt de afdeling beroeps- en onderwijskwalificaties die bijdragen aan een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Die kwalificaties worden ondergebracht in databanken om nadien te ontsluiten op de website.

  Als case voor een Sandbox-challenge wil AHOVOKS graag de databank beroepskwalificaties als voorbeeld nemen. Een beroepskwalificatie bevat alle informatie over wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen. Momenteel zijn er 500 erkende beroepskwalificaties. Tot op heden waren deze beroepskwalificaties in een beperkte mate op elkaar afgestemd. In deze challenge wil AHOVOKS dat de databank automatisch de informatie uit de verschillende competenties over de beroepskwalificaties heen extraheert uit de ongestructureerde tekstdata door middel van tekstmining om zo de gelijkenissen en verschillen over de beroepskwalificaties heen te categoriseren.

  Daarnaast wil AHOVOKS ook tijdswinst boeken bij het opstellen van een nieuwe beroepskwalificatie door een systeem te ontwikkelen dat competenties automatisch aangeeft op basis van bestaande beroepskwalificaties.

  Traicie is een HR-tech start-up gespecialiseerd in automatische screening van kandidatenprofielen bij het rekruteringsproces. In dat kader heeft Traicie een algoritme ontwikkeld dat de soft skills van kandidaten volledig geautomatiseerd kan analyseren op basis van hun CV en LinkedIn-profiel. Om hun focus ook op hard-skills te leggen was de challenge van AHOVOKS een opportuniteit voor Traicie. Door met de data van de kwalificatiedatabank van AHOVOKS aan de slag te gaan kan de start-up haar algoritme ook aanpassen en trainen om ook hier tot een volledig automatische analyse en categorisering te komen. Een win-win dus voor beide partners in dit experiment.