chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  VRaagmaAR

  Augmented reality

  Bedenker van het idee

  Naam en voornaam

  Geerts Stefan

  Entiteit

  Departement MOW - afdeling Waterbouwkundig Laboratorium

  Teamleden

  Dimitri Brems (HFB), Sven Geiregat (DMOW), Alex Tavernier (ABB)

  Het idee

  We hebben allemaal af en toe een hulplijn nodig bij ons werk. Als technici aan het werk op het terrein, langs de wegen of de waterwegen en in de laboratoria is de komst van WhatsApp,  Teams en andere mobiele applicaties waarmee we beelden kunnen doorsturen, al een hele grote verbetering. Vroeger moesten we aan de telefoon “er zit normaal ergens een grijs draadje naast een geel draadje, maar het kan ook een groen zijn” zeggen. Het videobellen via teams op de smartphone is ook een zeker krachtig tool in het arsenaal.

  Maar wat als de hulplijn niet alleen kan terugspreken en zien wat je zelf ziet, maar ook live kan aanduiden, annoteren en coachen. De oplossing hiervoor maakt gebruik van Augmented en Virtual Reality, een virtuele laag over de echt wereld. We lanceren hiervoor VRaagmaAR, het AR Remote Assistance platform voor de Vlaamse overheid. Er zijn op de markt verschillende aanbieders van dergelijke platformen zoals bijvoorbeeld Atheer, Microsoft (Dynamics 365 remote assist) en ScopeAR (Worklink).

  Als oplossing voor

  In een moderne, efficiënte overheid waar we met minder mensen meer taken proberen uit te voeren, zal niet elke specifieke expertise overal aanwezig zijn. Het is echter nodig om deze snel en effectief in te zetten. Met de toename van plaats en tijdsonafhankelijk werken zijn mobiele en platform overschrijdende applicaties noodzakelijk. De Coronacrisis toont hoe belangrijk connectiviteit en beschikbaarheid is, onafhankelijk van fysiek contact. De afdeling Waterbouwkundig Laboratorium van het Department MOW bevindt zich in
  Borgerhout, Antwerpen. Het is een onderzoeksinstelling die zich bezig houdt met allerlei watergebonden infrastructuur en bouwt momenteel een tweede filiaal in Oostende. We zullen
  op de twee sites op vele momenten onze experten tegelijk nodig hebben. Het is ook niet efficiënt om ze alsmaar heen-en-weer te laten rijden. Daarom zoeken wij naar een oplossing om onze technici en specialisten uit Oostende en Antwerpen efficiënt te laten samen werken op onze meetopstellingen. Het is niet voldoende om te kunnen zien wat de andere ziet, maar ook om te kunnen aanduiden. Niet zo maar een pijltje op een foto, maar echt in 3D annoteren wat moet gebeuren.

  We zijn niet de enige met deze nood. Elke organisatie die technici in dienst heeft, die niet alle expertise hebben of achtergrondinformatie kennen, hebben tweedelijns, of derdelijns experten nodig om complexe problemen op te lossen. Binnen de Vlaamse overheid kunnen deelnemers gevonden worden in alle beleidsdomeinen, bij MOW kunnen dit zijn: DMOW, AWV, DVW, Lantis, en andere, maar ook in andere beleidsdomeinen vinden men potentieel: INBO, VLM, VMM, en meer.
  Verschillende profielen kunnen maken van het VRaagmaAR platform om contact te leggen met hun achterliggende experten:

  • Terreinmensen en technici;
  • Laboranten;
  • Werftoezichters;
  • Gebouwtechnici;
  • ICT technici;
  • Operatoren;
  • ….

  Stand van zaken

  Update 11/01/2021

  Na een eerste coachingsessie met de begeleider van StartitX is bepaald dat de doelstelling is om de Proof of Concept op te zetten bij drie verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid: De Vlaamse Waterweg, de afdeling Waterbouwkundig Labo van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, en Het Facilitair Bedrijf. Tijdens de PoC wil het team nagaan in welke mate het technisch haalbaar is om het idee effectief concreet uit te rollen. In dat kader zal er dan ook getest worden wat de User experience van de gebruiker op locatie is. Deze testen bij de drie verschillende diensten van de Vlaamse overheid zouden dan moeten aantonen of we met het gebruik van een AR remote support platform effectief een hogere efficiënte bij interventies op locaties bekomen.

  In een eerste fase zal het team zich focussen op het maken van technische analyse van de verschillende technologieën die vandaag al beschikbaar zijn op de markt om een dergelijk AR remote support platform op te zetten. Hierbij worden dan de bestaande technologieën elk met hun pro’s en con’s in kaart gebracht en wordt bekeken welke zich het best leent om in te zetten voor de PoC.

  Verder dienen in de eerste fase ook een aantal praktische zaken uitgeklaard te worden, zoals de medewerking en toestemming vragen aan de betrokken agentschappen. Maar ook een check van de noodzakelijkheden voor het opzetten van de PoC zoals connectiviteit op de testlocatie of het in kaart brengen van eventuele risico’s.

  Update 03/02/2021

  Ondertussen heeft het team het commitment gekregen van drie entiteiten van de Vlaamse overheid  om mee te werken aan het opzetten van een test binnen hun dagelijkse werking. Zo zal er bij het Waterbouwkundig Labo (DMOW), De Vlaamse Waterweg en Het Facilitair Bedrijf telkens een test opgezet worden waarbij bij elk van hen een scenario zal worden uitgewerkt om een probleemgeval dat geregeld voorkomt op te lossen aan de hand van remote support. Een gesimuleerde setting dus van een frequent voorkomend probleem. Hierbij zal een medewerker ter plaatse enkele technische handelingen uitvoeren aan een installatie met behulp van remote assistance. De kern van deze testen is dan om te bekijken in welke mate het team  eerstelijnsmedewerkers via remote assistance in contact kunnen brengen met tweedelijnmedewerkers om technische problemen sneller en efficiënter op te lossen. 

  Om de bovenvermelde scenario’s uit te voeren met behulp van remote support zullen drie types devices uitgetest worden waarop de gebruiker dan de AR-support kan krijgen: een tablet, smartphone en een Hololens (een aangevulde realiteitsbril). Om de juiste devices ter beschikking te krijgen voor het uitvoeren van de testen, voert het team momenteel gesprekken met een aantal leveranciers.

  Verder heeft het team ook al een eigen test-omgeving opgezet waarin de tools waarmee men zal werken, kunnen draaien.

  Tenslotte bekijkt het team ook hoe ze de mensen die de test effectief zullen uitvoeren (de technieker ter plaatse en de technieker die vanop afstand assistentie biedt) nadien ook grondig kunnen bevragen over hun ervaring en bevindingen van het werken via remote assistance.

  Update 18/03/2020

  De voorbije week zijn de eerste testen in het kader van de Proof of Concept (PoC) opgezet in de Edwige Prosper Polder. Daar werd met medewerkers van het Waterbouwkundig Labo een veel voorkomend probleem gesimuleerd en werd een eerstelijnstechnieker ter plekke geassisteerd door een tweedelijnstechnieker vanop afstand. De test werd opgezet met zowel een smartphone als smartglasses om de mogelijkheden van remote assistance op beide devises te kunnen vergelijken

  Nadien werden beiden techniekers ook uitvoerig bevraagd over de bevindingen en ervaringen van de test.

  Volgende week volgen nog twee experimenten of testen: één in het Sluiscomplex van de Vlaamse Waterweg in Evergem. Hierbij zal de test opgezet worden met een smartphone en een Hololens. En een tweede experiment in samenwerking met het Facilitair Bedrijf in het Herman Teirlinckgebouw, waarbij enkel zal getest worden met de smartphone.  

  Om de testen met de hololens op te kunnen zetten kan het team beroep doen op Mr. watts, een Vlaamse start-up die  apps voor de MS HoloLens bouwt, met een focus op business toepassingen die productiviteit en efficiëntie verhogen. Mr. Watts stelt de Hololens enkele dagen ter beschikking aan het team zodat ze hier de nodige testen mee kunnen uitvoeren en een goed zicht krijgen op de mogelijkheden van dit product in de gesimuleerde settings. 

  Update 06/04/2021

  Alle experimenten zijn inmiddels afgerond en het team kan nu aan de slag om de bevindingen op te lijsten en te beoordelen. De deelnemers aan de experimenten hebben elk een uitgebreide bevraging beantwoord over hoe het werken met het Remote assistence platform hen beviel en wat de plus- en minpunten waren. Ook de technische obstakels bij de verschillende types devices waarmee de experimenten zijn uitgevoerd en de locatie van elk experiment, zijn uitvoerig opgelijst.

  Op basis van deze input kan het team nu de laatste stap zetten en een ordeel opmaken over de meerwaarde van hun idee en in welke mate een toekomstige implementatie mogelijk en realistisch zou zijn. 

  Het resultaat

  Het resultaat van deze Proof of Concept kan hier hieronder bekijken.

  https://youtu.be/sjBLqRv6720?t=3869