chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Adviezen Raad van State

  Adviezen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid

  Advies Raad van State: 37.378/3-37.379/3 van 22 juni 2004
    39.433/3 van 6 december 2005 

  Adviezen bij wijzigende besluiten

  2006
  1. Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 - selectieprocedure voor het middenkader
  Advies Raad van State: 40.792/1/V van 18 juli 2006
  2007
  2. Besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 - integratie van de administratieve loopbaan en het geldelijk statuut
  Advies Raad van State: 42.169/3 van 13 februari 2007
  3. Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007- invoering van een mandaattoelage
  Advies Raad van State: 43.061/3 van 30 mei 2007
  4. Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007- mogelijkheid tot het nemen van loopbaanonderbreking
  Advies Raad van State: 42.858/3 van 3 mei 2007
  5. Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2007 - interfederale mobiliteit
  Advies Raad van State: 43.324/3 van 10 juli 2007
  2008
  6. Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008 - uitvoering sectoraal akkoord 2005-2007 en andere bepalingen
  Advies Raad van State: 44.250/3 van 8 april 2008
  7. Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 - een aantal maatregelen voor het zeewezen
  Advies Raad van State: 44.872/1/V van 24 juli 2008
  2009
  8. Besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2009 - uitvoering sectoraal akkoord 2008-2009
  Advies Raad van State: 45.484/1 van 4 december 2008
  9. Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 - inhoudelijke en technische aanpassingen
  Advies Raad van State: 46.363/3 van 7 mei 2009
  10. Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009 - facilitaire ondersteuning kabinetten
  Advies Raad van State: 47.361/3 van 10 november 2009
  2010
  11. Besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 - aanwijzing in de mandaatfuncties van N-niveau en van algemeen directeur
  Advies Raad van State: 47.555/3 van 22 december 2009
  2011
  12. Besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2011 - de kinderbijslag, de jeugdzorgtoelage en andere bepalingen
  Advies Raad van State: 49.321/3 van 22 maart 2011
  13. Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2011 - externe mobiliteit
  Advies Raad van State: 49.742/3 van 14 juni 2011
  14. Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 - overheveling personeelsleden naar Vlabel e.a. bepalingen
  Advies Raad van State: 50.502/3 van 8 november 2011
  2012
  15. Besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012 - mogelijkheid van een voorselectie in de selectieprocedures en andere bepalingen
  Advies Raad van State: 50.761/3 van 5 januari 2012
  16. Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2012 - uitvoering van het sectoraal akkoord 2010-2012
  Advies Raad van State: 51.306/3 van 22 mei 2012
  17. Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2012 - aanwerven van kandidaten met competenties, verworven buiten hun diploma
  Advies Raad van State: 51.843 van 23 augustus 2012
  2013
  18. Besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 - integratie van de gewestelijk ontvangers, het zeewezen en andere bepalingen
  Advies Raad van State: 52.584/3 van 16 januari 2013
  19 . Besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 - oprichting intern verzelfstandig agentschap "Audit Vlaanderen" en wijziging diverse besluiten
  Advies Raad van State: 53.830/3 van 8 oktober 2013
  2014
  20. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014 - preventiefuncties
  Advies Raad van State: 54.447/3 van 9 december 2013
  21. Besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014 - wijziging regelgeving n.a.v. de opheffing van het IVA Centrale Accounting
  Advies Raad van State: 54.683/1 van 20 december 2013
  22. Besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014 - geldelijke maatregelen voor bepaalde personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening Kust
  Advies Raad van State: 54.935/3 van 5 februari 2014
  23. Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 - modern hr-beleid op korte termijn en andere bepalingen 
  Advies Raad van State: 54.943/3 van 10 februari 2014
  24. Besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 - rechtsbescherming klokkenluiders
  Advies Raad van State: 55.223/3 van 3 maart 2014
  25. Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 - instructiepersoneel en technisch omkaderingspersoneel VDAB
  Advies Raad van State: 55.757/3 van 14 april 2014
  26. Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014 - overheveling personeelsleden Nationale Plantentuin België naar EVA 'Agentschap Plantentuin Meise' e.a. bepalingen
  Advies Raad van State: 56.0427/3 van 12 mei 2014
  27. Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014 - invoering van de functieclassificatie, het topkader en andere bepalingen
  Advies Raad van State: 56.597/1/V van 2 september 2014
  2015
  28. Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 - Fusie DAR en BZ tot beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
  Advies Raad van State: 56.919/3 van 29 januari 2015
  29. Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015 - Jobpunt Vlaanderen
  Advies Raad van State: 57.568/3 van 22 juni 2015
  30. Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 - Overheveling federale personeelsleden naar aanleiding van een staatshervorming
  Advies Raad van State: 57.721/3 van 30 juni 2015
  2016
  31. Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2016 - fusie van het Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen
  Advies Raad van State: 58.859/1 van 24 februari 2016
  32. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 - hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB
  Advies Raad van State: 59.329/3 van 08.06.2016
  33. Besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 - zorgkrediet
  Advies Raad van State: 59.695/1/V van 08.08.2016
  2017
  34. Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 - dienstreizen e.a.
  Advies Raad van State: 60.622/3 van 09.01.2017
  35. Besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 - arbeidsvoorwaarden personeelsleden Agentschap MDK
  Advies Raad van State 61.947/1/V van 31 augustus 2017
  36. Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017 - overheveling van provinciepersoneel vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies en enkele andere bepalingen
  Advies Raad van State  62.364/3 van 27 november 2017
  37. Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017 - de rationalisering van de verlofregeling
  Advies Raad van State 62.365/3 van 4 december 2017
  2018
  38. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2018 - topkader en een maatregel voor het middenkader
  Advies Raad van State 62.542/3 van 18 december 2017
  39. Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 - optimalisatieproject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en andere bepalingen
  Advies Raad van State 62.822/3 van 13 febrauri 2018
  40. Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018 - loodstoelageregeling voor de operationele loodsen
  Advies Raad van State 63.782/3 van 18 juli 2018
  2019
  41. Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 - aanpassing organisatiebesluit en VPS aan het bestuursdecreet van 7/12/2018
  Advies Raad van State: 64.914/3 van 20 december 2018
  42. Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 - aanpassing besluiten Vlaamse Regering aan algemene verordening gegevensbescherming
  Advies Raad van State: advies niet meegedeeld binnen de termijn en de adviesaanvraag werd op 17 januari 2019 van de rol afgevoerd
  43. Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019 - publieke pensioentoezegging voor de contractuele personeelsleden
  Advies Raad van State: 65.309/3 van 4 maart 2019
  44. Besluit van de Vlaame Regering van 26 april 2019 - harmonisering arbeidsvoorwaarden
  Advies Raad van State: 65.668/3 van 5 april 2019
  45. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019 - aanpassing diverse besluiten Vlaamse Regering aan de terminologie van het bestuursdecreet van 7/12/2018
  Advies Raad van State: adviesaanvraag 65.846/3 van de rol afgevoerd en advies niet meegedeeld binnen termijn
  46. Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 - overheveling vanaf 1 januari 2015 van pesoneelsleden federale overheid n.a.v. een staatshervorming
  Advies Raad van State: 66.116/3 van 5 juni 2019
  47. Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 - overheveling vanaf 1 januari 2019 van pesoneelsleden federale overheid n.a.v. een staatshervorming (Famifed)
  Advies Raad van State: 66.117/3 van 5 juni 2019
  48. Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 - uitvoering van het sectoraal akkoord van 2017-2019
  Advies Raad van State: 66.417/1/V van 31 juli 2019
  49. Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 - mobiliteitsmaatregelen en andere bepalingen
  Advies Raad van State: 66.375/1/V van 31 juli 2019
  2020
  50. Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 - loopbaanonderbreking
  Advies Raad van State: geen advies wegens dringende noodzakelijkheid
  51. Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 - invoering van het corona ouderschapsverlof
  Advies Raad van State: 67.419/3 van 26 mei 2020
  52. Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 - verlenging van het corona ouderschapsverlof
  Advies Raad van State: geen advies wegens dringende noodzakelijkheid
  53. Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 - 1/10 ouderschapsverlof, mantelzorgverlof en diverse andere bepalingen
  Advies Raad van State: 67.601/3 van 13 juli 2020
  54. Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 - toekenning van de gezinsbijslag en van een supplement gezinsbijslag aan bepaalde uitgezonden personeelsleden van het Vlaams Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

  Advies Raad van State: advies niet meegedeeld binnen de termijn en de adviesaanvraag werd op 9 juli 2020 van de rol afgevoerd
  55. Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 - reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen
  Advies Raad van State: advies niet meegedeeld binnen de termijn, daarom wordt artikel 84, §4, van
  de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast
  56. Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2020 - opname van een aantal agentschapsspecifieke bepalingen ingevolge de opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen en andere bepalingen
  Advies Raad van State: 68.158/3 van 4 november 2020
  57. Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 - invoering van een tijdelijke maatregel in het kader van de bestrijding van het coronavirus
  Advies Raad van State: 68.352/3 van 15 december 2020
  2021
  58. Besluit van de Vlaamse Regering - invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel op de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken
  Advies Raad van State: geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat door de federale beslissing om voor het contractuele een specifieke tijdelijk verlofstelsel te creëren er een nood ontstaat om voor het statutair personeel een vergelijkbare regeling in te voeren. Om deze regeling ook effectief van toepassing te maken op het statutair personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, moet hiervoor zo snel mogelijk een aanpassing gebeuren aan het Vlaams personeelsstatuu
  59. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 - uitbreiding van het geboorteverlof 
  Advies Raad van State:

  68.811/3 van 8 maart 2021

  60. Besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2021 - agentschap Opgroeien en andere bepalingen
  Advies Raad van State: 69.066/3 van 20 april 2021