chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Overzicht van de gecoördineerde versies van het VPS

  Basistekst van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 - ORIGINELE/OORSPRONKELIJKE VERSIE

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Overzicht gecoördineerde versies (per jaar - in omgekeerde chronologische volgorde):

  2023
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 3 februari 2023 (uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 – 2022, en de toekenning van ecocheques en sport- en cultuurcheques en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  2022
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 18 november 2022 (betaling van het salaris, de binnenvaarttoelage en andere bepalingen)

  - statuut
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 23 september 2022 (voordelen in het kader van fietsleasing)

  - statuut
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 23 september 2022 (verloning van de zomerartsen bij het agentschap Opgroeien regie)

  - statuut
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 18 februari 2022 (invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken)

  statuut
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 14 januari 2022 (functionele loopbaan van de scheepstechnicus en maritiem verkeersleider bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust)

  statuut
  - toelichting

  2021

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 17 december 2021 (invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken)

  - statuut
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 17 september 2021 (internetvergoeding bij hybride werken)

  - statuut
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 3 september 2021 (uitbreiding van het recht op omstandigheidsverlof bij het overlijden van een partner of een kind)

  - statuut
  toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 16 juli 2021 (geldelijke maatregelen en andere bepalingen)

  - statuut
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 25 juni 2021 (graden en salarisschalen van de teamplanner loodsdienstcoördinatoren en loodsdienst-rededienstcoördinatoren van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust)

  - statuut

  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 7 mei 2021 (invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken)

  - statuut
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 30 april 2021 (agentschap Opgroeien en andere bepalingen)

  - statuut

  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 19 maart 2021 (uitbreiding van het geboorteverlof)

  - statuut
  - bijlagen: geen aanpassingen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 26 februari 2021 (invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel op de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken)

  - statuut
  - bijlagen: geen aanpassingen
  - toelichting

  2020
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 18 december 2020 (invoering van een tijdelijke maatregel in het kader van de bestrijding van het coronavirus)

  - statuut
  - bijlagen: geen aanpassingen

  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 27 november 2020 (opname van een aantal agentschapsspecifieke bepalingen ingevolge de opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen en andere bepalingen)

  - statuut
  - bijlagen: geen aanpassingen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 11 september 2020 (reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen)

  - statuut
  - bijlagen: geen aanpassingen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 17 juli 2020 (toekenning van de gezinsbijslag en van een supplement gezinsbijslag aan bepaalde uitgezonden personeelsleden van het Vlaams Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen)

  - statuut
  bijlagen: geen aanpassingen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 17 juli 2020 (1/10 ouderschapsverlof, mantelzorgverlof en diverse andere bepalingen)

  statuut
  - bijlagen: geen aanpassingen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 29 mei 2020 (loopbaanonderbreking)

  - statuut
  - bijlagen: geen aanpassingen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 29 mei 2020 (invoering corona ouderschapsverlof)

  - statuut
  - bijlagen: geen aanpassingen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 29 mei 2020 (verlenging corona ouderschapsverlof)

  - statuut
  bijlagen: geen aanpassingen
  - toelichting

  2019
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 6 september 2019 (mobiliteitsmaatregelen e.a. bepalingen)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 6 september 2019 (uitvoering sectoraal akkoord 2017-2019

  - statuut
  - bijlagen: geen wijzigingen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 28 juni 2019 (overheveling vanaf 1 januari 2015 en vanaf 1 januari 2019 n.a.v. een staatshervorming

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 28 juni 2019 (overheveling vanaf 1 januari 2015 n.a.v. een staatshervorming)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 10 mei 2019 (aanpassingen aan terminologie bestuursdecreet)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 26 april 2019 (harmonisering arbeidsvoorwaarden)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versia na wijzigingsbesluit van 15 maart 2019 (publieke pensioentoezegging voor de contractuele personeelsleden)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluiten van 25 januari 2019 (aanpassing organisatiebesluit en aanpassing VPS aan Bestuursdecreet van 7 december 2018 en aanpassing besluiten van de Vlaamse Regering aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  2018
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 14 september 2018 (loodstoelageregeling)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 20 april 2018 (optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en andere bepalingen)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 12 januari 2018 (top- en middenkader)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  2017
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 15 december 2017 (rationalisering van de verlofregeling

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 15 december 2017 (overheveling provinciepersoneel)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 22 september 2017 (arbeidsvoorwaarden personeelsleden MDK)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 27 januari 2017 (dienstreizen e.a.)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  2016
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 30 augustus 2016 (invoering van het zorgkrediet)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 24 juni 2016 (hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en BVR tot opheffing van het APKB)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 4 maart 2016 (fusie van het Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  2015
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 13 november 2015 (overhevelingen in kader van een staatshervorming)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 3 juli 2015 (Jobpunt Vlaanderen)

  - statuut

  - toelichting

  Gecoördineerde vesie na wijzigingsbesluit van 13 maart 2015 (omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur) - statuut

  - toelichting
  2013-2014
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 3 oktober 2014 (de invoering van de functieclassificatie, het topkader en andere bepalingen) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 9 mei 2014 (instructiepersoneel en technisch omkaderingspersoneel VDAB) en 23 mei 2014 (overheveling personeelsleden Nationale Plantentuin van België naar het extern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap Plantentuin Meise' e.a. bepalingen) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 14 maart 2014 (rechtsbescherming klokkenluiders) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 21 februari 2014 (modern hr-beleid op korte termijn e.a. bepalingen) - statuut

  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 18 oktober 2013 (oprichting IVA Audit Vlaanderen en wijziging van diverse besluiten), na wijzigingsbesluit van 10 januari 2014 (preventiefuncties), na wijzigingsbesluit van 17 januari 2014 (wijziging regelgeving naar aanleiding van opheffing IVA Centrale Accounting) en na wijzigingsbesluit van 14 februari 2014 (geldelijke maatregelen voor bepaalde personeelsleden van MDK) - statuut

  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 1 februari 2013 (integratie van de gewestelijk ontvangers, het zeewezen en andere bepalingen) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  2012
  Gecoördineerde versie na wijzigingbesluit van 21 september 2012 (aanwerven van kandidaten met competenties, verworven buiten hun diploma) - statuut

  - toelichting
  Gecoördineerse versie na wijzigingsbesluit van 8 juni 2012 (de uitvoering van het sectoraal akkoord 2010-2012) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 3 februari 2012 (de mogelijkheid van een voorselectie in de selectieprocedures en andere bepalingen) - statuut

  - toelichting
  2011
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 2 december 2011 (overheveling van personeelsleden van de FOD Financiën naar Vlabel en andere bepalingen)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 1 juli 2011 (externe mobiliteit)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 29 april 2011 (kinderbijslag, jeugdzorgtoelage en andere bepalingen)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  2009-2010
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 4 december 2009 (facilitaire ondersteuning van de kabinetten door de Vlaamse administratie) en na wijzigingsbesluit van 22 januari 2010 (aanwijzing in de mandaatfuncties van N-niveau en van algemeen directeur)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 29 mei 2009 (inhoudelijke en technische aanpassingen)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 9 januari 2009 (uitvoering sectoraal akkoord 2008-2009)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  2008
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 5 september 2008 (een aantal maatregelen voor het zeewezen)

  - statuut
  - bijlagen: geeen wijzigingen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 23 mei 2008 (uitvoering sectoraal akkoord 2005-2007 en andere bepalingen)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  2007
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluiten van 6 juli 2007 (invoering van een mandaattoelage en mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking) en na wijzigingsbesluit van 19 juli 2007 (interfederale mobiliteit)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 16 maart 2007 (integratie van de administratieve loopbaan en het geldelijk statuut)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  2006
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 29 september 2006 (selectieprocedure voor het middenkader) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting