chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Overzicht van de gecoördineerde versies van het VPS

  Basistekst van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 29 september 2006 (selectieprocedure voor het middenkader)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 16 maart 2007 (integratie van de administratieve loopbaan en het geldelijk statuut)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluiten van 6 juli 2007 (invoering van een mandaattoelage en mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking) en na wijzigingsbesluit van 19 juli 2007 (interfederale mobiliteit)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 23 mei 2008 (uitvoering sectoraal akkoord 2005-2007 en andere bepalingen)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 5 september 2008 (een aantal maatregelen voor het zeewezen)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 9 januari 2009 (uitvoering sectoraal akkoord 2008-2009)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 29 mei 2009 (inhoudelijke en technische aanpassingen)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 4 december 2009 (facilitaire ondersteuning van de kabinetten door de Vlaamse administratie) en na wijzigingsbesluit van 22 januari 2010 (aanwijzing in de mandaatfuncties van N-niveau en van algemeen directeur)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 29 april 2011 (kinderbijslag, jeugdzorgtoelage en andere bepalingen)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 1 juli 2011 (externe mobiliteit)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 2 december 2011 (overheveling van personeelsleden van de FOD Financiën naar Vlabel en andere bepalingen)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 3 februari 2012 (de mogelijkheid van een voorselectie in de selectieprocedures en andere bepalingen)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerse versie na wijzigingsbesluit van 8 juni 2012 (de uitvoering van het sectoraal akkoord 2010-2012)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingbesluit van 21 september 2012 (aanwerven van kandidaten met competenties, verworven buiten hun diploma)

  - statuut
  bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 1 februari 2013 (integratie van de gewestelijk ontvangers, het zeewezen en andere bepalingen)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting  

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 18 oktober 2013 (oprichting IVA Audit Vlaanderen en wijziging van diverse besluiten), na wijzigingsbesluit van 10 januari 2014 (preventiefuncties), na wijzigingsbesluit van 17 januari 2014 (wijziging regelgeving naar aanleiding van opheffing IVA Centrale Accounting) en na wijzigingsbesluit van 14 februari 2014 (geldelijke maatregelen voor bepaalde personeelsleden van MDK)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 21 februari 2014 (modern hr-beleid op korte termijn e.a. bepalingen) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 14 maart 2014 (rechtsbescherming klokkenluiders) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 9 mei 2014 (instructiepersoneel en technisch omkaderingspersoneel VDAB) en 26 mei 2014 (overheveling personeelsleden Nationale Plantentuin van België naar het extern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap Plantentuin Meise' e.a. bepalingen) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 3 oktober 2014 (de invoering van de functieclassificatie, het topkader en andere bepalingen) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  Gecoördineerde vesie na wijzigingsbesluit van 13 maart 2015 (omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur) - statuut
  - bijlagen: geen wijziging
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 3 juli 2015 (Jobpunt Vlaanderen) - statuut
  - bijlagen: geen wijziging
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 13 november 2015 (overhevelingen in kader van een staatshervorming) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 4 maart 2016 (fusie van het Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 24 juni 2016 (hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en BVR tot opheffing van het APKB) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 30 augustus 2016 (invoering van het zorgkrediet) - statuut
  - bijlagen: geen wijziging
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 27 januari 2017 (dienstreizen e.a.) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 22 september 2017 (arbeidsvoorwaarden personeelsleden MDK) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 15 december 2017 (overheveling provinciepersoneel) - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 15 december 2017 (rationalisering van de verlofregeling - statuut
  - bijlagen
  - toelichting
  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 12 januari 2018 (top- en middenkader)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  Gecoördineerde versie na wijzigingsbesluit van 20 april 2018 (optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en andere bepalingen)

  - statuut
  - bijlagen
  - toelichting

  naar boven