chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Overzicht wijzigende besluiten VPS

  De hierna vermelde besluiten hebben als titel telkens: "Besluit van de Vlaamse Regering van ... tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid"

  1) Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006

  Onderwerp: de selectieprocedure voor het middenkader
  Publicatie BS: 14 november 2006
  Uitwerking: - 29 september 2006 voor de entiteiten, de raden en de instelling die op die datum al in werking zijn getreden.
    - de datum dat de entiteit of de raad in werking treedt, voor de entiteiten en de raden die na die 29 september 2006 in werking treden

  naar boven

  2) Besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007

  Onderwerp: integratie van de administratieve loopbaan en het geldelijk statuut
  Publicatie BS: 04 juli 2007
  Uitwerking: - 16 maart 2007 voor de entiteiten, raden en instelling die op deze datum reeds in werking zijn getreden en op de datum dat de entiteit of raad in werking treedt, voor de entiteiten en raden die na deze datum in werking treden, met uitzondering van:
    artikel 59 (VIII 8 § 1), dat uitwerking heeft op de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid;
    - 1 juli 2006 voor artikel VI 109, § 1, 5°, wat betreft de overgang van de salarisschaal B231 naar B232;
    - 1 juli 2006 voor artikel VII 12, § 1 wat betreft de salarisschalen voor de maritiem verkeersleiders;
    - 1 juli 2006 voor artikel VII 50, wat betreft de gezagvoerderstoelage voor de leidinggevend hoofdassistent (functie hoofdschipper);
    - 1 juli 2006 voor artikel VII 65, § 1, wat betreft het zeegeld voor de leidinggevend hoofdassistent (functie opperschipper), de leidinggevend hoofdmedewerker (functie hoofdscheepstechnicus), de leidinggevend hoofdassistent (functie hoofdschipper - gezagvoerder), de leidinggevend hoofdassistent (functie officier werktuigkundige) en de leidinggevend hoofdassistent (functie motorist);
    - 1 juli 2006 voor artikel VII 70, § 1 wat betreft de toelageregeling Tender – Kotter voor de leidinggevend hoofdassistent (functie hoofdschipper);
    - 1 augustus 2006 voor artikel 54, 1° (V 51, § 1, 1°);
    - 1 september 2006 voor artikel 40 (V 11, §§ 2 en 3) en 54, 2° (V 51, §§ 3 en 4);
    - 1 september 2006 voor artikel VII 108 en artikel 64 (X 14, eerste lid) voor bevallingen vanaf 1 september 2006;
    - 1 december 2006 voor artikel 53 (V 47);
    - 1 oktober 2006 voor artikel VII 151;
    - 1 oktober 2006 w.b. de invoeging van de vermelding "vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in het buitenland" in artikel VII 12, 1°, in punt I van bijlage 3 en in bijlage 4;
    - 1 januari 2007 voor artikel 23 (III 15);
    - 1 januari 2008 voor artikel 32 (IV 5, § 1).

  naar boven

  3) Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007

  Onderwerp: invoering van een mandaattoelage
  Publicatie BS: 31 juli 2007
  Uitwerking: 1 juli 2007

  naar boven

  4) Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007

  Onderwerp: mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking
  Publicatie BS: 31 juli 2007
  Uitwerking: 1 mei 2007

  naar boven

  5) Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007

  Onderwerp: interfederale mobiliteit
  Publicatie BS: 09 augustus 2007
  Uitwerking: 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad

  naar boven

  6) Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008

  Onderwerp: uitvoering sectoraal akkoord 2005-2007 en andere bepalingen
  Publicatie BS: 31 juli 2008
  Uitwerking: - 23 mei 2008 voor de entiteiten, raden en instelling die op deze datum reeds in werking zijn getreden en op de datum dat de entiteit of raad in werking treedt, voor de entiteiten en raden die na deze datum in werking treden, met uitzondering van
    - artikel 16 (V 39) dat inwerking treedt op de datum van vacantverklaring van de N-1 functie belast met de leiding van de GDPB;
    - de artikelen 17 (V 46), 47 (VI 86), 49 (VI 88, § 2), 51 (VI 90) en 53 (VI 92, § 3, eerste lid) die in werking treden op de datum van inwerkingtreding van het besluit houdende aanwijzing als afdelingshoofd van de GDPB;
    - de artikelen 62 (VI 142), 63 (VI 143) en 77 (VII 52) die in werking treden op de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring van dit besluit;
    - 1 januari 2006 voor artikel 19 (V 55, § 2);
    - 1 juli 2006 voor artikelen 66 (VII 6, § 2), 67 (VII 8), 71 (VII 22), 73 (VII 31), 74 (VII 32, § 2), 78 (VII 60, § 1), 79 (VII 63), 90 (VII 118, § 1), 98 (X 17, § 2), 99 (X 25) en 109 (XI 7);
    - 1 januari 2007 voor artikelen 65 (VII 2, § 2), 76 (VII 49bis), 104 (X 65), 105 (X 66), 106 (X 67) en 107 (X 69);
    - 16 maart 2007 voor artikel 91 (VII 124, § 3);
    - 1 juli 2007 voor artikelen 80 (VII 65, § 1), 82 (VII 80), 84 (VII 83, § 1), 85 (VII 87), 86 (VII 88, § 1), 87 (VII 91bis), 89 (VII 109bis, VII 109ter, VII 109quater, VIII 109quinquies), 93, 1° (VII 151) en 94 (VII 152);
    - 1 september 2007 voor artikel 83 (VII 81, § 1);
    - 1 maart 2008 voor artikel 30 (VI 30quater);
    - 1 mei 2008 voor artikel 15, 1° (V 38);
    - 1 januari 2008 voor artikelen 9 (III 26), 61 (VI 132), 69, 1° h (VII 12, § 1, 1°), 72 (VII 25 en VII 26), 92 (VII 134), 95 (VIII 19), 96, 1° (X 9, § 1, (nieuw) derde lid);
    - 1 januari 2009 voor artikel 11 (IV 8);
    - 1 juni 2008 voor artikelen 5 (I 18), 64 (VII 1, § 3) en 110 (bijlage 1).

  naar boven

  7) Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008

  Onderwerp: een aantal maatregelen voor het zeewezen
  Publicatie BS: 27 oktober 2008
  Uitwerking: 1 januari 2008, met uitzondering van artikelen 1 (VII 33) en 5 (VII 71) die uitwerking hebben op 1 juli 2007.

  naar boven

  8) Besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2009

  Onderwerp: uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009
  Publicatie BS: 27 februari 2009
  Uitwerking: 1 januari 2009 en
    - 1 februari 2009 voor artikel 1 tot en met 4 (III 3, III 6, III 21ter en VII 71)
    - 1 juli 2008 voor artikel 5 (VII 2)
    - 1 september 2008 voor artikel. 10, 2° (VII 65, §1, derde lid), 11 (VII 70quater), 12 (VII 83, §1, tweede lid), 13 (VII 87, § 4), 14 (VII 91bis) en 15 (VII 109ter)

  naar boven

  9) Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009

  Onderwerp: inhoudelijke en technische aanpassingen
  Publicatie BS: 21 september 2009
  Uitwerking: 29 mei 2009 en
    - 1 juli 2009 voor artikel 104, 2° (VII 20, § 4)
    - 1 september 2009 voor artikel 2, 1° (I 2, 1°, 2e gedachtestreep)
    - 1 april 2006 voor artikel 130 (VII 145bis) en 2, 2° (I 2, 1°, 4e gedachtestreep)
    - 21 april 2006 voor artikel 153, 2° (X 67, 5°)
    - 16 maart 2007 voor artikel 100 (VII 8) en 110 (VII 54)
    - 1 januari 2008 voor artikel 36, 1°, 2°, 4° en 5° (V 13), 42 (V 30), 107 (VII 36), 108 (VII 39), 112 (VII 70bis) en 119 (VII 90, § 3)
    - 23 mei 2008 voor artikel 4, 4° (I 5, § 2), 53 (VI 11, § 1), 94 (VI 144), 96 (VI 146) en 101, 2° (VII 12, § 1, 1°)
    - 1 november 2008 voor artikel 36, 3° (V 13, § 1, 1e lid)
    - 1 december 2008 voor artikel 115 (VII 70quinquies)
    - datum inwerkingtreding VPS 13/01/06 voor artikel 44 (V 35, § 4), 158 (XII 2, §1, 1°) en 159 (XII 3)
    - 1 januari 2009 voor artikel 24 (III 24), 63 (VI 30decies, § 2), 89 (VI 120, § 1), 97 (VI 147), 101, 3° (VII 12, § 1, 5°), 105 (VII 27), 114 (VII 70quater, § 3), 118 (VII 80), 125 (VII 102, § 1 - § 4 - § 7), 131 (VIII 153), 132 (VII 154), 133 (VII 155), 161 (bijlage 3) en 163 (bijlage 5)
    - 1 februari 2009 voor artikel 25 (III 28)
    - 1 april 2009 voor artikel 51 (VI 1)
    - 1 mei 2009 voor artikel 149 (X 62) en 155 (XI 6)

  naar boven

  10) Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009

  Onderwerp: facilitaire ondersteuning van de kabinetten door de Vlaamse administratie
  Publicatie BS: 21 januari 2010
  Uitwerking: 1 september 2009

  naar boven

  11) Besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010

  Onderwerp: aanwijzing in de mandaatfuncties van N-niveau en van algemeen directeur
  Publicatie BS: 12 februari 2010
  Uitwerking: 30 oktober 2009

  naar boven

  12) Besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2011

  Onderwerp kinderbijslag, de jeugdzorgtoelage en andere bepalingen
  Publicatie BS: 19 mei 2011
  Uitwerking: 29 april 2011

  naar boven

  13) Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2011

  Onderwerp externe mobiliteit
  Publicatie BS: 14 juli 2011
  Uitwerking: 10 dagen na publicatie in BS

  naar boven

  14) Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011

  Onderwerp overheveling van personeelsleden van de FOD Financiën naar Vlabel en andere bepalingen
  Publicatie BS: 20 januari 2012
  Uitwerking: 2 december 2011 en
  1 mei 2011 voor artikel 1 (I 3, derde lid);
  16 november 2010 voor artikel 7 (VI 148, VI 149, VI 150), 11 (VII 156 en VII 157), 12 (VII 158 t/m VII 163), 14 (X 89), 17 (bijlage 8) en 18 (bijlage 9) ;
  1 januari 2012 voor artikel 10 (VII 126, § 2, tweede en derde lid);
  1 april 2011 voor artikel 15 (XII 3);
  29 mei 2009 voor artikel 16 (bijlage 2, niv. B b) en niv. C j)).

  naar boven

  15) Besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012

  Onderwerp de mogelijkheid van een voorselectie in de selectieprocedures en andere bepalingen
  Publicatie BS: 12 maart 2012
  Uitwerking: 3 februari 2012 en
  1 januari 2012 voor artikel 2 (V 7, § 1), 4 (V 22, § 1) en 18 (X 37)
  1 oktober 2011 voor artikel 19 (XI 1, § 3)

  naar boven

  16) Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2012

  Onderwerp uitvoering van het sectoraal akkoord 2010 - 2012
  Publicatie BS: 6 juli 2012
  Uitwerking: 1 juli 2012 en

  1 december 2012 voor artikel 2 (VII 70quater), 5 (VII 88, § 1), 7 (VII 91bis), 10 tot en met 13 ((VII 109ter - VII 109quinquies - VII 153 - VII 164)

  1 januari 2013 voor artikel 3 (VII 80, § 1), 4 (VII 81), 6 (VII 90, § 3), 8 (VII 102, § 2)

  naar boven

   17) Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2012

  Onderwerp het aanwerven van kandidaten met competenties, verworven buiten hun diploma
  Publicatie BS: 15 oktober 2012
  Uitwerking: 1 oktober 2012

  naar boven

  18) Besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013

  Onderwerp integratie van de gewestelijk ontvangers, het zeewezen en andere bepalingen
  Publicatie BS: 10 april 2013
  Uitwerking: 1 februari 2013 en
  16 maart 2007 voor artikel 13 (VII 71)
  1 januari 2010 voor artikel 23 (VII 164, § 1)
  1 juli 2011 voor artikel 9 (VII 46)
  2 december 2011 voor artikel 34 (bijlage 4)
  1 januari 2012 voor artikel 26 (X 28, § 1) en 28 (X 28ter)
  1 april 2012 voor artikel 11 (VII 65) en 21 (VII 109bis)
  1 augustus 2012 voor artikel 29 (X 36, § 1)
  1 september 2012 voor artikel 27 ((X 28bis)
  1 mei 2012 voor artikel 25 (X 9, § 2)
  30 november 2012 voor artikel 30 (XI 1, § 3)
   1 januari 2013 voor artikel 6 (VI 151), 8, 2° (VII 12, § 1, 5°), 12 (VII 70bis), 24 (VII 165 - VII 166 - VII 167 - VII 168), 32 (XII 3, derde lid) en 35 (bijlage 5) 
   6 maanden na de datum van inwerkingtreding van de omzendbrief “Kwaliteitscriteria voor selectoren en selecties” voor artikel 2 (I 5bis)
   datum van inwerkingtreding van de omzendbrief “Kwaliteitscriteria voor selectoren en selecties voor artikel 3 (III 6, § 1)

  naar boven

  19) Besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013

  Onderwerp oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en wijziging van diverse besluiten - afdeling 6-Wijzigingen van het Vlaamse personeelsstatuut van 13 januari 2006
  Publicatie BS: 27 november 2013
  Uitwerking: 1 januari 2014 voor artikel 32 (I 2, 13°) en artikel 33 (II 2, § 2, eerste lid)

  naar boven 

  20) Besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014

  Onderwerp preventiefuncties
  Publicatie BS: 17 maart 2014
  Uitwerking: 1 oktober 2013


  naar boven

  21) Besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014

  Onderwerp: wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting
  - art. 2
  Publicatie BS: 21 februari 2014
  Uitwerking 1 februari 2014


  naar boven

  22) Besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014

  Onderwerp: geldelijke maatregelen voor bepaalde personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
  Publicatie BS: 25 maart 2014
  Uitwerking 1 maart 2014


  naar boven

  23) Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014

  Onderwerp: modern hr-beleid op korte termijn en andere bepalingen
  Publicatie BS: 23 juni 2014
  Uitwerking 1 maart 2014 en
  artikel 5 (III 15) - proeftijden die vanaf 1 maart 2014 of nadien aanvangen
  1 januari 2014 voor artikel 65 (VII 44ter) en 68 (VII 80)
  1 december 2012 voor artikel 69 (VII 164, §1, 1ste lid en §2)
  1 februari 2014 voor artikel 71 (X 34, § 2)

  1 juli 2014 voor artikel 72 (XI 8, § 1) en artikel 73 (XI 11, 2e lid)


  naar boven

  24) Besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014

  Onderwerp: rechtsbescherming van de klokkenluiders
  Publicatie BS: 28 mei 2014
  Uitwerking datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad


  naar boven

  25) Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014

  Onderwerp: instructiepersoneel en technisch omkaderingspersoneel VDAB
  Publicatie BS: 14 augustus 2014
  Uitwerking 1 januari 2015


  naar boven

  26) Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014

  Onderwerp: overheveling personeelsleden Nationale Plantentuin van België naar het extern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap Plantentuin Meise' e.a. bepalingen
  Publicatie BS: 11 september 2014
  Uitwerking 1 januari 2014 en
  10 na bekendmaking besluit in het Belgisch Staatsblad voor artikelen 13 (VIII 20) en 14 (VIII 22, derde lid)

  naar boven

  27) Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014

  Onderwerp: de invoering van de functieclassificatie, het topkader en andere bepalingen
  Publicatie BS: 09 december 2014
  Uitwerking 1 november 2014 en
  1 maart 2014 voor artikelen 4 (I 5ter), 17 (V 42, § 4), 19 (VI 73, § 2), 20 (VI 78, § 1) en 21, 1° (VII 22, § 3)
  1 april 2014 voor artikelen 23 (VII 70sexies) en 26 (VII 109quater)
  1 juni 2014 voor artikel 25 (VII 109)

  naar boven

  28) Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015*

  Onderwerp: omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur - Hoofdstuk 6. Terminologische aanpassingen in verschillende besluiten van de Vlaamse Regering - artikelen 29 en 30
  * gewijzigd bij BVR van 27 maart 2015 houdende overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur - art. 14
  Publicatie BS: 01 april 2015
  Uitwerking 1 april 2015

  naar boven

  29) Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015

  Onderwerp: wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en andere besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft Jobpunt Vlaanderen (uittreding)
  Publicatie BS: 22 juli 2015
  Uitwerking: 1 mei 2015 en
  15 oktober 2015 (de dag waarop de uittreding van de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I 2, 1°, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, uit Jobpunt Vlaanderen plaatsvindt) voor de artikelen 3 en 17
  06 juli 2015 (datum publicatie BS van het decreet van 26 juni 2015 tot wijziging van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, wat betreft de organisatie van de beleidsuitvoering en de beleidsvoorbereiding, de ondernemingsplannen en de gemeenschappelijke dienstverlening) voor artikel 2, wat de exclusieve toekenning van taken aan het Agentschap Overheidspersoneel betreft ten aanzien van de Intern Verzelfstandigde Agentschappen met rechtspersoonlijkheid en de Publiekrechtelijk Extern Verzelfstandigde Agentschappen

  naar boven

  30) Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015

  Onderwerp: wijziging van het VPS in het raam van de overheveling vanaf 1 januari 2015 van personeelsleden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming
  Publicatie BS: 17 december 2015
  Uitwerking: 1 januari 2015

  naar boven

  31) Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2016

  Onderwerp: wijziging van het VPS wat betreft de fusie van het Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen
  Publicatie BS: 7 april 2016
  Uitwerking: 1 januari 2016

  naar boven

  32) Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016

  Onderwerp: wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB
  Publicatie BS: 1 september 2016
  Uitwerking: 1 juli 2016 en
  1 januari 2016 voor artikel 20 (IV 4, 1e lid - evaluaties 2016 en daarop volgende evaluaties)
  1 januari 2013 voor artikelen 93 (VII 86) en 94 (VII 91bis)
  1 maart 2014 voor artikel 89 (VII 31)
  30 juni 2014 voor artikel 94 (VII 109septies)
  1 april 2015 voor artikel 97 (VII 164 § 1 en VII 196)
  1 januari 2015 voor artikelen 91 (VII 45 §1-§2) en 98 (X 9 §3)

  naar boven

  33) Besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016

  Onderwerp: invoering van het zorgkrediet
  Publicatie BS: 23 september 2016
  Uitwerking: 2 september 2016

  naar boven

  34) Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017

  Onderwerp: dienstreizen e.a. bepalingen
  Publicatie BS: 24 maart 2017
  Uitwerking: 1 januari 2017 en
  1 juni 2016 voor artikel 7 (I 14septies)
  1 augustus 2016 voor artikel 14 (V 56septies en V 56octies)
  30 juni 2016 voor artikelen 45 (X 22, § 2), 46 (X 23, §1), 47 (X 89, § 5), 49 (XI 7), 51 (XI 12) en 52 (XI 13)
  1 maart 2016 voor artikel 53, 2° (toevoeging punt h) bij punt 1 - niveau A - overgangsmaatregel)

  naar boven

  35) Besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017

  Onderwerp: arbeidsvoorwaarden personeelsleden Ag. Maritieme Dienstverlening en Kust
  Publicatie BS: 12 oktober 2017
  Uitwerking: 1 oktober 2017 en
  1 november 2016 voor artikel 1, 1° (VII 6, § 41, 2e lid)
  1 januari 2016 voor artikel 4, 1° (tabel van VII 60, § 1)
  1 juli 2016 voor artikel 4, 4° (VII 60, § 5)
  1 januari 2012 voor artikel 4, 6°  (VII 60, § 8)

  36) Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017

  Onderwerp: overheveling van provinciepersoneel vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies en enkele andere bepalingen
  Publicatie BS: 26 januari 2018
  Uitwerking: 1 januari 2018

  37) Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017

  Onderwerp: de rationalisering van de verlofregeling
  Publicatie BS: 30 januari 2018
  Uitwerking:

  1 januari 2018, met uitzondering van

  de eerste dag van de maand volgend op het akkoord van de federale ministerraad voor artikel 20, 1° (X 32) en 21 (X 34 § 1 eerste lid - § 1 tweede lid - § 2 eerste lid - § 3 en § 4)

  1 januari 2017 voor artikel 32 (X 92 § 3)

  38) Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2018

  Onderwerp: top- en middenkader
  Publicatie BS: 12 februari 2018
  Uitwerking:

  1 april 2018

  39) Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018

  Onderwerp: optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en andere bepalingen
  Publicatie BS: 4 mei 2018
  Uitwerking:

  1 mei 2018 en

  1 januari 2016 voor artikel 1, 1° (I 2, 1°)

  14 juli 2017 voor artikel 1, 3° I 2, 22°), 4° I 2, 23°), 5° (I 2, 24°), 6° (I 2, 24°), 7° (I 2, 25°) en 8° (I 2, 27°), artikel 2, 1° (I 4, § 3, 1°), artikel 3, 1° (I 4bis), artikel 5, 1° (I 4quater), artikel 8 (I 14bis), artikel 9 (I 14quater), artikel 35 (VII 44bis, § 4) en artikel 52 (Bijlage 13)

  1 april 2018 voor atikel 2, 2° (datum in I 4, § 3)

  31 december 2017 voor artikel 3, 2° (datum in I 4bis)

  1 januari 2018 voor artikel 20, 1° (VI 30ter, 2°), artikel 26 (VI 59, § 2), artikel 38 (VII 56, § 1) en artikel 48 (VII 164, § 1)

  1 juli 2015 voor artikel 37 (VII 51, § 1)

  1 januari 2017 voor artikel 42 (VII 91) en 46 (VII 109octies)

  1 april 2017 voor artikel 47 (VII 126, § 2)