chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Indexaanpassing

  Principe

  Het indexcijfer van de consumptieprijzen - beter gekend als “de index” - meet de prijsevolutie van goederen en diensten die de gezinnen consumeren. De indexcijfers tonen de evolutie van de levensduurte voor de gezinnen.

  Elke maand wordt de waarde van de korf van goederen en diensten bepaald. De waarde wordt uitgedrukt door het indexcijfer van de consumptieprijzen ("de index").

  Vanaf 1994 werd voor de indexering van lonen en sociale uitkeringen het indexcijfer van de consumptieprijzen vervangen door de gezondheidsindex. Hiervoor worden 4 types producten geschrapt uit de korf van goederen en diensten die voor de berekening van het indexcijfer van de consumptieprijzen gebruikt wordt: tabak, alcohol, benzine en diesel.

  Stijgen de prijzen van de producten en diensten in de korf, dan stijgt ook de gezondheidsindex.

  Bereikt of overstijgt het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex, vermenigvuldigd met 0,98 (vanag mei 2016), (de zgn. afgevlakte index) een bepaalde waarde ("de spilindex"), dan worden de lonen en sociale uitkeringen automatisch verhoogd. Dit noemen we de automatische indexering. België en Luxemburg zijn de enige landen ter wereld waar dit automatisme nog bestaat.

  Systeem

  Het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden (de afgevlakte index), vermenigvuldigd met 0,98 (vanaf mei 2016) is bepalend voor de vergelijking met de spilindex en dus voor het moment van indexering (= voor de nieuwe verhogingscoëfficiënt die gebruikt wordt voor de berekening van lonen en sociale uitkeringen).

  De spilindexcijfers fungeren als aanpassingsdrempels. Op voorhand wordt een rekenkundige reeks van spilindices vastgelegd.

  In november 2012 werd van de spilindex (119,62) overschreden. Dit resulteerde in een aanpassing van de sociale uitkeringen (kinderbijslag en pensioenen) vanaf december 2012 en van de lonen, toelagen en vergoedingen VPS vanaf januari 2013. De nieuwe spilindex werd vastgelegd op 122,01 (basis 2004) of 101,02 (basis 2013).

  Deze spilindex werd overschreden in juli 2015. Maar ingevolge de indexsprong (zie analyse van de wet van 23 april 2015 - https://overheid.vlaanderen.be/wet-20150423) werden de sociale uitkeringen (vanaf augustus 2015) en de lonen (vanaf september 2015) niet aangepast.

  In mei 2016 en mei 2017 werd de spilindex opnieuw overschreden, met een indexering van de lonen in de openbare sector en de sociale uitkeringen als gevolg.

  De volgende spilindex die moet overschreden worden, is vastgesteld op 150,10 (basis 2013) of 126,94 (basis 2004).

  Bij het bereiken of overschrijden van de spilindex worden de lonen en sociale uitkeringen in de publieke sector verhoogd met 2%. Aangezien de meeste bedragen van lonen en toelagen “à 100%” bepaald zijn (dus niet geïndexeerd), moeten deze verhoogd worden met een coëfficiënt die rekening houdt met de indexeringen sinds 1990 (zie tabel), de zgn. verhogingscoëfficiënt.

  Tijdstip van aanpassing

  • Voor de salarissen, vergoedingen en toelagen die voor indexatie in aanmerking komen, gebeurt de indexaanpassing steeds de tweede maand volgend op de overschrijding van de spilindex.
  • Voor de sociale uitkeringen (bijv. kinderbijslag, kraamgeld, pensioenen, …) gebeurt de indexaanpassing steeds de eerste maand volgend op de overschrijding van de spilindex.

  In onderstaande tabel vindt u overzicht van de indexevolutie:

  spilindex ingangsdatum indexering lonen verhogingscoëfficiënt
  138,01 (= basis 1981) 01.01.1990 x 1
  140,77 01.02.1990 x 1,02
  143,59 01.10.1990 x 1,0404
       
  108,26 (= basis 1988)  01.03.1991 x 1,0612
  110,43 01.12.1991 x 1,0824
  112,64 01.10.1992 x 1,1041
  114,89 01.07.1993 x 1,1262
  117,19 01.11.1994 x 1,1487
  119,53 01.05.1996 x 1,1717
  121,92 01.10.1997 x 1,1951
   
  103,14 (= basis 1996) 01.06.1999 x 1,2190
  105,20 01.09.2000 x 1,2434
  107,30 01.07.2001 x 1,2682
  109,45 01.03.2002 x 1,2936
  111,64 01.07.2003 x 1,3195
  113,87 01.11.2004 x 1,3459
  116,15 01.09.2005 x 1,3728
   
  104,14 (= basis 2004) 01.11.2006 x 1,4002
  106,22 01.02.2008 x 1,4282
  108,34 01.06.2008 x 1,4568
  110,51 01.10.2008 x 1,4859
  112,72 01.10.2010 x 1,5157
  114,97 01.06.2011 x 1,5460
  117,27 01.03.2012  x 1,5769 
  119,62 01.01.2013 x 1,6084
       
  101,02 (= basis 2013) of 122,01 (= basis 2004) indexsprong (01.09.2015) x 1,6084
  101,02 (= basis 2013) of 122,01 (= basis 2004) 01.07.2016 x 1,6406
  103,04 (= basis 2013) of 124,45 (= basis 2004) 01.07.2017 x 1,6734

  .naar boven