chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hoe en wanneer vragen de gemeenten/steden een erkenning als algemene ramp aan?

  Laatste informatie:

  De Vlaamse Regering heeft op 13 december 2019 de storm en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 op het grondgebied van 85 gemeenten als algemene ramp erkend. De erkenning werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2019. Getroffenen met schade in de erkende gemeenten kunnen tot 31 maart 2020 een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

  Procedure: 

  De aandacht wordt erop gevestigd dat het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van voormeld decreet van toepassing is.


  In toepassing van deze regelgeving beschikken de gemeenten/steden over een termijn van 60 dagen na een schadelijk natuurverschijnsel om het Vlaams Rampenfonds te vragen dat hun grondgebied wordt opgenomen in het geografisch afbakeningsgebied van een eventuele algemene ramp.

  Deze aanvraag wordt bij voorkeur ingediend op rampenfonds@vlaanderen.be         

  De gemeenten/steden vermelden voor hun grondgebied:

  • de datum of data van de schade
  • het uitzonderlijke natuurverschijnsel of de uitzonderlijke natuurverschijnselen die zich voordeden
  • het totaal aantal schadegevallen per natuurverschijnsel
  • het totaal geraamde schadebedrag per natuurverschijnsel
  • fotomateriaal van de zwaarste schadegevallen bij wind- en hagelschade, schade ten gevolge van sneeuw- of ijsdruk
    

  Als het Vlaams Rampenfonds met het oog op de geografische afbakening van de eventuele ramp de gemeenten/steden om informatie vraagt, versturen de gemeenten/steden die informatie binnen zestig dagen na het verzoek om informatie.

  Op basis van de verzamelde gegevens van de gemeenten/steden wordt aan de hand van wetenschappelijke of financiële criteria onderzocht of het weerfenomeen uitzonderlijk is en voor een erkenning tot algemene ramp in aanmerking komt. Vervolgens wordt aan de Vlaamse Regering een voorstel geformuleerd om het uitzonderlijk natuurverschijnsel te erkennen als algemene ramp.

  Concrete vragen kunnen gesteld worden op rampenfonds@vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 02 553 50 10.

  Contact

  Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 bus 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 50 10
  E-mail
  Website