Nieuws

Update: Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen

De meest recente orthofotomozaïek voor Vlaanderen is bijgewerkt voor het deel West-Vlaanderen Zuid (opname: 4/05 en 16/08/2016) en de provincie Vlaams-Brabant (opname: 20/07 en 23/08/2016). Hiermee is deze datalaag volledig geactualiseerd met opnames 2016. De opnamedata worden weergegeven in een bijgeleverde vliegdagcontour. Het bijgewerkte product is raadpleegbaar via webdiensten en wordt via de downloadtoepassing aangeboden in gemeentelijke en 1/16e kaartbladversnijdingen. 

Nieuwe toolbox 'Informatiebeheer bij grote reorganisaties'

Organisaties gaan samen verder of splitsen. Taken gaan over van de ene organisatie naar de andere. Er zijn heel wat scenario’s denkbaar die in dit rijtje passen. Elke organisatiewijziging heeft invloed op het informatiebeheer van de betrokken partners. Voor de goede werking en dienstverlening van alle betrokkenen is het belangrijk dat informatie toegankelijk blijft. Daar komen heel wat praktische uitdagingen bij kijken. Vaak moeten ontsluitingssystemen op elkaar worden afgestemd, zijn er andere culturen in het omgaan met informatie, …

Agenda

CRAB-adresbeheer voor steden en gemeenten

De Vlaamse steden en gemeenten worden de exclusieve beheerders van geldige adressen in Vlaanderen. Dit staat beschreven in het CRAB-decreet. Het AGIV organiseert een opleiding specifiek voor CRAB-adresbeheerders. Niet enkel het CRAB wordt hier toegelicht, er is ook aandacht aan het opzetten en uitvoeren van een CRAB-implementatietraject. De “Handreiking CRAB-adresbeheer” vormt de basis van deze opleiding.

Geopunt-infosessie

De Vlaamse portaalsite www.geopunt.be biedt sinds eind november 2013 gebundelde geo-info aan. Geopunt is sindsdien dé plaats geworden om allerlei info te consulteren. Denk hierbij bv aan het Grootschalig Referentiebestand (GRB), het gewestplan, overstromingskaarten, voorkooprechten, de Atlas der Buurtwegen, … maar even goed aan sportaccommodaties, bibliotheken, scholen, logies, …

Doelgroep

Iedereen die interesse heeft in geo-informatie.

CRAB voor gebruikers

Het CRAB is sinds 1 juni 2011 de authentieke geografische gegevensbron voor adressen in Vlaanderen. Het merendeel van de steden en gemeenten beheren de adressen voor hun grondgebied in het CRAB. Dat maakt van het CRAB het meest kwalitatieve adressenbestand in Vlaanderen. Gebruikers krijgen heel wat mogelijkheden om het met CRAB aan de slag te gaan. Verschillende webservices en downloadartikels zijn beschikbaar.

CRAB Adresbeheer met LARA

De Vlaamse steden en gemeenten worden de beheerders van adressen in Vlaanderen. Dit staat beschreven in het CRAB-decreet. In deze opleiding licht het AGIV het CRAB-adresbeheer binnen het Loket voor Authentieke Registratie (LARA) toe. LARA is een gratis webapplicatie voor steden en gemeenten. Zo kunnen zij aan adresbeheer doen en hun decretale verplichtingen vervullen.

Geopunt-infosessie

De Vlaamse portaalsite www.geopunt.be biedt sinds eind november 2013 gebundelde geo-info aan. Geopunt is sindsdien dé plaats geworden om allerlei info te consulteren. Denk hierbij bv aan het Grootschalig Referentiebestand (GRB), het gewestplan, overstromingskaarten, voorkooprechten, de Atlas der Buurtwegen, … maar even goed aan sportaccommodaties, bibliotheken, scholen, logies, …

Doelgroep

Infosessie brondata DHMV

Informatie Vlaanderen besliste om de specifieke brondata die in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV) zijn ingewonnen via de Beeldverwerkingsketen (BVK) open te stellen via het BVK Open Data portaal.

Over ons

Het Agentschap Informatie Vlaanderen heeft als missie een coherent overheidsbreed informatiebeleid uit te bouwen en de transitie van de Vlaamse overheid naar een informatiegedreven overheid te ondersteunen en mee te realiseren.

Lees meer

Volg ons

Contact

Informatie Vlaanderen

Adres
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30, bus 30
1000 Brussel
Telefoon
02 553 72 02
E-mail
Website
View in google maps