chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kruispuntbank Vlaanderen gebruikersdagen - programma

  We spreiden het programma over 3 dagen. 

  Schrijf in voor de sessies van je keuze.

  Maandag 14 september 2020

  Bekijk hieronder het programma voor maandag 14 september.
  Registreer hier voor de sessie die je wil volgen.

  9:00 - 9:30

  Kruispuntbank Vlaanderen heet u welkom

  Kruispuntbank Vlaanderen stelt zich voor. Wie zijn wij? Wat doen wij? Korte inleiding bij het programma. Praktische tips om deze conferentie in optimale omstandigheden te volgen. 

  Doelgroep: iedereen

  9:45 - 10:30

  Geografische webdiensten in de praktijk - Deel A

  In deze actieve sessie leer je aan de hand van verschillende demo's en oefeningen geografische webdiensten (nog beter) gebruiken.
  We starten met een overzicht van de geografische webdiensten die Informatie Vlaanderen aanbiedt. Vervolgens verkennen we aan de hand van QGIS en Sandboxes mogelijke implementaties van de webdiensten. Om af te sluiten tonen we enkele websites die geografische webdiensten gebruiken. Hierbij gaan we specifiek op zoek naar de gebruikte technologie.

  Doelgroep: Iedereen die de geografische webdiensten in werkprocessen gebruikt. We voorzien enkele oefeningen.

  10:45 - 11:30

  Verdiep je in onze toepassing ‘automatisch advies’

  Met de toepassing ‘Automatisch advies’ krijgen overheidsentiteiten een automatisch advies voor bijvoorbeeld de behandeling van een subsidieaanvraag of de erkenning tot een zorgberoep. Burgers hoeven slechts enkele gegevens door te geven bij de aanvraag voor een dienstverlening. De applicatie vervolledigt de aanvraag automatisch met de nodige gegevens. Op basis van de data en toe te passen regels/criteria geeft de toepassing meteen een advies. Dit advies wordt doorgestuurd naar de desbetreffende entiteit. Zij beslissen dan zelf hoe ze het dossier verder afhandelen.
  Automatisch advies is een low code toepassing en daarom makkelijk te implementeren. Het beheer van de regels kan door de entiteit zelf gebeuren.
  Belangrijk hierbij is de opportuniteit van hergebruik van de toepassing. Regels kunnen worden hergebruikt net zoals services die gegevens ophalen uit authentieke gegevensbronnen.
  Aan de hand van gerealiseerde implementaties gaan we in deze sessie dieper in op de werking van ‘Automatisch advies’.

  Doelgroep: Iedereen

  13:00 - 13:45

  MAGDA voor een sterk sociaal (lokaal) beleid

  In deze sessie ligt de focus op twee nieuwe MAGDA-diensten die in 2020 opgeleverd werden. We ontwikkelden een dienst waarmee de sociale statuten geraadpleegd kunnen worden en een dienst waarmee een afnemer de handicapgegevens van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan opvragen. Lokale besturen raadplegen bijvoorbeeld de sociale statuten in het kader van een gedifferentieerd tarief voor huisvuilophaling. De Vlaamse overheid gebruikt beide diensten in het kader van de finaliteit dienstencheques; in het bijzonder voor de toekenning van een aanvullend voordeel voor mindervalide gebruikers.

  Doelgroep: iedereen

  14:00 - 14:45

  MAGDA mock dienstverlening - een interactieve brainstorm

  We willen graag met softwareontwikkelaars en dienstenleveranciers nadenken over een mogelijke implementatie op het MAGDA-platform van mock-data. Welke zijn de use cases, welke de dienstverlening, wat zijn de verwachtingen, … . Een interactieve sessie waarbij we met jou in gesprek willen gaan, om zo goed mogelijk jullie verwachtingen en wensen te capteren.

  Doelgroep: Technische profielen, dienstenleverancier

  15:00 - 15:45

  De MAGDA-dienstverlening: van aansluiting over monitoring en incident-afhandeling tot rapportering!

  Alles wat je altijd al wilde weten over de ondersteuning voor het gegevensdelingsplatfom MAGDA:
  Hoe verloopt het aansluitingsproces?
  Waar kan je terecht met al je vragen en problemen?
  Hoe blijf je op de hoogte van de beschikbaarheid van je gebruikte producten?
  Welke tools gebruikt MAGDA om u optimaal te ondersteunen (in het kader van monitoring, incident-proces, communicatie, ...)?
  Hoe ervaren onze klanten de dienstverlening (resultaten van de online bevraging(en)?
  Op welk vlak ziet u nog verbeterpotentieel?

  Doelgroep: elke (potentiële) MAGDA-afnemer

  Dinsdag 15 september 2020

  Bekijk hieronder het programma voor dinsdag 15 september.
  Registreer hier voor de sessie die je wil volgen.

  9:00 - 9:45

  MAGDA Documentendienst

  Overheidsinstanties in Vlaanderen kunnen met de MAGDA Documentendienst de verzending van hun brieven of documenten automatiseren. De verzending gebeurt zoveel mogelijk digitaal.
  Deze presentatie toont de functionaliteiten en mogelijkheden, met aandacht voor toekomstige uitbreidingen en ontwikkelingen.

  Doelgroep: iedereen

  10:00 - 10:45

  MAGDA-persoonsgegevens integreren: de happy flow!

  Persoonsgegevens optimaal én correct gebruiken is de uitdaging die we hier aangaan. Zo wil je als organisatie de juiste gegevens die bij voorkeur actueel zijn. Niemand wil een brief sturen naar iemand die net overleden is… Aan de hand van een concreet voorbeeld en een uitgwerkte use case gaan we samen met u de hele flow door, van een opvraging tot het ontvangen van updates, het correct loggen, … .

  Doelgroep: iedereen

  11:00 - 11:45

  Geografische webdiensten in de praktijk - Deel B

  In deze actieve sessie leer je aan de hand van verschillende demo's en oefeningen geografische webdiensten (nog beter) gebruiken.
  We starten met een overzicht van de geografische webdiensten die Informatie Vlaanderen aanbiedt. Vervolgens verkennen we aan de hand van QGIS en Sandboxes mogelijke implementaties van de webdiensten. Om af te sluiten tonen we enkele websites die geografische webdiensten gebruiken. Hierbij gaan we specifiek op zoek naar de gebruikte technologie.

  Doelgroep: Iedereen die de geografische webdiensten in werkprocessen gebruikt. We voorzien enkele oefeningen.

  13:00 - 0:00

  Modernisering gegevensdelingsplatform MAGDA

  In de sessie nemen we een kijkje onder de motorkap van de nieuwe achitectuur van het gegevensdelingsplatform MAGDA. We leggen uit hoe onze nieuwe ‘cloud-ready’ architectuur is opgebouwd en verduidelijken hoe we DevOps en containerisatie inzetten om onze dienstverlening te verbeteren.

  Doelgroep: Technische profielen

  14:00 - 14:45

  MAGDA Online: de kant-en-klaargebruikerstoepassing van het gegevensdelingsplatform MAGDA

  De gebruikerstoepassing MAGDA Online Pro breidde dit jaar zijn dienstverlening uit met de MAGDA Documentendienst. We demonstreren het huidig aanbod van MAGDA Online Pro & overlopen toekomstige opportuniteiten.

  Doelgroep: Iedereen

  15:00 - 15:45

  Rechten - Toekenning en Verkenning

  Rechtenverkenning en rechtentoekenning zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. Via rechtenverkenning gaat een individu na welke (sociale) voordelen, tegemoetkomingen en andere rechten voor hem van toepassing zijn. Bij rechtentoekenning wordt een dienstverlening of recht (automatisch) toegekend aan een veelheid van individuen.

  Echter, naast het gegeven dat ze dezelfde doelstellingen ondersteunen (dienstverlening geven waar dat nodig is), is de basis of onderbouw voor rechtenverkenning en rechtentoekenning dezelfde. Informatie Vlaanderen kan met haar portfolio aan producten op verschillende vlakken ondersteuning bieden en voor een geïntegreerde end-to-end oplossing zorgen.

  Doelgroep: iedereen

  Woensdag 16 september 2020

  Bekijk hieronder het programma voor woensdag 16 september.
  Registreer hier voor de sessie die je wil volgen.

  9:00 - 9:45

  Kruispuntbank Vlaanderen dedicated support, plus est en nous

  Dedicated support: wat is het? Op welke vlakken onderscheidt het zich van standaard support? Hoe ervaren de dedicated klanten dit?

  Doelgroep: iedereen

  10:00 - 10:45

  Veilig gegevens ophalen en gebruiken met het gegevensdelingsplatform MAGDA

  Machtiging? Protocol? Logging? Certificaat? Het moment dat je persoonsgegevens wil verwerken, moet je rekening houden met heel wat bijkomende uitdagingen. Uitdagingen waarvan je misschien niet eens wist dat die er waren. Je moet afspraken maken met de bronhouder van je gegevens, je moet logging toepassen, en de verbinding moet beveiligd zijn. Je moet die gegevens dan ook nog eens zolang veilig gaan bewaren, of net niet? We tonen u het bos doorheen de bomen,  we geven antwoorden op een aantal veelgestelde vragen en tonen waar je de informatie allemaal kan terugvinden. En uiteraard kan u live uw vragen stellen.

  Doelgroep: Vlaamse overheid, lokale besturen en  DPO Business

  11:00 - 11:45

  KBV-kadasterdiensten

  In deze sessie zoomen we in op de kadasterdiensten van Kruispuntbank Vlaanderen. We hebben aandacht voor de geografische en de MAGDA-kadasterdiensten. Focus ligt hierbij op vier nieuwe diensten rond historiek, transacties en verkoopprijzen.

  Doelgroep: iedereen

  13:00 - 13:45

  Geopuntcatalogus en plug-ins: gebruik maken van de geografische webdiensten van Informatie Vlaanderen

  In deze sessie worden de Geopunt plug-ins toegelicht. De plug-ins voor QGIS en add in voor ArcGIS maken gebruik van een reeks van geografische webdiensten van Informatie Vlaanderen. Daardoor kan de eindgebruiker op een makkelijke manier de API’s in zijn eigen GIS-software gebruiken en toevoegen. Op die manier worden de API’s op een eenvoudige manier geïntegreerd in de werkprocessen van de eindgebruikers. We tonen in deze sessie hoe de plug-ins werken en welke geografische webdiensten hiervoor gebruikt worden.

  Daarnaast staan we ook even stil bij de Geopuntcatalogus waar alle geografische webdiensten te vinden zijn. In deze sessie ontdek je hoe je als eindgebruiker vanuit deze catalogus de gewenste webdiensten kan bekijken, toevoegen op een kaart of integreren in je eigen GIS-software.
  Op het einde van de sessie kan je zelf aan de hand van enkele oefeningen aan de slag met wat we getoond hebben. Daarnaast willen we je in deze sessie ook op een interactieve manier aan het woord laten over de toekomst van de Geopunt plug-ins en de catalogus.

  Doelgroep: Iedereen die de geografische webdiensten in werkprocessen gebruikt

  14:00 - 14:45

  Afsluitende sessie - terugblik en roadmap

  Tijdens de afsluitende sessie blikken we even kort terug op de voorbije KBV-gebruikersdagen en schetsen we de rode draad doorheen de sessies. Daarnaast overlopen we de resultaten van onze jaarlijkse tevredenheidsenquête. We geven ook de grote werven en komende ontwikkelingen mee in de KBV-roadmap.

  Doelgroep: iedereen