chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Achter de schermen van het Groeipakket: ‘Gegevens efficiënt en veilig delen’

  vrijdag, 15 februari 2019
  Leo Van Loo en Björn De Vidts (Foto: Joris Casaer) Leo Van Loo en Björn De Vidts (Foto: Joris Casaer)

  Op 1 januari maakte de vertrouwde kinderbijslag plaats voor het splinternieuwe Groeipakket. In het nieuwe systeem zijn er heel wat meer gegevens nodig om te bepalen wie welke toeslagen krijgt. Daarom werkte Kind en Gezin tijdens de ontwikkeling van het Groeipakket samen met het Agentschap Informatie Vlaanderen en Kruispuntbank Vlaanderen.

  Wat houdt die samenwerking precies in? En wat zijn er de voordelen van? We gingen luisteren bij Björn De Vidts, afdelingshoofd Gegevens- en Dienstenintegratie bij het Agentschap Informatie Vlaanderen en Leo Van Loo, gedelegeerd bestuurder bij het nieuwe Agentschap Uitbetaling Groeipakket, dat de 5 uitbetalers van het Groeipakket overkoepelt. 

   

  Groeipakket in het kort

  Wat zit er in het Groeipakket? In het Groeipakket zitten de gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen.

  Wie in Vlaanderen een kind opvoedt, heeft recht op financiële steun. Tot voor kort gebeurde dat via het federale systeem van kinderbijslag, berekend op basis van de socio-professionele situatie (zoals tewerkstelling, werkloosheid, invaliditeit, ...) van de ouders en de gezinssamenstelling.

  De kinderbijslag werd in januari 2019 vervangen door het Groeipakket, een nieuw systeem dat met heel wat meer factoren rekening houdt. Naast een aantal vaste gezinsbijlagen, waar elk kind recht op heeft, bevat het Groeipakket ook tal van andere tegemoetkomingen, op maat van elk kind.

  Dat betekent dat Kind en Gezin een pak meer gegevens nodig heeft zodat de uitbetalers kunnen bepalen voor welke steun een kind in aanmerking komt. Het gaat dan om persoonsgegevens, fiscale gegevens, werkplaats, woonplaats, school en opvang … en meer. 

  De uitbetalers zouden die gegevens natuurlijk kunnen opvragen bij de burger. Alleen zijn ze vaak al gekend bij andere overheidsinstanties. Bijvoorbeeld bij de FOD Financiën, het Rijksregister, de instellingen van de Sociale zekerheid en de Vlaamse overheid. Het enige wat ontbrak, was een elektronische manier om die gegevens efficiënt en veilig te delen.

   

  Kruispuntbank Vlaanderen in het kort

  Om veilige gegevensoverdracht tussen de bevoegde overheidsinstanties mogelijk te maken, ontwikkelde Informatie Vlaanderen de Kruispuntbank Vlaanderen. Via dat platform worden tal van informatiestromen centraal verzameld en gedeeld.

  Björn De Vidts: ‘We zijn een trusted third partner die garandeert dat de juiste gegevens met de juiste instellingen worden uitgewisseld.’ Enkel bevoegde instanties hebben immers toegang tot de gegevens, op voorwaarde dat ze de juiste machtigingen hebben of de protocollen volgen voor de uitwisseling van persoons-, socio-professionele en medische gegevens. Er zijn ook maatregelen die het vervalsen van gegevens verhinderen.

  De schat aan informatie die de Kruispuntbank Vlaanderen ter beschikking stelt, is voor veel overheidsinstanties erg nuttig. Bovendien is er een hoge wederkerigheid: hoe meer instanties zich aansluiten, hoe groter het voordeel voor elk. De kosten om de nodige informatiestromen te onderhouden, worden immers gedeeld over alle aangesloten instanties. ‘We spreken hier toch van een totale besparing van meer dan 20 miljoen euro in 2018’, zegt Björn.

   

  We hebben voor het Groeipakket meer dan 40 informatiestromen nodig. Zonder de Kruispuntbank zou het veel tijd en moeite kosten om elke stroom zelf te bouwen en te beveiligen.
  Leo Van Loo, gedelegeerd bestuurder bij Agentschap Uitbetaling Groeipakket

  De voordelen van de samenwerking

  Björn De Vidts en Leo Van Loo (Foto: Joris Casaer) Björn De Vidts en Leo Van Loo (Foto: Joris Casaer)

  Voor het Groeipakket heeft Kind en Gezin meer dan 40 informatiestromen nodig. Zonder de Kruispuntbank zou het Kind en Gezin heel wat tijd en moeite kosten om elke stroom zelf te bouwen en te beveiligen. De samenwerking met de Kruispuntbank is dus een stuk kostenefficiënter.

  Ook voor de burger zijn er heel wat voordelen. Die hoeft bijvoorbeeld geen papierwerk in te vullen, en zal voor sommige toelagen sneller uitbetaald worden. Daarnaast zijn er een aantal kinderen die momenteel niet de tegemoetkomingen en toelagen ontvangen waar ze recht op hebben. Omdat Kind en Gezin nog niet over de juiste gegevens beschikt, of omdat er nog geen aanvraag werd ingediend. Kruispuntbank Vlaanderen biedt daar een oplossing voor.

  Het nieuwe systeem verwittigt Kind en Gezin immers automatisch als de situatie van een kind wijzigt. Of als een kind in aanmerking komt voor een Groeipakket, maar er nog geen aanvraag werd ingediend door de ouders. Leo Van Loo: ‘We vermoeden dat het toch over zo’n 2.500 tot 5.000 kinderen gaat.’

  De burger zal via zijn burgerprofiel ook kunnen zien welke instanties toegang hebben tot welke gegevens, en wie ze opvraagt. Zo heeft hij een stuk meer controle over wat er precies met zijn gegevens gebeurt.

   

  We willen slimmere diensten aanleveren, zodat de beslissing over de uitbetaling van premies of toelagen maximaal automatisch kan geadviseerd worden.
  Björn De Vidts, afdelingshoofd Gegevens- en Dienstenintegratie bij Agentschap Informatie Vlaanderen

  Nog meer voordelen op komst

  In de toekomst zal de samenwerking met de Kruispuntbank Vlaanderen nog veel meer voordelen opleveren. Björn legt uit: ‘Er is meer en meer vraag naar analyse en interpretatie van data. En dat is precies de richting die we willen uitgaan: slimmere diensten aanleveren, zodat de beslissing over de uitbetaling van bepaalde premies of toelagen maximaal automatisch kan geadviseerd worden.’

  Als de Kruispuntbank Vlaanderen ook de analyse en interpretatie van data voor zijn rekening neemt, dan hoeft Kind en Gezin niet meer zelf alle informatiestromen te controleren om te zien of iemand aan de voorwaarden voldoet. Kruispuntbank Vlaanderen analyseert dan automatisch alle gegevens van de verschillende bronnen en adviseert vervolgens de dossieropvolger automatisch op basis van de vastgelegde criteria.

  Zo’n verregaande automatisering is natuurlijk niet voor elk dossier mogelijk. Leo: ‘Er zijn natuurlijk gevallen waar de reële situatie verschilt van wat officieel op papier staat. Die discrepantie zal er altijd zijn, maar voor zo’n 90% van de gevallen hopen we toch om het proces volledig te automatiseren.’ 

  Daarnaast zal de Kruispuntbank Vlaanderen in de toekomst aan geografische gegevens gekoppeld worden. Dat zal instanties in staat stellen om bepaalde trends en tendensen letterlijk in kaart te brengen. Een toepassing die voor tal van overheidsinstanties interessante inzichten kan opleveren.

   

  Wie doet wat voor het Groeipakket?

  • Kind en Gezin: zorgt voor de regie en de organisatie van de overgang van het vroegere federale systeem van de kinderbijslag naar het Groeipakket.
  • Agentschap Uitbetaling Groeipakket: overkoepelt de 5 uitbetalers van het Groeipakket. Er zijn 4 private uitbetalers (Infino, Kidslife, MyFamily en Parentia) en 1 publieke (Fons). Fons maakt deel uit van het Agentschap.

   

  Meer weten over het Groeipakket? Surf naar www.groeipakket.be en bekijk dit filmpje.

  Tekst: Nele Ostyn