chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Administratieve percelen fiscaal (Adpf), toestand 01/01/2018 nu beschikbaar

  dinsdag, 11 september 2018

  Een ‘administratief perceel (Adp)’ is ofwel een grafische voorstelling van de ligging van een kadastraal perceel. Daarbij werd de geometrie van de perceelsgrenzen verbeterd, rekening houdend met een geometrische weergave van de terreinsituatie aan de hand van grootschalig referentiemateriaal uit de Basiskaart Vlaanderen (GRB). Ofwel is de geometrie van een ‘administratief perceel (Adp)’ overgenomen van de geometrie van het kadastraal perceel zoals dat wordt beheerd door de AAPD.

  Deze dataset (Adpf - Administratief perceel fiscaal) bevat de kadastrale toestand van de perceelsgeometrie op 01-01-2018

  Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus.

  Webservices

  De gegevens van de dataset zullen op een later tijdstip nog toegevoegd worden aan een publiek toegankelijke raadpleegdienst.

  Downloaden

  De data worden zowel via de downloadtoepassing onder de categorie ‘Planning, kadaster’ als via de Geopunt-catalogus ter beschikking gesteld.

  De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.

  Toegang en gebruik

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

  Bijkomende informatie

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’