chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Adpf fiscaal, toestand 01/01/2021 nu beschikbaar

  vrijdag, 16 juli 2021
  Figuur Adpf

  Administratieve percelen fiscaal

  In de dataset ‘Administratief perceel fiscaal’ (Adpf) zijn kadastrale planpercelen opgenomen waarvan de geometrie op twee manieren kan bekomen zijn:

  1. ofwel door geometrische interpretatie van de terreinsituatie in het grootschalig referentiemateriaal van de Basiskaart Vlaanderen (GRB), volgens een vastgestelde methodologie,
  2. ofwel door overname van de geometrie van het kadastraal planperceel zoals die wordt beheerd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD).

  Het aandeel van de geometrieën van de tweede categorie (b), nu 90%, neemt toe omdat AAPD bij de opmaak van het uniek percelenplan progressief (gemeente per gemeente) geometrieën van de eerste categorie (a) overneemt. De geometrieën van categorie b) zijn dezelfde als deze van CadGIS fiscaal.

  De tweevoudige herkomst van de geometrieën in Adpf, kan voor gevolg hebben dat de onderlinge aansluiting van geometrieën van percelen niet altijd volledig in orde is.

  De dataset ‘Administratieve percelen fiscaal’ (Adpf) bevat de planpercelen van de fiscale (juridische) toestand op 1 januari 2021. Deze versie komt dus niet overeen met de percelen die opgenomen zijn in de entiteit ‘Administratief perceel’ van de Basiskaart Vlaanderen (GRB): deze GRB-entiteit bevat een recente snapshot van de planpercelen op de CadGIS-databank van AAPD.

  Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus.

  Wat is nieuw

  Het datamodel werd licht aangepast, de verkorte perceelsnotatie werd als extra attribuut toegevoegd

  Downloaden

  De data worden beschikbaar gesteld via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Planning, kadaster’) en via de Geopunt-catalogus. De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.

  Webservices

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten, WMS GRB - Administratieve percelen fiscaal (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Adpf/wms?request=getcapabilities&service=wms&version=1.3.0)

  De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS GRB - Administratieve percelen fiscaal (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Adpf/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities)

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’. 

  Toegang en gebruik

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.