chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Biologische waarderingskaart 2020 nu beschikbaar

  maandag, 14 december 2020

  De Biologische waarderingskaart (BWK) is een uniforme inventarisatie en evaluatie van het Vlaamse grondgebied aan de hand van een set karteringseenheden die staan voor vegetaties, bodembedekking en kleine landschapselementen (lijn- en puntvormige elementen). In deze versie van de BWK zijn ook de Natura 2000 habitattypen opgenomen. In Vlaanderen komen 46 Natura 2000 habitattypen, van de Bijlage I van de Habitatrichtlijn voor. Daarnaast zijn er in Vlaanderen ook 16 regionaal belangrijke biotopen opgenomen. De kaart geeft de best beschikbare informatie anno 2020 over de verspreiding van de Natura 2000 habitattypen, de regionaal belangrijke biotopen en de karteringseenheden van de Biologische waarderingskaart.

  De Biologische waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart wordt aangemaakt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

  Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus.

  Bekijken

  Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en Milieu > Natuur.

  Web-services

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS INBO (http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/INBO/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms). 

  De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS BWK (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/BWK/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities).

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

  Downloaden

  Dit product wordt via de downloadtoepassing (onder de categoriën ‘Milieu’ en ‘Biota’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing (klik hier voor meer informatie). De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

  Deze dataset is beschikbaar in de twee formaten: GML en Shapefile