chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  CadGIS-fiscaal Vlaanderen 01/01/2018, beschikbaar

  maandag, 13 augustus 2018

  Het product ‘Kadastraal percelenplan Vlaanderen, fiscale toestand 01/01/2018’ bevat CadGIS-data van Vlaanderen, voor de fiscale situatie, geldig op 1 januari 2018. Het kadastraal percelenplan bevat kadastrale planpercelen, gebouwen, toponymen, erfdienstbaarheden, grenspalen,…

  CadGIS is de nieuwe vorm waarin het Kadastraal percelenplan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) wordt aangeboden. De jaarlijkse bijwerking van het kadastraal percelenplan naar de juridische toestand van 1 januari wordt ter beschikking gesteld als CadGIS-fiscaal en is in die zin de opvolger van CADMAP.

  In de loop van 2017 werd het productieproces van CADMAP definitief stopgezet en vervangen door CadGIS. In CadGIS wordt het kadastraal percelenplan beheerd als een ruimtelijk continu plan dat doorlopend wordt bijgewerkt. De opsplitsing in planbladen die destijds nodig was voor het beheer van het kadastraal percelenplan, is verlaten.

  Jaarlijks wordt, na de behandeling van alle notariële akten van een kalenderjaar, een extract van de fiscale toestand op 1 januari van het afgesloten aanslagjaar gemaakt.

  Als gevolg van de verschillen tussen de datamodellen, kan de historiek van de exemplaren bij de overgang van CADMAP naar CadGIS niet doorgetrokken worden en zijn er geen verschilbestanden beschikbaar.

  Informatie Vlaanderen stelt de CadGIS-data van Vlaanderen ter beschikking van deelnemers aan GDI-Vlaanderen en van netbeheerders van fysieke leidingnetten, zoals bedoeld in het GRB-decreet.

  Downloaden

  De data worden zowel via de downloadtoepassing onder de categorie ‘Planning, kadaster’ als via de Geopunt-catalogus aangeboden.

  De data zijn beschikbaar als een gepredefinieerd downloadpakket met alle gegevens van Vlaanderen. Via de downloadtoepassing kunnen ook pakketjes met ‘op vraag gemaakte uitsneden’ (van provincies, gemeenten,…) opgevraagd worden.

  Alle gegevens zijn vectorieel en zijn beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.