chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Correctie in CadGIS-fiscaal en Administratieve percelen fiscaal

  vrijdag, 21 december 2018

  Cadgis fiscaal

  Het product ‘Kadastraal percelenplan Vlaanderen, fiscale toestand 01/01/2018 - correctie’ bevat CadGIS-data van Vlaanderen, voor de fiscale situatie die geldig was op 1 januari 2018.

  Het kadastraal percelenplan omvat kadastrale planpercelen, gebouwen, toponiemen, erfdienstbaarheden, grenspalen,… Deze dataset wordt beheerd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD).

  Ten opzichte van de eerste release van CadGIS fiscaal 01/01/2018, in augustus 2018, werden een aantal data-correcties doorgevoerd:

  • Aan de entiteit ‘Kadastrale planperceel’ (BpnCapa) zijn 107 ontbrekende percelen toegevoegd.
  • De Capakey-waarde van 3 kadastrale planpercelen met een verkeerde kadastrale sectiecode (24109F wordt 24109B) werd gecorrigeerd.
  • Aan de entiteit ‘Kadastraal gebouw beheerd door AAPD’ (BpnCaBu) zijn 280 ontbrekende gebouwen toegevoegd.
  • Er werden 99 ontbrekende grenspalen toegevoegd aan de entiteit Grenspalen (BptPrSt).

  Tenslotte is, op algemene vraag, een entiteit ‘Kadastrale perceelnummers‘ (BptCaNu) toegevoegd aan het datamodel van CadGIS. Deze entiteit bevat de geografische posities van de kadastrale planperceel-nummers, met ook een verkorte notering van het perceelnummer, wat interessant is bij cartografische weergaven.

  Administratieve percelen fiscaal

  De dataset ‘Adpf - Administratieve percelen fiscaal, toestand 01/01/2018 – correctie’ bevat de grafische voorstelling van de kadastrale toestand van de percelen op 1 januari 2018.

  Een ‘administratief perceel (Adp)’ is een grafische voorstelling van een kadastraal planperceel. Daarbij werd de geometrie van de perceelsgrenzen verbeterd rekening houdend met een geometrische weergave van de terreinsituatie aan de hand van grootschalig referentiemateriaal uit de Basiskaart Vlaanderen (GRB). Ofwel is de geometrie van een ‘administratief perceel (Adp)’ overgenomen van de geometrie van het kadastraal planperceel, zoals dat wordt beheerd door de Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie (AAPD).

  Volgende correcties werden doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie:

  • Toevoeging van 108 percelen afkomstig uit CadGis fiscaal. 
  • Aanpassing Capakey’s waarin een kleine letter voorkwam.
  • Correctie verkeerde kadastrale sectiecode (24109F -> 24109B).
  • Geometrische correcties (219 percelen). 

  Correctie

  Gebruik de eerder aangeboden versies van CadGIS Fiscaal en Administratieve Percelen Fiscaal, toestand 01/01/2018, niet meer. Vervang ze door de gecorrigeerde versies.

  Meer informatie vindt u in de Geopunt-catalogus.

  Downloaden

  De data worden zowel via de downloadtoepassing onder de categorie ‘Planning, kadaster’ als via de Geopunt-catalogus aangeboden.

  De data zijn beschikbaar als een gepredefinieerd downloadpakket met alle gegevens van Vlaanderen.

  Via de downloadtoepassing vraagt u ook pakketjes op met ‘op vraag gemaakte uitsneden’ (van provincies, gemeenten,…).

  Alle gegevens zijn vectorieel en zijn beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.

  Bijkomende informatie

  Meer informatie vindt u op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vindt u onder ‘Ons GIS-aanbod’.