chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Correctie product Zorgregio’s

  woensdag, 2 oktober 2019

  De dataset bevat de indeling van het Vlaams Gewest in zorgregio’s zoals bepaald in het zorgregiodecreet. De indeling bestaat uit vier niveaus met een hiërarchische structuur die gebaseerd is op natuurlijke invloedsferen. In deze update zijn de nieuw ontstane zorgregio’s verwerkt naar aanleiding van de gemeentefusies. De correctie vond enkel plaats in de laag Regionale stad.

  Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus. 

  Bekijken 

  Je kan de gegevens van de Zorgregio’s bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Grenzen. 

  Webservices 

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de raadpleegdienst, WMS Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VAZG/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms)  

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’. 

  Downloaden 

  Dit product wordt zowel via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Gezondheid’ en ‘Grenzen’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld. 

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. 

  De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.