chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Correctie: Vlaamse Hydrografische Atlas

  vrijdag, 14 januari 2022

  Digitaal Vlaanderen stelt een correctieversie van de dataset Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

  Deze dataset geeft een overzicht van de assen van bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare-geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen.

  Meer informatie over de Waterlopen is te vinden in de Geopunt-catalogus.

  Wat is nieuw?

  Er vond een correctie plaats aan de waterlichaamcodes (WTRLICHC) wijziging plaats aan van het schema van de VHA-waterloopsegmenten. In de huidige versie zijn de attributen Kwaliteitsdoelstellingen oppervlaktewater (KWALDOEL) en Label kwaliteit (LBLKWAL) niet meer worden opgenomen.

  In de vorige versie, van juni 2021, kreeg de VHA-waterloop kreeg een nieuwe entiteit, nl.: Categorietraject van een VHA-waterloop. Deze geeft het deel van een VHA-waterloop weer, behorend tot één categorie. Deze zijn inmiddels terug te vinden in de webdiensten als in het downloadpakket.

  Bekijken

  Je kunt de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en milieu > Water.

  Webservices

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VMM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms).

  De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS VHA-Zones (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/VHAZones/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities) en de WFS VHA-Waterlopen (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/VHAWaterlopen/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities).

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

  Downloaden?

  Dit product wordt via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Binnenwateren’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

  Het is nu ook mogelijk om historische versies en verschilbestanden van de data te bestellen via de downloadtoepassing. Inloggen is hiervoor wel vereist.

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing (klik hier voor meer informatie). De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

  Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.