chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De Basiskaart Vlaanderen (GRB) wijst al 20 jaar de weg

  maandag, 16 november 2020

  20 jaar geleden startte de Vlaamse overheid met de Basiskaart Vlaanderen, ook wel Grootschalig Referentiebestand (GRB) genoemd. De digitale kaart bevat onder meer informatie over gebouwen, wegen, waterlopen, spoorwegen en percelen. Sinds 2016 kan iedereen de kaart gratis raadplegen en de informatie hergebruiken. Collega’s Liesbet De Wolf en Luc Depredomme vertellen hoe het allemaal begon.

  “In de periode voorafgaand aan het GRB maakte de nutssector een aantal digitale kaarten van delen van Vlaanderen”, vertelt Luc Depredomme. “Gemeenten en netbeheerders gebruikten die kaarten voor hun diensten. Maar het ging om eenmalige initiatieven. De kaarten werden niet geactualiseerd en ze dekten ook niet het volledige Vlaamse grondgebied. Er was een structurele oplossing nodig.”

  “Ik werkte toen bij het OC GIS-Vlaanderen. Samen met twee bevlogen collega’s werkten we aan een concept voor de basiskaart in 1998. Wat moest er bijvoorbeeld in die kaart zitten? We kwamen al snel tot de conclusie dat het een databank met objecten moest worden. Zo’n databank was makkelijker bij te houden en breed inzetbaar. Dat was toen een tamelijk revolutionair idee.”

  “We startten met een proefproject in Herenthout-Bouwel, een klein gehucht”, vervolgt Liesbet De Wolf. “Op basis van die ervaringen schreven we een businessplan voor de Vlaamse Regering.“

  In 2000 gestart met 4 gemeenten

  Na het proefproject werd in 2000 gestart met het in kaart zetten van 4 gemeenten. Het ging om een deel van Gent, Laakdal, Sint-Truiden en Brasschaat. 

  In 2004 kwam het GRB-decreet er. Het regelde de aanmaak, de financiering, het gebruik en de bijhouding van het Grootschalig Referentiebestand, zoals de Basiskaart Vlaanderen toen heette. Het ging om een co-financieringsmodel. De helft van de kosten werd verhaald op de nutssector.

   “Het GIS-gebeuren kwam toen echt op gang”, vertelt Liesbet De Wolf. “Ons GRB-team ging van drie mensen naar dertig”. Naast het GRB realiseerden we nog andere projecten zoals het FLEPOS in 2002 (een dienst voor centimeternauwkeurige positiebepaling, red.) en de GRB-skeletbestekken, die gegevens recupereren van opmetingen op het terrein. We digitaliseerden ook de kadasterplannen.”

  Voor de aanmaak van de basiskaart werd vlot samengewerkt met de nutssector. Ook de opstart van het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) -na de gasexplosie in Gellingen in 2004- gebeurde in samenspraak met de nutssector. Het GRB diende als basis voor het KLIP.

  Gebiedsdekkend tegen 2014

  “De Basiskaart moest volledig gebiedsdekkend zijn in 2014. In 2008 zagen we dat het niet ging lukken” aldus Luc Depredomme. “Er werd toen een verbeteringstraject opgestart met Bjorn De Vidts als drijvende kracht. Dat wierp zijn vruchten af, want sinds eind 2013 beslaat de basiskaart het hele Vlaamse grondgebied.”

  Motor voor innovatie

  Tot 2013 lag de focus op het inwinnen van data, nu op actualisering. De basiskaart is sinds 2016 toegankelijk voor iedereen. Dit was een belangrijke stap naar een breder gebruik van het GRB. Al wie dat wil, mag sindsdien GRB-data combineren met andere toepassingen, of eigen datasets ontwikkelen op basis van GRB-informatie.

  “De basiskaart wordt gebruikt in tal van toepassingen en is een motor voor innovatie. Denk maar aan de digital twins  die ze willen maken van steden en regio’s (met zo’n digitaal model kunnen via simulaties beleidsbeslissingen getest worden, red.) In de toekomst blijven we schaven aan de basiskaart. Zo werken we aan een snellere actualisatie. We moderniseren ook onze systemen en toepassingen voor beheer en bijhouding. Zo willen we klaar zijn voor de toekomst", besluit Liesbet De Wolf.

  Meer informatie?

  Meer informatie over de basiskaart vind je op onze website. https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/basiskaart-vlaanderen-grb

  Op de Trefdag Digitaal Vlaanderen kan je een infosessie bijwonen over 20 jaar GRB. https://overheid.vlaanderen.be/trefdag-digitaal-vlaanderen