chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De natuur beter beheren dankzij blockchain

  maandag, 28 januari 2019
  Bert Vanholen en Daniel Du Seuil (Foto: Joris Casaer) Bert Vanholen en Daniel Du Seuil realiseerden het eerste blockchain-project van de Vlaamse overheid. (Foto: Joris Casaer)

  Het Agentschap voor Natuur en Bos en Informatie Vlaanderen werken samen aan een project waarbij blockchain gebruikt wordt om beheerplannen op te maken voor natuurgebieden.

  Blockchain. Je hoort het woord overal. Meestal in de context van bitcoin en andere cryptocurrency, maar blockchain is veel meer dan dat. Het heeft toepassingen die onze manier van werken op talloze vlakken kunnen verbeteren. Bij natuurbeheer bijvoorbeeld.

  Hoe werkt het?

  Om subsidies te krijgen moet voor elk perceel beschermde natuur een beheerplan worden ingediend, goedgekeurd, en opgevolgd. En dat brengt stapels papierwerk met zich mee.

  Elke euro die binnen en buiten gaat, moet worden opgevolgd. Een tijdrovende taak voor de medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos.

  En dan zijn er nog de andere betrokken partijen, zoals natuurbeheerorganisaties en landeigenaars. Hoe zorgen we ervoor dat ook zij op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen?

  Subsidieplatform

  Dat kan allemaal met blockchain. Het Agentschap voor Natuur en Bos sloeg de handen in elkaar met het Agentschap Informatie Vlaanderen en consultant Kunstmaan-Accenture Interactive om een proof-of-concept uit te werken.

  Samen onderzochten ze hoe blockchain kan ingezet worden om de werking van natuurbeheerplannen en -subsidies te verbeteren.

  Met succes. Want op basis van de inzichten uit die proof-of-concept, bouwden ze een digitaal subsidieplatform uit, waarvan een eerste versie omstreeks februari live zal gaan.

  Eenvoudiger

  Bert Vanholen, directeur relatiebeheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos en Daniel Du Seuil, programmamanager bij Informatie Vlaanderen lichten de vele voordelen van dit nieuwe platform toe.

  Een eerste belangrijk voordeel is de administratieve vereenvoudiging. Neem bijvoorbeeld het uitbetalen van subsidies. Voor percelen met een goedgekeurd natuurbeheerplan moet elk jaar een vast bedrag uitbetaald worden. Dat zijn meer dan 700 dossiers, en heel wat papierwerk.

  Automatisering en ontzorging

  Die betalingen gebeuren met blockchain gewoon automatisch. Het systeem controleert zelf of aan bepaalde voorwaarden is voldaan: of  het beheerplan is goedgekeurd, of het jaar is verstreken is en of het bedrag is geïndexeerd. Als dat zo is, dan voert het automatisch de betaling uit en stuurt een melding naar de eigenaar van het perceel.

  Zo komt er heel wat tijd vrij om meer inhoudelijke ondersteuning te bieden op het vlak van natuurbeheer.

  Bert Vanholen: ‘Blockchain biedt veel mogelijkheden om de klantvriendelijkheid te verhogen. Zo hoeven we niet meer met administratie bezig te zijn en kunnen we de burger meer inhoudelijk begeleiden.

  Transparant en betrouwbaar

  Daniel Du Seuil van Agentschap Informatie Vlaanderen (Foto: Joris Casaer) Daniel Du Seuil (Foto: Joris Casaer)

  Maar wat gebeurt er precies met het geld als de subsidie is uitbetaald? Momenteel is het de taak van de overheid om die informatie centraal te beheren en op te volgen.

  Alle betrokken partijen willen op de hoogte blijven en gebruiken daarvoor hun eigen systemen. Alleen hebben ze niet altijd de meest recente documentatie voorhanden.

  Met blockchain worden alle documenten en transacties bijgehouden in een digitale databank, gedeeld tussen alle partijen. Gegevens worden voortdurend gesynchroniseerd, zodat elke partij op elk moment de meeste recente informatie kan zien.

  Daniel Du Seuil: ‘We willen onze partners integraal betrekken in de verschillende processen. Zo is er wederzijdse controle en evenwicht tussen alle betrokken partijen.’ 

  Bovendien worden alle data onuitwisbaar opgeslagen. Eens een subsidie is goedgekeurd, een maatregel is uitgevoerd, een som geld is uitbetaald, … staat dat geregistreerd in de databank. Er kan achteraf niets meer aan gewijzigd worden. Transparantie en betrouwbaarheid troef dus!

  We willen onze partners integraal betrekken in de verschillende processen.
  Daniel Du Seuil, programmamanager bij Agentschap Informatie Vlaanderen

  Een eigen identiteit

  Wanneer een perceel van eigenaar verandert, bijvoorbeeld nadat de eigenaar is overleden, leidt dat tot heel wat administratieve chaos. Documenten gaan verloren of zijn niet meer up-to-date, en het kost heel wat tijd en moeite om alles opnieuw op orde te krijgen.

  De oplossing? Met blockchain kun je het perceel natuur zelf een identiteit geven, en alle documentatie rond het natuurbeheerplan daaraan koppelen. De volgende persoon of instantie die instaat voor het beheer, ziet op die manier meteen de historiek van het perceel en de beschikbare middelen.

  Glazen kluis

  Bert Vanholen van het Agentschap voor Natuur en Bos (Foto: Joris Casaer) Bert Vanholen (Foto: Joris Casaer)

  Bert Vanholen: ‘Je kunt het zien als een glazen kluis op elk perceel in Vlaanderen. Iedereen kan erin kijken, maar niet iedereen kan een document toevoegen.’

  Op termijn, als meer percelen een eigen identiteit zullen hebben, biedt deze manier van werken ook mogelijkheden op het vlak van ruimtelijke ordening. Je zou in de toekomst in 1 oogopslag kunnen zien hoe het gesteld is met alle vergunningen, subsidies en inbreuken van elk perceel in Vlaanderen.

  Blockchain biedt veel mogelijkheden om de klantvriendelijkheid te verhogen.
  Bert Vanholen, directeur relatiebeheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos

  Van proof-of-concept naar realiteit

  De bevindingen van het proof-of-concept vormden de basis voor het nieuwe digitale subsidieplatform. Hoofddoel van het platform? Meer klantvriendelijkheid naar de burger toe. Met transparante communicatie, meer aandacht voor inhoudelijke begeleiding, en minder administratieve rompslomp.

  Het is een echte primeur, want dit platform wordt het eerste blockchain-project van de Vlaamse overheid dat realiteit wordt. Wordt dit project het eerste in een lange rij? Bert Vanholen en Daniel Du Seuil denken alvast van wel.

  Meer weten?

  Bekijk het rapport van dit innovatieve project en dit filmpje:

   

  Tekst: Nele Ostyn