chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Erkenning van het OSLO vocabularium Organisatie

  donderdag, 9 augustus 2018

  Het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid zet via 'Open Standaarden voor Linkende Organisaties' (OSLO) in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Het uiteindelijke doel is een slimmere dienstverlening naar burgers, ondernemers en verenigingen.

  Op 29 mei 2018 keurde de werkgroep datastandaarden - OSLO het vocabularium van Organisatie unaniem goed. Dit vocabularium werd gebouwd voor het beschrijven van organisaties.

  Informatie over organisaties maakt deel uit van de kern van publieke dienstverlening. Door organisaties in lijn te brengen met Open standaarden voor Linkende Overheden (OSLO) kunnen deze vlot verbonden worden met andere kerndata, zoals personen, adressen en dienstverlening.

  Het OSLO-Organisatie vocabularium is gebaseerd op de Europese ISA-standaarden. Hierdoor kan informatie over organisaties vlot uitgewisseld worden met andere lidstaten. Omdat OSLO in lijn is met de principes van gelinkte data kan informatie over organisaties vlot worden gecombineerd met andere datasets op het Web.

  OSLO-Organisatie verrijkt drie bestaande internationale vocabularia waarmee organisaties worden beschreven. Het eerste vocabularium is W3C Organization Ontology. Het voegt entiteiten als Organisatie-eenheid, Formele Organisatie en Samenwerkingsverband toe. Ook vestigingen kunnen worden beschreven en er is aandacht voor gebeurtenissen zoals fusies van organisaties. W3C werkte ook de term Lidmaatschap verder uit en er werd een entiteit Positie voorzien om de functie die een persoon uitoefent binnen een organisatie te kunnen beschrijven.

  Een verdere specialisatie van Formele Organisatie tot Geregistreerde Organisatie is gebaseerd op het W3C Registered Organization Vocabulary. Dit voegt termen toe om officieel geregistreerde organisaties te beschrijven bv. door middel van hun registratienummer en wettelijke naam.

  Het ISA Core Public Organisation vocabularium is van belang omdat publieke dienstverlening gedefinieerd wordt door de publieke organisatie die verantwoordelijk is voor het inrichten ervan.

  In dit co-creatietraject was er betrokkenheid van lokale overheden, Vlaamse administraties, private partners en academia. Het goedgekeurde vocabularium vindt u hier terug. De licentie vindt u hier.