chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Erkenning van het OSLO-vocabularium persoon

  donderdag, 9 augustus 2018

  Het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid zet via 'Open Standaarden voor Linkende Organisaties' (OSLO) in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Het uiteindelijke doel is een slimmere dienstverlening naar burgers, ondernemers en verenigingen.

  Op 29 mei 2018 keurde de werkgroep datastandaarden - OSLO het vocabularium van Persoon unaniem goed. Dit vocabularium werd gebouwd voor het beschrijven van personen.

  Informatie over personen maakt deel uit van de kern van publieke dienstverlening. Door informatie over personen in lijn te brengen met Open standaarden voor Linkende organisaties (OSLO) kunnen deze vlot verbonden worden met andere kerndata, zoals dienstverlening, organisaties en adressen.

  Het OSLO-persoon vocabularium is gebaseerd op de Europese ISA-standaarden. Hierdoor kan informatie over personen toekomstgericht (http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=42300) vlot uitgewisseld worden met andere lidstaten. Omdat OSLO in lijn is met de principes van gelinkte data kan informatie over personen - met respect voor GDPR - vlot worden gecombineerd met andere datasets.

  OSLO-Persoon richt zich op het beschrijven van een natuurlijk persoon, dat wil zeggen een fysiek persoon en geen organisatie. Natuurlijke personen hebben een eigen rechtspersoonlijkheid, deze is niet kunstmatig zoals bij rechtspersonen.

  Het vocabularium is een uitbreiding op bestaande RDF-vocabularia over personen. Die zijn immers louter bedoeld om een persoon te identificeren (bijvoorbeeld het ISA Core Person Vocabulary dat onder andere naam, geslacht, geboortedatum modelleert) of ze zijn ontworpen voor specifieke toepassingen (bijvoorbeeld FOAF dat zich voornamelijk focust op relaties tussen personen).

  Wat nog ontbrak is een vocabularium voor het soort informatie dat typisch in een nationaal bevolkingsregister wordt bijgehouden. Het gaat dan om gegevens met burgerrechtelijke implicaties zoals afstamming, geboorte, huwelijk. De opname van dergelijk gegeven in een register bevestigt het officieel karakter ervan en garandeert de betrokken persoon de rechten en plichten die eraan verbonden zijn.

  In dit co-creatietraject was er betrokkenheid van lokale overheden, Vlaamse administraties, Federale administraties, private partners en academia.

  Het goedgekeurde vocabularium vindt u hier terug. De licentie vindt u hier.