chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gemeentefusies in het “Voorlopig Referentiebestand Gemeentegrenzen”

  maandag, 24 september 2018

  Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen

  Informatie Vlaanderen stelt een nieuwe versie van het ‘Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen’ beschikbaar. Deze geografische dataset geeft een overzicht van de grondgebieden van de gemeenten van  Vlaanderen en doet dienst als referentiebestand binnen het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen. Dit in afwachting van de erkenning van een authentieke gegevensbron op Belgisch niveau.

  De nieuwe versie stelt de toestand voor van na de voorziene fusies van gemeenten in Vlaanderen. De fusies worden doorgevoerd op 1  januari 2019 (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/fusie). Informatie Vlaanderen biedt zowel de versie aan met de nu geldende toestand als de versie die geldig wordt op 1 januari 2019.

  Nu geldende dataset versie

  De laatste, en nu geldende versie van het ‘Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen’ is de versie “toestand 17/08/2017 - correctie” (http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/ /463322e3-5041-4be4-8cb2-c495994ca217). Deze versie geeft de situatie van de gemeentegrenzen van Vlaanderen weer zoals ze de laatste keer officieel zijn gewijzigd in het jaar 2000. Deze dataset is in 2003 opgemaakt en sindsdien zijn enkel geometrische verbeteringen en correcties doorgevoerd. Zoals het geometrisch inpassen van de gemeentegrenzen op de grenzen van de administratieve percelen van het GRB. De laatste data-aanpassingen dateren van 17/08/2017.

  Nieuwe dataset versie

  De nieuwe versie van het ‘Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen’ is de versie “Toestand 16/05/2018 (geldig vanaf 01/01/2019)” (http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/9ff44cc4-5f16-4507-81a6-6810958b14df). Die versie geeft de situatie weer die geldig wordt op 1 januari 2019, meer bepaald bij het doorvoeren van de voorziene gemeentelijke fusies.

  Raadpleegdiensten (WMS)

  In de ‘WMS Administratieve eenheden’ (http://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/eebc7b3b-3196-48f7-a602-8ff5-e4d3-c5a8-b85c7cda) worden beide versies als group-layers aangeboden, naast een group-layer met de heden geldende toestand.

  • Group layer ‘Vrbg’: geeft steeds de nu geldende versie weer. Het gaat nu om de versie “Toestand 17/08/2017 - correctie”. Vanaf begin 2019 zal via deze group-layer de versie “Toestand 16/05/2018 (geldig 01/01/2019)” beschikbaar zijn.
  • Group layer ‘Vrbg03’: bevat de laatste versie (“Toestand 17/08/2017 - correctie”) van het ‘Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen’ volgens de situatie zoals geldig sinds de laatste officiële grenswijziging van het jaar 2000. (http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/463322e3-5041-4be4-8cb2-c495994ca217)
  • Group layer ‘Vrbg19’: bevat de versie van “Toestand 16/05/2018 (geldig vanaf 01/01/2019)” die de op 1 januari 2019 doorgevoerde gemeentelijke fusies weergeeft. (http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/9ff44cc4-5f16-4507-81a6-6810958b14df)

  Overdrachtdiensten (WFS)

  De verschillende versies van het ‘Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen’ zullen beschikbaar zijn via verschillende overdrachtdiensten:

  Download

  De versies van het ‘Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen” worden zowel via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Grenzen’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld. De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.

  Toegang en gebruik

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

  Bijkomende informatie

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.