chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het ‘uniek percelenplan’ centraliseert perceelinformatie in één bron

  dinsdag, 6 juli 2021

  De federale overheid (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD)) en Digitaal Vlaanderen werkten drie jaar lang aan de gelijkschakeling van de percelenkaarten van de Basiskaart Vlaanderen (GRB) en die van het kadastraal percelenplan. Dit resulteerde in ‘het uniek percelenplan’, één centrale bron voor perceelinformatie. De gegevens kunnen nu makkelijker geactualiseerd worden en de kwaliteit van de data werd verbeterd.

  “In het verleden waren er twee perceelkaarten” vertelt Hendrik Van Hemelryck, producteigenaar van het Grootschalig Referentiebestand (GRB) bij Digitaal Vlaanderen. “Er was het kadastraal percelenplan van de federale overheid (AAPD). Digitaal Vlaanderen corrigeerde jaarlijks de geometrieën van deze percelen en ontsloot ze via GRB-producten als ‘administratieve percelen (Adp)’. Dit was een traag en arbeidsintensief proces met veel risico op fouten. Het was ook moeilijk om de twee verschillende bronnen actueel te houden. De ontsluiting van twee verschillende kaarten zorgde bovendien voor verwarring bij gebruikers.”

  “Om het proces voor het bijhouden van perceelinformatie te vereenvoudigen, de kwaliteit van de data te verbeteren en het perceelplan sneller te ontsluiten, werkten de AAPD en Digitaal Vlaanderen drie jaar lang samen aan het project ‘uniek percelenplan’” voegt Liesbeth Coen, hoofd van de afdeling Opmetingen en Fotogrammetrie bij de AAPD eraan toe. “Het ambitieuze project werd vorige maand afgerond. Dankzij de goede samenwerking tussen Digitaal Vlaanderen en de AAPD is alles zeer vlot verlopen. We mogen terecht trots zijn op deze co-prestatie.”

  Hoe kwam het ‘uniek percelenplan’ tot stand?

  De geometrie van de ‘administratieve percelen’ (Adp) uit de Basiskaart Vlaanderen (GRB) werd per gemeente overgenomen door de AAPD. Fouten in de geometrie of perceelnummers werden gecorrigeerd, waardoor de kwaliteit van de data verbeterde. Het eindresultaat is één unieke bron voor perceelinformatie in Vlaanderen met, voor elk eigendomsperceel, een benaderde vectoriële voorstelling van ligging en vorm, bruikbaar in een schaalbereik van 1/250 – 1/5000.

  Taakverdeling

  De AAPD staat in voor het beheer van de perceelinformatie volgens specifieke afspraken tussen beide organisaties met betrekking tot het bewaren van ‘rust in de kaart’. Digitaal Vlaanderen staat in voor het beheer van de gebouwinformatie. De AAPD en Digitaal Vlaanderen wisselen ook meldingen uit over fouten of onvolledigheden met betrekking tot percelen en/of gebouwen en bewaken de geometrische afstemming tussen de perceel- en gebouwgeometrie.

  Afgeleide producten

  Uit het ‘uniek percelenplan’ leiden Digitaal Vlaanderen en de AAPD ook eigen producten af: respectievelijk de administratieve percelen (Adp) in het GRB én de kadastrale percelen (Bpn_CaPa) in CADGIS. De perceelgeometrie in deze kaart vervangt juridische landmeters- en afpalingsplannen niet.

  Meer informatie?

  Meer informatie over het ‘uniek percelenplan’ vind je op deze pagina.