chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hinderpremie-tool helpt bijna 4000 ondernemers aan tegemoetkoming

  maandag, 1 juli 2019
  Jef Daems (links) en Wolfgang Cleymans (Foto: ID/Lieven Van Assche) Jef Daems (links) en Wolfgang Cleymans. (Foto: ID/Lieven Van Assche)

  Ondernemers die hinder ondervinden van wegenwerken moesten vroeger aan een hele papierwinkel beginnen om een vergoeding te krijgen. Sinds 1 juli 2017 worden ze vooraf automatisch op de hoogte gebracht en hoeven ze enkel nog hun rekeningnummer en openingsuren door te geven. Drijvende krachten achter het systeem zijn het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en het Agentschap Informatie Vlaanderen. ‘Digitaliseren is de toekomst.’

  Als door werken een gedeelte van de rijbaan afgesloten wordt, leidt dat voor ondernemers uit de buurt vaak tot heel wat hinder. Klanten raken moeilijk ter plaatse, het doorgaand verkeer valt weg en dus daalt de omzet. Kleine ondernemingen kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen.

  Wolfgang Cleymans, projectadviseur bij VLAIO: ‘De hinderpremie biedt financiële ademruimte aan ondernemingen om zich op een vindingrijke manier voor te bereiden. Een bakker kan bijvoorbeeld aan huis leveren, een pop-upshop of webshop starten of simpelweg een flyer over de werken laten maken.’

  De premie bedraagt altijd 2000 euro, een bewuste keuze om ze automatisch te kunnen toepassen voor een brede doelgroep. ‘In vergelijking met het oude systeem willen we met deze premie een veelvoud aan ondernemingen bereiken’, zegt Wolfgang Cleymans.

  Kruisbestuiving

  Onder het oude systeem konden handelaars een tussenkomst krijgen voor beroepsmatige kredieten die blijven doorlopen tijdens de werken: de rentetoelage. Om die te ontvangen moest een handelaar een aanvraagformulier indienen, kredietcontracten voorleggen én een hinderattest opvragen bij de gemeente. Dat betekende ook voor VLAIO een grote, manuele dossierlast.

  Dat proces wilde VLAIO vereenvoudigen. Daarom stapten ze naar Informatie Vlaanderen, dat over een databank beschikt met alle werken en manifestaties in Vlaanderen: het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Jef Daems, programmamanager bij Informatie Vlaanderen: ‘Wij hebben het overzicht over de data, VLAIO beheert de maatregelen. Uit die kruisbestuiving ontstaan mooie projecten om de Vlaamse overheid te digitaliseren. Dat is de toekomst.’

  Je kunt de hinderpremie zien als een budget voor handelaars om zichzelf en hun klanten voor te bereiden op de werken.
  Wolfgang Cleymans, projectadviseur bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

  Automatisch proces

  ‘Handelaars die aan de voorwaarden voor de hinderpremie voldoen, worden automatisch aangeschreven', zegt Wolfgang Cleymans (links). (Foto: ID/Lieven Van Assche) ‘Handelaars die aan de voorwaarden voor de hinderpremie voldoen, worden automatisch aangeschreven', zegt Wolfgang Cleymans (links). (Foto: ID/Lieven Van Assche)

  Samen met VLAIO stelde Informatie Vlaanderen een dossier op in het kader van Vlaanderen Radicaal Digitaal om een ‘geoselectiemodule’ te ontwikkelen. Die module koppelt de gegevens uit het GIPOD en de Kruispuntbank van Ondernemingen om een lijst te maken van alle bedrijven die binnen de hinderzone van geplande werken liggen.

  Het resultaat is een automatische tool die elke nacht een lijst met ondernemingen maakt en die aftoetst aan de voorwaarden van de hinderpremie. ‘Dat is de sterkte van deze werkwijze’, zegt Jef Daems. ‘Als om welke reden ook de maatregel aangepast wordt, moeten we enkel de parameters van de selectie aanpassen. Het proces blijft exact hetzelfde.’

  Hoe werkt het voor de handelaar?

  Voor handelaars die hinder ondervinden is het nieuwe systeem een grote vereenvoudiging. Als ze aan de voorwaarden voldoen, worden ze automatisch aangeschreven. Vervolgens kunnen ze via een eenvoudige webapplicatie de uitbetaling aanvragen op de website van VLAIO. Wolfgang Cleymans: ‘Ze moeten enkel nog hun bankrekeningnummer en openingsuren opgeven. De betaling volgt drie werkdagen later.’

  Als een onderneming moet sluiten vanwege werken, kan ze een beroep doen op de vernieuwde sluitingspremie. Die bedraagt 80 euro per dag vanaf de 22ste sluitingsdag en blijft de volledige duur van de werken geldig.

  Wie niet aangeschreven werd, komt in principe niet in aanmerking voor de hinderpremie. Mocht er toch iets fout gelopen zijn, dan kan dat nog eenvoudig rechtgezet worden door de nodige gegevens te corrigeren. Als dat gebeurt voor de werken voorbij zijn, pikt de selectiemodule dat automatisch op.

  Informatie Vlaanderen heeft het overzicht over de data, VLAIO beheert de maatregelen. Zo ontstaan er mooie projecten om de Vlaamse overheid te digitaliseren.
  Jef Daems, programmamanager bij het Agentschap Informatie Vlaanderen

  Hefboomproject

  'Het systeem is snel en efficiënt. Dat wordt geapprecieerd', zegt Jef Daems (links). (Foto: ID/Lieven Van Assche) 'Het systeem is snel en efficiënt. Dat wordt geapprecieerd', zegt Jef Daems (achteraan). (Foto: ID/Lieven Van Assche)

  Hoe zorgt de overheid ervoor dat de gegevens in de databanken volledig en correct zijn? ‘Om aan de juiste gegevens te komen, werken we liever niet met controles. We gebruiken eerder de wortel dan de stok’, vertelt Jef Daems. ‘Als wij goede tools en oplossingen aanbieden, zijn mensen gemotiveerd om voor nauwkeurige gegevens te zorgen. Je kunt de hinderpremie dus zien als een hefboomproject. Ondernemers hebben er belang bij hun gegevens correct in te voeren in de Kruispuntbank om de hinderpremie te ontvangen. Het motiveert ook lokale besturen om geplande werken tijdig en correct in te voeren, zodat plaatselijke handelaars hun premie kunnen ontvangen.’

  De GIPOD-databank, die informatie over wegenwerken en manifestaties in Vlaanderen bij elkaar brengt, bevat bovendien twee extra functies. Die moedigen uitvoerders van werken – lokale besturen, maar ook nutsbedrijven, of Agentschap Wegen en Verkeer bijvoorbeeld – aan om hun gegevens correct in te voeren:

  • De synergiemodule laat hen toe om werken samen uit te voeren. Op die manier kunnen ze kosten delen door bijvoorbeeld maar 1 keer de straat op te breken om meerdere leidingen of kabels te leggen.
  • De conflictmodule registreert elke vorm van hinder in het openbaar domein: van markten en kermissen tot vinkenzettingen, alles waarvoor bijvoorbeeld een straat afgesloten wordt. Met die gegevens kan de module op voorhand conflicten met geplande werken of andere manifestaties detecteren. Dat zorgde op lokaal niveau al voor een betere afstemming.

  3900 ondernemers geholpen

  Het nieuwe systeem is in gebruik sinds 1 juli 2017 en toonde meteen haar effectiviteit. In 2018, het eerste volledige jaar dat de hinderpremie operationeel was, werd er aan 3906 ondernemingen een premie uitbetaald. Vergeleken met de vroegere rentetoelage, waar jaarlijks ongeveer 500 ondernemingen een beroep op deden, is het dus een groot succes.

  Dat heeft Jef Daems ook zelf al mogen ondervinden: ‘Ik zat bij de kapper en ik wist dat er werken gepland waren in de buurt. Daarom informeerde ik naar de hinderpremie, zonder te vertellen wat ik ermee te maken had. Ze hadden de brief ontvangen en de premie was ondertussen al gestort. “Chapeau voor de overheid”, wist de zaakvoerder te vertellen. De efficiëntie en snelheid van het systeem worden dus geapprecieerd. Daar doe je het toch voor.’

  Meer weten over de hinderpremie? Surf naar de website van VLAIO.