chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  INSPIRE-data voor Orthobeeldvorming en Hoogte beschikbaar

  woensdag, 20 november 2019

  Informatie Vlaanderen biedt vier nieuwe geharmoniseerde INSPIRE-datasets aan voor de thema’s Orthobeeldvorming en Hoogte. Deze datasets zijn gericht op (lands)grensoverschrijdend gebruik. De Europese lidstaten dienen immers hun orthofoto’s en hoogtemodellen te transformeren naar de respectievelijke INSPIRE-modellen om de interoperabiliteit te verhogen.

  Voor het thema Orthobeeldvorming zijn twee datasets beschikbaar. De dataset ‘Orthobeeldvorming -OMZ’ bevat de mozaïek van de meest recente zomerluchtopnamen en is beschikbaar onder de vorm van een echte kleurencomposiet (RGB), een kleur-infraroodcomposiet (CIR) en een panchromatisch beeld (PAN). De dataset ‘Orthobeeldvorming - OMW’ is een compilatie van de recentste orthofotomozaïeken (winteropnamen).

  Ook voor het thema Hoogte zijn twee datasets beschikbaar. De dataset ‘Hoogte DTM’ is het Digitaal terreinmodel (DTM) van het maaiveld, en de dataset ‘Hoogte DSM’ bevat het Digitaal oppervlaktemodel (DSM, 'digital surface model') van het maaiveld inclusief objecten. Beide hoogtedataset zijn in rasterformaat en hebben een grondresolutie van 1 meter.

  Geografische Webdiensten

  De gegevens van de datasets zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten:

  De gegevens worden ook verspreid via de overdrachtdiensten:

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’. Je kan ook terecht op het forum voor de Geografische webdiensten.

  Toegang en gebruik

  De services zijn niet beveiligd en zijn publiek toegankelijk. Voor het gebruik van de gegevens en de services die aangeboden worden, gelden volgende voorwaarden:

  • Het gebruik van de gegevens voor het uitvoeren van taken van algemeen belang door openbare instellingen, is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. De datasets zijn toegevoegd aan de GDI-Vlaanderen en kunnen door zowel Vlaamse als niet-Vlaamse instanties gebruikt worden onder de voorwaarden zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering.
  • Voor commercieel en niet-commercieel hergebruik is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing.

  Wat is INSPIRE?

  INSPIRE staat voor INfrastructure for Spatial InfoRmation in the European Community. INSPIRE zorgt ervoor dat geo-informatie makkelijker uitwisselbaar is binnen Europa. Daarom werden er standaarden opgesteld voor die data. Op die manier zijn de datasets in alle EU-lidstaten uniform. Zo vinden, gebruiken en interpreteren lidstaten makkelijker elkaar gegevens. INSPIRE brengt geografische informatie onder in een aantal thematische categorieën.

  Meer Informatie?

  Meer informatie over de Orthobeeldvorming (OMW en OMZ) en Hoogte (DTM en DSM) zijn te vinden in de Geopunt-catalogus. Op Geopunt staat meer informatie over het harmoniseren van INSPIRE-datasets.