chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Medewerkers Vlaamse overheid tevreden over digitale (thuis)werkplek. Opschaling door afdeling ICT van Digitaal Vlaanderen een succes

  woensdag, 5 mei 2021

  Uit een enquête bij ruim tienduizend medewerkers van de Vlaamse overheid blijkt dat 80% van hen tevreden is over de ICT-dienstverlening door de ICT-afdeling van het Facilitair Bedrijf, die ondertussen onderdeel uitmaakt van Digitaal Vlaanderen. Vooral de digitale (thuis)werkplek scoort hoog. Ook de computerprogramma's waarmee ze werken krijgen goede punten. Een opsteker in deze tijden van Corona en verplicht thuiswerken.

  Omstreeks de jaarwisseling peilde onderzoeksbureau IPSOS bij ruim 10.000 medewerkers van de Vlaamse overheid naar hun tevredenheid als eindgebruiker van diensten geleverd door de ICT-afdeling van Digitaal Vlaanderen.  Het ging om een online bevraging. Daaruit kwamen opmerkelijke resultaten naar voor. 80% van hen geeft aan globaal tevreden te zijn over de ICT die ze ter beschikking krijgen. Vooral de digitale werkplek en de gebruikte programma's krijgen goede punten.

  De grote meerderheid van de ruim tienduizend medewerkers van de Vlaamse overheid werken al verplicht thuis sinds de eerste lockdown half maart vorig jaar. Dat dit zonder degelijke ICT-infrastructuur en ondersteuning onmogelijk zou zijn staat buiten kijf. Uit het IPSOS onderzoek blijkt nu dat ze over de ICT die hen door hun werkgever ter beschikking gesteld wordt best tevreden zijn. Dat is goed nieuws voor de afdeling ICT van Digitaal Vlaanderen.  

  Geslaagde opschaling van ICT-dienstverlening

  "De Vlaamse overheid heeft al geruime tijd een programma voor Plaats- en Tijdsonafhankelijk Werken (PTOW)", vertelt Stefan De Smet, Afdelingshoofd ICT bij Digitaal Vlaanderen. Dat vergt natuurlijk aangepaste applicaties voor het online samenwerken, delen en centraal opslaan van documenten en - last but not least - voor het online vergaderen. Door de plotse lockdown en het verplicht thuiswerken kwam dit een jaar geleden natuurlijk in een enorme stroomversnelling. Waar er tot dan toe hoogstens enkele honderden mensen gebruik maakten van onze PTOW-applicaties,  waren dat er van de ene dag op de andere vele duizenden. We hebben onze infrastructuur en dienstverlening terzake dus op zeer korte tijd enorm moeten opschalen. Als je dan deze tevredenheidscijfers ziet, mogen we met enige fierheid zeggen dat de operatie geslaagd is. Daarbij komt nog dat we voor het online samenwerken quasi op hetzelfde moment zijn overgeschakeld op een andere applicatie. Blijkens de tevredenheid over de digitale werkplek is ook dat blijkbaar goed verteerd. Dat de Vlaamse overheid - mede dankzij de inspanningen van de afdeling ICT van Digitaal Vlaanderen - als een voorbeeld inzake thuiswerken mag gelden is daar zeker niet vreemd aan."