chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  MIRA Geluidsbelastingskaart wegverkeer, nu beschikbaar

  donderdag, 22 oktober 2020

  Gebiedsdekkende kaart met geluidsbelasting veroorzaakt door wegverkeer. Bij de berekening van de geluidsniveaus is rekening gehouden met het wegdek (op basis van wegendatabank van AWV, 2005) en met de plaats van geluidsschermen (de opgemeten positie en nieuw gebouwde schermen die nog niet opgemeten zijn). Afscherming van gebouwen en reliëf (bijv. hoogte van de weg t.o.v. het maaiveld) zijn niet in rekening gebracht. De maximale waarden op korte afstand van de wegen zijn gelimiteerd tot het geluidsniveau op 10 m van het midden van de weg.

  De geluidsniveaus zijn berekend op basis van de ISO9613-2 richtlijn.

  Deze dataset omvat 4 entiteiten die de geluidsniveaus weergeven voor 4 geluidsindicatoren (LdenLday, Leve, Lnight). 

  • Lden (Engels: Level day-evening-night) is een Europese maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai over een hele dag uit te drukken. Met ingang van 2004 (implementatie van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai) werd het gebruik van de Lden in alle Europese landen verplicht. 
  • Lday is het gemiddeld geluidsniveau overdag (*LAeq (7- 19 uur)), vastgesteld over een jaar. Deze geluidsindicator is geassocieerd met de hinder gedurende de dagperiode. 
  • Leve is het gemiddeld geluidsniveau voor de avond (*LAeq (19- 23 uur)), zoals vastgesteld over een jaar. Deze indicator is geassocieerd met de geluidshinder gedurende de avondperiode. 
  • Lnightis het jaarlijks gemiddeld geluidsniveau voor de nacht (*LAeq (23-7 uur)). Deze indicator is geassocieerd met een verstoring van de slaap door geluidshinder. 

   *LAeq staat voor het gemiddelde geluidsniveau gemeten over een bepaalde tijd 

   Bekijken

  Je kan de gegevens bekijken via Geopunt-kaart, Thema: Bouwen en Wonen > Geluidsbelasting > Geluidsbelasting Milieu Rapport (MIRA).

  Webservices

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst met informatie over omgevingsgeluid:

  (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/geluid/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms)

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

   

  1.1.3        Downloaden?

  Dit product wordt via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Milieu’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing (klik  hier voor meer informatie). De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

  Het product bestaat uit rastergegevens en is beschikbaar in het TIFF formaat.