chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuw product ‘Gebiedstypes nitraat mestdecreet’

  donderdag, 19 december 2019

  Sinds 1 januari 2019 is een nieuw Mestdecreet van kracht in Vlaanderen, het ‘Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen’. Europa zette Vlaanderen aan tot een meer doorgedreven aanpak van de bescherming van het oppervlakte- en grondwater. Het Mestdecreet, ook wel MAP 6 (Mest Actie Plan 6) genoemd, heeft tot doel de waterverontreiniging door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voert dit decreet uit.

  Concreet worden de gebiedstypes nitraat mestdecreet als volgt afgebakend:

  • Afstroomzones van de Vlaamse waterlichamen als basis
  • Beoordeling van het oppervlaktewater
  • Beoordeling grondwater
  • Gebiedstype-indeling op basis van oppervlakte- en grondwater

  Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus.

  Bekijken

  U bekijkt de gegevens via de Geopunt-kaart, Thema’s > Landbouw, visserij en economie

  Downloaden

  De data worden beschikbaar gesteld via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Landbouw en veeteelt’ en ‘Milieu’) en via de Geopunt-catalogus.

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing (klik hier voor meer informatie). De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. 

  Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

  Webservices

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijk raadpleegdienst, WMS Vlaamse Landmaatschappij (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VLM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms).

  De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS Gebiedstypes nitraat mestdecreet (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Gebnit/wf...).

  De voorganger van de Gebiedstypes nitraat mestdecreet, meer bepaald de Focusgebieden nitraat mestdecreet zullen worden uitgefaseerd. Deze lagen zullen eind maart uit de WMS van de Vlaamse Landmaatschappij verwijderd worden. De WFS Focusgebieden nitraat mestdecreet (http://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/2ad0ce62-4c73-9fe5-c837...) zal eveneens eind maart ophouden te bestaan. Indien u nog toepassingen hebt die gebruik maken van deze data, pas deze dan aan.

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vindt u onder ‘Ons GIS-aanbod’.