chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuw product: Bedrijventerreinen OSLO

  vrijdag, 18 juni 2021

  De versiedataset ‘Bedrijventerreinen OSLO, Toestand 18/05/2021’ omvat de inventarisatie van de bedrijventerreinen in het Vlaams Gewest, op perceelsniveau. Aan deze dataset wordt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen informatie gerelateerd over het huidige gebruik en het al dan niet beschikbaar zijn van percelen voor bedrijfsaanwending. Deze dataset bevat ook informatie over de planningszones met economische bestemming en de bedrijventerreinen in ontwikkeling.

  Vanaf vandaag is de dataset GIS bedrijventerreinen voor het eerst publiek beschikbaar volgens de nieuwe OSLO datastructuur. OSLO staat voor de Open Standaarden voor Linkende Organisaties. Na verschillende overlegmomenten met de belangrijkste stakeholders werden op 18 juni 2020 perceel en bedrijventerrein officieel erkend als OSLO standaard door de werkgroep datastandaarden van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid van de Vlaamse Overheid.

  De nieuwe datastructuur is eenvoudiger zodat de gegevens beter te begrijpen en gemakkelijker te gebruiken zijn. Deze vereenvoudiging was ook nodig om van start te gaan met een ‘decentraal medebeheer’ waarbij ontwikkelaars en beheerders van terreinen zelf verantwoordelijk zullen zijn voor het aanleveren van correcte en actuele informatie over hun terrein.

  Meer informatie over de OSLO standaard voor de dataset GIS bedrijventerreinen, kan men vinden in een kort filmpje op het YouTube kanaal van VLAIO. Alle informatie over de inhoud van de dataset is terug te vinden in de handleiding (pdf). Bijlage 1 van deze handleiding geeft een compleet overzicht van alle wijzigingen. Algemene informatie over het product is ook te vinden in de Geopunt-catalogus.

  De oude dataset ‘Bedrijventerreinen’ blijft in de toestand van 01/02/2021 voorlopig beschikbaar in de services en Geopunt, inclusief de Ondernemen toepassing. Na een overgangsperiode van drie maanden zal de oude dataset uitgefaseerd worden en niet meer beschikbaar zijn.  

  Bekijken

  Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Landbouw, visserij en economie > Bedrijven of Thema’s > Bouwen en wonen > Bedrijven. Tegen de release van half juli zal ook de tegel ondernemen volledig aangepast zijn.

  Webservices

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten, WMS Agentschap Innoveren en Ondernemen (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VLAIO/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0.&service=wms).

   De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS Bedrijventerreinen  (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Bedrijventerreinen/wfs?request=GetCapabilities&version=2.0.0).

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

  Downloaden

  De data worden zowel via de downloadtoepassing onder de categorie ‘Economie’ als via de Geopunt-catalogus ter beschikking gesteld.

  Het is ook mogelijk om historische versies en verschilbestanden van de data te bestellen via de downloadtoepassing. Inloggen is hiervoor wel vereist.

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

  De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.