chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuwe dataset Drinkwaterrichtlijn

  vrijdag, 22 januari 2021

  Informatie Vlaanderen stelt een nieuwe dataset ter beschikking, met informatie die wordt gerapporteerd in het kader van de Drinkwaterrichtlijn (Richtlijn 98/83/EC). Het gaat om de lijst van de waterproductiecentra in Vlaanderen met hun locatie: Leveringsgebieden drinkwater, toestand 07/10/2019. Het gaat om data van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  Deze gegevens geven een overzicht van de leveringsgebieden in Vlaanderen. Een leveringsgebied is een geografisch vastgelegd gebied waarin water geschikt voor menselijke consumptie wordt verdeeld afkomstig van één of meerdere bronnen van de welke de waterkwaliteit uniform verondersteld wordt. De uniforme kwaliteit kan variëren met de tijd. De gegevens zijn samengesteld voor de Europese richtlijn 98/83/EC omtrent drinkwater.

  Je kan de gegevens van deze nieuwe dataset bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en milieu > Water > Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater.

  Webservices

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar in de WMS-layer ‘Water Supply Zone’ van de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VMM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms).

  De gegevens van de Leveringsgebieden drinkwater worden eveneens aangeboden via de overdrachtdienst WFS Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater drinkwaterrichtlijn (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/DWD-WaterSupplyZones/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS&version=2.0.0&typename=DWD-WaterSupplyZones:DwdWsz).

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

  Downloaden?

  Deze datasets worden via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Milieu’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

  De dataset bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

  De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.