chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuwe dataset Zwemwaterrichtlijn

  vrijdag, 18 december 2020

  Informatie Vlaanderen stelt een nieuwe dataset ter beschikking, met informatie die wordt gerapporteerd in het kader van de Zwemwaterrichtlijn (Richtlijn 2006/7/EG). Het gaat om de lijst van de Vlaamse zwemwateren met hun locatie: Zwemwaterlocaties Vlaanderen, toestand 01/04/2018. Het gaat om data van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  De zwemwaterrichtlijn stelt bepalingen vast voor de controle en de indeling van de zwemwaterkwaliteit, het beheer van de zwemwaterkwaliteit, en het verstrekken van informatie over zwemwaterkwaliteit aan het publiek. De richtlijn is van toepassing op elk oppervlaktewater waar, naar verwachting van de bevoegde autoriteit, een groot aantal mensen zal zwemmen, en waar zwemmen niet permanent verboden is of waarvoor geen permanent negatief zwemadvies bestaat. Dit omvat ook kustwateren.

  De richtlijn is niet van toepassing op zwembaden en gezondheidsbaden, ingesloten wateren die behandeld worden of gebruikt worden voor therapeutische doeleinden, en kunstmatig gecreëerde, van het oppervlaktewater en het grondwater gescheiden, ingesloten wateren.

  Het doel van deze richtlijn is zowel het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit, als de bescherming van de gezondheid van de mens, aanvullend op de Kaderrichtlijn water (Richtlijn 2000/60/EG).

  Je kan de gegevens van deze nieuwe dataset bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en milieu > Water.

  Webservices

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar in de WMS-layer ‘Inventory of identified bathing waters’ van de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VMM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms).

  De gegevens van de Zwemwaterlocaties worden eveneens aangeboden via volgende overdrachtdienst:

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

  Downloaden?

  Deze datasets worden via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Milieu’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

  De dataset bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

  De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.