chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuwe datasets Nitraatrichtlijn

  vrijdag, 18 december 2020

  Informatie Vlaanderen stelt twee nieuwe geografische datasets ter beschikking met kaartlagen die betrekking hebben op de Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen):

  Het gaat om data van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  De nitraatrichtlijn rapporteert kwetsbare zones in Vlaanderen en de overeenkomstige meetpunten die de nitraatconcentraties van het oppervlaktewater in agrarische gebieden registreren voor de Nitraatrichtlijn.

  De nitraatrichtlijn is erop gericht de waterkwaliteit in heel Europa te beschermen door te voorkomen dat nitraten uit agrarische bronnen het grond- en oppervlaktewater verontreinigen en door goede landbouwpraktijken te stimuleren.

  Bekijken

  Je kunt de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en milieu > Milieu.

  Webservices

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VMM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms).

  Het gaat om de WMS-layers ‘Nitrate vulnerable zones’ en ‘Surface water monitoring stations’, beiden gerangschikt onder de group-layer ‘Nitraatrichtlijn’

  De gegevens zijn ook te bevragen via de volgende 2 overdrachtdiensten:

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

  Downloaden?

  Deze datasets worden via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Milieu’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

  Beide datasest betreffen vectoriële gegevens en zijn beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

  De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.