chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuwe datasets Richtlijn Stedelijk afvalwater

  vrijdag, 22 januari 2021

  Informatie Vlaanderen stelt vier nieuwe datasets ter beschikking met betrekking tot de Richtlijn Stedelijk afvalwater.

  De datasets worden verspreid in het kader van de Richtlijn Stedelijk afvalwater (UWWTD), zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie (91/271/EEC):

  • agglomeraties
   • Coördinaten van de agglomeraties die een afvalwatervolume genereren gelijk of groter dan 2000 inwoners equivalenten. Deze stedelijk afvalwater agglomeratie voor Vlaanderen zijn gedefinieerd zoals opgelegd in richtlijn 91/271/EEC van de Europese Commissie over de behandeling van stedelijk afvalwater.
   • Agglomeraties UWWTD 2018, toestand 16/07/2020
  • lozingspunten
   • Coördinaten van individuele uitlaten van zuiveringsinstallaties of inzamelingssystemen in Vlaanderen die moeten gerapporteerd worden volgens richtlijn 91/271/EEC van de Europese raad over stedelijk afvalwater.
   • Lozingspunten UWWTD 2018, toestand 16/07/2020
  • rioolwaterzuiveringsinstallaties
  • kwetsbare gebieden
   • Georefereerde informatie over kwetsbare gebieden in Vlaanderen. De kwetsbare gebieden zijn gedefinieerd zoals opgelegd in richtlijn 91/271/EEG van de Europese Raad betreffende de behandeling van stedelijk afvalwater.
   • Kwetsbare gebieden UWWTD 2018, toestand 16/07/2020

  Bekijken

  Je kunt de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en milieu > Milieu.

  Webservices

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VMM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms).

  De gegevens zijn ook te bevragen via de volgende overdrachtdiensten:

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

  Downloaden?

  Deze datasets worden via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Milieu’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

  Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.