chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuwe gegevensvelden toegevoegd aan “VKBO Ondernemingen en vestigingseenheden”

  donderdag, 23 juli 2020

  Ondernemingen en vestigingseenheden: nieuwe gegevensvelden toegevoegd

  De dataset ‘VKBO ondernemingen en vestigingseenheden’ bevat basisinformatie uit de VKBO (Verrijkte KruispuntBank Ondernemingen) over ondernemingen en vestigingen. Deze basisinformatie werd nu verder uitgebreid met hoofdactiviteit BTW, hoofdactiviteit RSZ en tewerkstellingsklasse. VKBO combineert hiervoor de ondernemingsgegevens uit de KBO (KruispuntBank Ondernemingen) met tewerkstellingsgegevens afkomstig van RSZ (Rijksdienst Sociale Zekerheid) en adresinformatie uit CRAB (Centraal ReferentieAdressenBestand).

  De uitgebreide dataset is visueel beschikbaar via Geopunt en geografische webdiensten. Ook in het aanbod van de downloadtoepassing zijn deze nieuwe gegevens raadpleegbaar.

  Wat is nieuw?

  In totaal werden negen nieuwe velden toegevoegd aan de bestaande dataset. Voor de toevoeging van hoofdactiviteiten gaat het zowel voor de hoofdactiviteit BTW als RSZ over een set van drie velden rond de eerste hoofdactiviteit ingeschreven bij aangifte (NACE-code, NACE-code versie en omschrijving) en een veld dat aangeeft hoeveel hoofdactiviteiten er in totaal zijn ingeschreven.

  Het nieuwe veld tewerkstellingsklasse geeft de categorie voor het aantal tewerkgestelden in de onderneming/vestiging weer.

  Bekijken

  Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaarttoepassing “Geopunt-kaart” onder Thema’s > Landbouw, visserij en economie > Bedrijven. Ook in de Geopunt-kaarttoepassing “Ondernemen” kunnen de data bekeken en bevraagd worden.

  Webdiensten

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst WMS Verrijkte KruispuntBank Ondernemingen ((https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VKBO/wms).

  De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst WFS Verrijkte KruispuntBank Ondernemingen (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/VKBO/wfs).

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder 'ons GIS-aanbod'.

  Downloaden

  De data worden zowel via de downloadtoepassing onder de categorie ‘Economie’ als via de Geopunt-catalogus ter beschikking gesteld.

  Het is ook mogelijk om historische versies en verschilbestanden van de data te bestellen via de downloadtoepassing. Inloggen is hiervoor vereist.

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.