chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ombudsman pleit voor “alle zeilen bij”, ook voor digitalisering

  donderdag, 18 maart 2021

  Op 9 maart publiceerde ombudsman Bart Weekers zijn jaarverslag, met een bundeling van de bemiddelingspogingen en adviezen aan de Vlaamse overheid. Na het crisisjaar 2020 vindt de ombudsman dat alle zeilen bijgezet moeten worden. Ook een versnelde digitalisering, verantwoorde datadeling en Mijn Burgerprofiel komen aan bod.

  De ombudsman vindt dat de overheid actief werk moet maken van een snelle en slimme digitalisering: “Het wordt stilaan onmogelijk om aan de burger uit te leggen dat een aanvraag voor bijvoorbeeld een renovatiepremie nog steeds op papier moet”. De ombudsman pleit daarbij voor meer samenwerking over de beleidsdomeinen heen en voor een versnelde digitalisering. De te bewandelen weg ligt volgens Weekers bij Mijn Burgerprofiel, ook al vindt hij dat dit verder had kunnen staan.  

  De Vlaamse Belastingdienst wordt als voorbeeld naar voor geschoven omdat zij in 2021 zullen aansluiten op Mijn Burgerprofiel en via ebox de aanslagbiljetten onroerende voorheffing zullen verzenden. “Belastingen zijn voor veel burgers allicht het eerste dat ze met de overheid associëren, dus het is een goede zaak voor Mijn Burgerprofiel dat Vlabel nu instapt”.

  Meer data en meer verantwoorde datadeling

  Naar aanleiding van verschillende bemiddelingspogingen benadrukt Weekers het belang van automatische rechtentoekenning. Hij apprecieert de inspanningen van vele overheidsdiensten in die richting, maar herhaalt dat een volledige automatische rechtentoekenning “het uitgangspunt moet zijn” voor alle diensten. “Een veilige gegevensdeling met respect voor de privacy verdient daarbij de prioritaire aandacht”. De Vlaamse Ombudsdienst ziet aan overheidszijde soms nog wat weinig concrete focus op data-minimalisering, waarbij er niet meer informatie wordt verzameld in een dossier dan strikt nodig.

  Digitaal Vlaanderen heeft met het deelplatform MAGDA en de dienst Automatisch Advies daarvoor de oplossing in huis, zodat overheden data kunnen delen en verwerken, zonder dat ze daarbij over een volledige kopie van alle data moeten beschikken. Die slimme datadiensten combineren de vraag naar méér data met méér aandacht voor de privacy en een hogere informatieveiligheid.

  Samen aan de slag

  Digitaal Vlaanderen beschikt over data- en ICT-oplossingen om overheidsdienstverlening vlotter en gebruiksvriendelijker te maken. Als partner voor overheidsdiensten werken wij samen naar een overheid “powered by data”.