chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ontdek 5 nieuwe MAGDA-diensten voor automatische rechtentoekenning op basis van handicap of sociaal statuut

  dinsdag, 23 februari 2021

  Via het gegevensdelingsplatform MAGDA kunnen overheidsdiensten gegevens over handicap of sociaal statuut online raadplegen. Het MAGDA-aanbod werd nu uitgebreid met vijf nieuwe diensten. Die laten toe om gegevens binnen het domein sociale zekerheid op een veilige manier op te halen uit de authentieke bronnen. Mogelijk zijn de diensten ook interessant voor jouw organisatie. 

  We beschrijven de nieuwe services hieronder en geven voorbeelden van andere overheidsdiensten die ze gebruiken in hun toepassingen. Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op

  Om welke diensten gaat het?  

  De eerste nieuwe dienst kreeg de naam GeefDossierHandicap. Hiermee raadpleeg je onder meer gegevens over de erkenning van de handicap, rechten en de sociale kaarten op basis van een datum of een periode.

  Via de webservice GeefBetalingenHandicap raadpleeg je de betalingen aan personen met een handicap gedurende een bepaalde periode.  

  De gegevens over zorgtoeslag van het agentschap Opgroeien consulteer je via de dienst GeefZorgtoeslag.  

  Diverse toepassingen maken al gebruik van deze gegevens. De Vlaamse overheid gebruikt het bijvoorbeeld voor het toekennen van  studietoelagen voor hoger onderwijs, de lokale besturen voor het toekennen van voordeeltarieven voor betaald parkeren. 

  Het Vlaams Agentschap Voor Personen met een Handicap (VAPH) is ook bevoegd voor het erkennen van personen met een handicap. De dienst GeefVolledigDossierHandicap ontsluit deze data. Je raadpleegt volgende gegevens: erkenning van een persoon met een handicap, gegevens over de graad van zelfredzaamheid, het persoonsvolgend budget en het persoonlijk assistentie budget.  

  De zorginspectie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakt gebruik van deze toepassing om hun inspectiebezoeken voor te bereiden in de voorzieningen die erkend en gesubsidieerd worden door het VAPH. Ze controleren met de applicatie ook het correct gebruik van de toegekende budgetten. 

  Tot slot werd er een nieuwe dienst GeefSociaalStatuut ontwikkeld. Daarmee raadpleeg je de actuele sociale statuten van een persoon. Lokale besturen kunnen gebruik maken van de dienst als ze bijvoorbeeld korting op de afvalbelasting willen toekennen aan gezinnen waarvan het gezinshoofd een bepaald sociaal statuut heeft, zoals een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Het departement Werk en Sociale Economie maakt al gebruik van deze dienst binnen het systeem van de dienstencheques. 

  Meer informatie?  

  Interesse in één of meerdere van deze diensten? Ga vrijblijvend het gesprek met ons aan: info.magda@kb.vlaanderen.be . Of stuur dit bericht door naar een geïnteresseerde.  

  Meer informatie over de diensten binnen het domein sociale zekerheid vind je op de gebruikersomgeving van MAGDA.  

  Meer informatie over het MAGDA-platform vind je op deze pagina

  Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen het MAGDA-platform.