chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  OSLO-standaard voor Besluit en Mandaat gevalideerd door de Werkgroep Data standaarden

  donderdag, 9 augustus 2018

  Het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid zet via 'Open Standaarden voor Linkende Organisaties' (OSLO) in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Het uiteindelijke doel is een slimmere dienstverlening naar burgers, ondernemers en verenigingen.

  Op 29 mei 2018 keurde de werkgroep datastandaarden - OSLO de vocabularia en applicatieprofielen van Besluit & Mandaat unaniem goed. Deze standaarden werden gebouwd voor het beschrijven van besluiten en mandaten.

  Besluit is ontwikkeld binnen het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data (LBLOD) en laat toe om de notulen en besluiten van een bestuursorgaan gelinkt op te maken, gelinkt authentiek te bewaren en gelinkt te ontsluiten. Mandaat is eveneens ontwikkeld binnen het project LBLOD en laat toe om een gelinkte mandatendatabank op te zetten op basis van gelinkte besluiten.

  De Vlaamse overheid wil met het project een methodiek ontwikkelen om relevante data vertrekkend vanuit de bron (authentieke lokale besluiten) op een gestructureerde en geïntegreerde manier te verzamelen en ter beschikking te stellen voor hergebruik. Lokale besturen publiceren hun besluiten als gelinkte open data en vanuit hun normale besluitvormingsproces, waarna iedereen rechtstreeks met deze data aan de slag kan.

  In dit co-creatietraject was er betrokkenheid van lokale overheden, Vlaamse administraties, federale administraties, private partners en academia. De goedgekeurde standaarden vindt u hier:

  Vocabularium Besluit

  Vocabularium Mandaat

  Applicatieprofiel Besluit Publicatie

  Applicatieprofiel Mandatendatabank

  De licentie bekijkt u hier