chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  PoliVisu: Een nieuwe “Smart Cities” benadering van open- en big data voor een meer participatief stedelijk- en regionaal beleid.

  woensdag, 13 december 2017

  Vorige maand gaven we in Gent het startschot voor PoliVisu, een 3 jaar durend Europees innovatie- en onderzoeksproject onder leiding van Informatie Vlaanderen. Het consortium telt 15 partners en bestaat uit overheden, commerciële bedrijven en onderzoeksinstellingen uit 6 landen.

  PoliVisu gaat met de betrokken actoren na hoe we door het gebruik van open- en big data tot een gezamenlijk gedragen beleid komen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat we slechts 10 à 20% van de beschikbare (overheids)data gebruiken voor het bepalen van stedelijk- en regionaal beleid. Bovendien worden die gegevens slechts in beperkte mate op een eenvoudig leesbare en interpreteerbare manier ter beschikking gesteld.

  Data beter bruikbaar maken

  PoliVisu wil niet alleen meer data beschikbaar maken als open data. PoliVisu wil deze gegevens vooral beter bruikbaar maken. PoliVisu zet in op technieken zoals geavanceerde dynamische data visualisatie, data anonimisatie, big data analyse en artificiële intelligentie om relevante data bruikbaar te maken voor beleid.

  Het Open Transport Net EU-project, een project dat Informatie Vlaanderen coördineerde, ondernam hiervoor de eerste stappen. Een goed voorbeeld hiervan is de interactieve Vlaamse ongevallenkaart die we in samenwerking met de Federale politie en het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) realiseerden.

  Zie: http://www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be/verkeersstatistieken/Wetenschappelijke_studies/

  Technieken integreren in beleidsproces

  PoliVisu heeft de ambitie om in zes Europese steden en regio’s bovenstaande technieken te integreren in het beleidsproces om de beleidsbepaling, -uitvoering en -evaluatie te ondersteunen. In Gent wordt gewerkt rond studentenmobiliteit en stedelijke distributie van goederen. In Pilsen (Tsjechië) ligt de focus op de planning, uitvoering en communicatie van structurele werken om de stedelijke en regionale mobiliteitsstrategie te implementeren. In het zuiden van Parijs (Issy Les Moulineaux en 7 omliggende gemeenten) wordt gewerkt rond de belangrijkste en grootste uitbreiding van het Parijse openbaar vervoer sinds het ontstaan van de Parijse metro.

  15 partners

  Informatie Vlaanderen leidt het PoliVisu consortium. Het consortium telt 15 partners. Het bestaat uit overheden, commerciële bedrijven en onderzoeksinstellingen uit 6 landen (België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Italië en Tsjechië). PoliVisu heeft een budget van 4 miljoen euro.

  Valorisatie in Vlaanderen

  In Vlaanderen werken we samen met Smart Flanders en de Vlaamse PoliVisu partners aan de realisatie van een Vlaamse slimme mobiliteitscase binnen PoliVisu. Dit in het kader van de concretisering van Vlaanderen als een geïntegreerde Smart-City regio.

  Meer informatie?

  Meer informatie vind je op de website: https://www.polivisu.eu/.

  Je kunt ook contact opnemen met Informatie Vlaanderen: Lieven Raes, lieven.raes@kb.vlaanderen.be, tel: +32 499 59 36 02 of Geert Mareels, geert.mareels@kb.vlaanderen.be, tel: +32 475 72 82 92