chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Publieke review - erkenning van authentieke gegevensbronnen - afsluitende webcast

  donderdag, 3 oktober 2019

  Sinds oktober 2018 wordt gewerkt aan de evaluatie van een aantal gegevensbronnen met het oog op erkenning als authentieke gegevensbron.

  Een authentieke gegevensbron is de meest volledige en kwaliteitsvolle verzameling van gegevens die op elektronische wijze worden bijgehouden. Authentieke gegevensbronnen zijn nuttig of noodzakelijk bij de uitvoering van taken van algemeen belang. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden om erkend te worden als Vlaamse Authentieke Gegevensbron. De Vlaamse Regering wijst ook kandidaat authentieke gegevensbronnen aan op voorstel van het stuurorgaan.

  Publieke review

  De werkgroep authentieke gegevensbronnen organiseert een publieke review met afsluitende webcast. De publieke review is een onderdeel van de erkenningsprocedure voor authentieke bronnen. Tijdens de publieke review kunnen (potentiële) afnemers en andere belanghebbenden feedback geven met betrekking tot de erkenning.  Hierna wordt een advies geformuleerd aan het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid met betrekking tot de erkenning van een gegevensbron.

  We nodigen u uit voor de webcast waar de werkgroep authentieke gegevensbronnen van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid de vragen en opmerkingen uit de publieke review bespreekt. U kan de ontvangen vragen en opmerkingen terugvinden op  https://github.com/Informatievlaanderen/werkgroep-authentieke-gegevensbronnen.

  Wanneer en hoe deelnemen?

  De webcast vindt plaats op 8 oktober 2019 van 13u30 tot 16.00 uur. 

  Verbinden kan via deze link: https://meet.lync.com/vlaamseoverheid-kb/veerle.beyaert/16WBM2RL  

  Deze webcast is publiek, alle belanghebbenden worden uitgenodigd om deze bij te wonen.

   

  Bronnen in deze review

  Vlaams Hydrografische Atlas

  Bodemkaart (DOV)

  GDI-bronnen:

  • Brownfieldconvenanten
  • Steunzones
  • Overstromingsgevoelige gebieden (Watertoets)
  • Landbouwgebruikspercelen (geanonimiseerd)
  • Landbouwstreken België
  • Jachtterreinen
  • Werkingsgebieden van wildbeheereenheden
  • Beheergebieden akkervogelsoorten
  • Beheergebieden beheerovereenkomst waterkwaliteit
  • Beheergebieden Natura 2000-soorten
  • Beheergebieden ontwikkelingsbeheer soortenrijk grasland
  • Beheergebieden weidevogelsoorten
  • Perimeters Landinrichtingsprojecten
  • Perimeters van Natuurinrichtingsprojecten
  • Ruilverkaveling van landeigendommen in der minne
  • Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij uitvoering van grote infrastructuurwerken
  • Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet, 24/10/2017
  • Geografische indeling van de watersystemen
  • Grenzen van polders en wateringen
  • Meetnet afvalwater
  • Meetnet Oppervlaktewaterkwaliteit Vlaams Gewest (m.i.v. MAP-meetnet)
  • Meetpunten riooloverstorten
  • VHA Waterloopsegmenten en waterlopen
  • Atlas der Buurtwegen van Vlaanderen (1843-1845)
  • Wegenregister

  Kruispuntbank Vlaanderen-bronnen:

  • DAVINCI
  • Discimu
  • DHO
  • KBI
  • VMSW
  • VDAB
  • Woningkwaliteit
  • Energieprestatiedatabank
  • VLABEL
  • Gebouwenregister
  • Vlaams kadaster, beheerd door K&G
  • Zorgkrediet
  • Zorgtoeslag
  • Handicapgegevens VAPH
  • Werkzoekende gegevens
  • LEZ databank