chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Schooltoeslag vanaf nu automatisch uitbetaald

  vrijdag, 2 augustus 2019
  schooltoelage

  De schooltoeslag is de vervanger van de vroegere schooltoelage. Ouders moeten zelf geen aanvraag meer doen: gezinnen die recht hebben op schooltoelagen krijgen deze automatisch uitbetaald.

  De overheid onderzoekt wie recht heeft op de schooltoeslag

  Je hebt recht op de schooltoeslag als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het kind moet Belg zijn, naar kleuter, lager of secundair onderwijs gaan en voldoende aanwezig zijn op school. Daarenboven mag het gezinsinkomen niet te hoog zijn.

  Vanaf nu zoekt Kind en Gezin (agentschap Opgroeien) samen met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket uit welke gezinnen recht hebben op de schooltoelage. Daarvoor haalt ze gegevens op uit verschillende federale en Vlaamse databanken: onderwijsgegevens van AGODI, persoonsgegevens uit het rijksregister, inkomens- en eigendomsgegevens van de FOD financiën.

  Uitbetaling gebeurt automatisch binnen het kader van het Groeipakket.

  Sleutelrol voor MAGDA

  Kind en Gezin haalt de gegevens op door gebruik te maken van de MAGDA web- en publicatiediensten. MAGDA is het platform van de Vlaamse overheid dat toegang geeft tot verschillende authentieke databanken.

  Voor toepassingen zoals de schooltoeslag is het de ideale oplossing: Kind en Gezin moet maar één connectie leggen met het MAGDA platform ongeacht het aantal verschillende databanken waaruit gegevens moeten opgehaald worden.

  Het MAGDA platform garandeert dat gegevens veilig over het internet worden getransporteerd wat onontbeerlijk is gezien de gevoelige aard van de gegevens.

  Dat het om een groot volume gegevens gaat hoeft niet gezegd: in het kader van de eerste automatische uitbetaling zullen gegevens van 1,6 miljoen aanslagbiljetten en 1 miljoen eigendommen opgehaald worden.

  De schooltoeslag is samen met het Groeipakket het resultaat van een intense samenwerking tussen Kind en Gezin, Agentschap Uitbetaling Groeipakket en Informatie Vlaanderen. 

  Meer informatie over de schooltoeslag en het Groeipakket lees ook het interview 'Achter de schermen van het Groeipakket'.

  Meer informatie over MAGDA.

  De schooltoeslag in het nieuws