chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Start publieke review bronnen in versnelde procedure

  donderdag, 25 juli 2019
  Beeld review

  Vóór een gegevensbron wordt erkend tot Vlaamse Authentieke Gegevensbron organiseert Informatie Vlaanderen een publieke review. Tijdens de publieke review mag iedereen vragen stellen en opmerkingen gegeven over de erkenning.

  Wil je ook opmerkingen geven of vragen stellen over de erkenning? Lees dan de handleiding, maak een GitHub-profiel aan, bekijk dan de bijgevoegde documentatie en geef jouw vragen en opmerkingen door.

  Publieke review

  Het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid ontwikkelde de erkenningsprocedure voor Vlaamse Authentieke Gegevensbronnen. De publieke review is een onderdeel van de erkenningsprocedure voor authentieke bronnen. Tijdens de publieke review bekijken (potentiële) afnemers en andere belanghebbenden de gegevensbron en bijhorende documentatie en geven ze feedback.

  Procedure

  Bij de start van de publieke reviewperiode brengt  Informatie Vlaanderen de stakeholders op de hoogte via een nieuwsbericht op de website en een mailing. Alle documenten die nodig zijn voor een review staan online.

  Na de publieke review bespreekt de werkgroep authentieke gegevensbronnen van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid de vragen en opmerkingen.

  Vlaamse Authentieke Gegevensbronnen

  Een authentieke gegevensbron is de meest volledige en kwaliteitsvolle verzameling van gegevens die op elektronische wijze worden bijgehouden. Authentieke gegevensbronnen zijn nuttig of noodzakelijk bij de uitvoering van taken van algemeen belang. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden om erkend te worden als Vlaamse Authentieke Gegevensbron. De Vlaamse Regering wijst ook kandidaat authentieke gegevensbronnen aan op voorstel van het stuurorgaan.

   

  Bronnen in deze review

  GDI-bronnen:

  • Brownfieldconvenanten
  • Steunzones
  • Overstromingsgevoelige gebieden (Watertoets)
  • Landbouwgebruikspercelen (geanonimiseerd)
  • Landbouwstreken België
  • Jachtterreinen
  • Werkingsgebieden van wildbeheereenheden
  • Beheergebieden akkervogelsoorten
  • Beheergebieden beheerovereenkomst waterkwaliteit
  • Beheergebieden Natura 2000-soorten
  • Beheergebieden ontwikkelingsbeheer soortenrijk grasland
  • Beheergebieden weidevogelsoorten
  • Perimeters Landinrichtingsprojecten
  • Perimeters van Natuurinrichtingsprojecten
  • Ruilverkaveling van landeigendommen in der minne
  • Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij uitvoering van grote infrastructuurwerken
  • Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet, 24/10/2017
  • Geografische indeling van de watersystemen
  • Grenzen van polders en wateringen
  • Meetnet afvalwater
  • Meetnet Oppervlaktewaterkwaliteit Vlaams Gewest (m.i.v. MAP-meetnet)
  • Meetpunten riooloverstorten
  • VHA Waterloopsegmenten en waterlopen
  • Atlas der Buurtwegen van Vlaanderen (1843-1845)
  • Wegenregister

   

  Kruispuntbank Vlaanderen-bronnen:

  • DAVINCI
  • Discimu
  • DHO
  • KBI
  • VMSW
  • VDAB
  • Woningkwaliteit
  • Energieprestatiedatabank
  • VLABEL
  • Gebouwenregister
  • Vlaams kadaster, beheerd door K&G
  • Zorgkrediet
  • Zorgtoeslag
  • Handicapgegevens VAPH
  • Werkzoekende gegevens
  • LEZ databank