chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid bespreekt ‘Mijn Burgerprofiel’

  vrijdag, 11 mei 2018

  Het concept van het project Mijn Burgerprofiel dat het “no wrong door principe” hanteert, werd besproken op de zitting van 27 maart. Mijn Burgerprofiel wordt ontwikkeld voor overheden en kan mits voorwaarden opengesteld worden voor organisaties buiten de overheid. 

  Mijn Burgerprofiel is een overkoepelend project dat bestaande informatie en digitale dienstverlening gepersonaliseerd aanbiedt aan burgers over alle bestuursniveaus heen. Mijn Burgerprofiel brengt alle overheidsinformatie samen in één module die ingeplugd kan worden in elke website. 

  Mijn Burgerprofiel vertrekt vanuit de logica van de burger. Of het nu gaat om federale, Vlaamse of lokale materie maakt niet meer uit. Alle informatie komt samen in één toepassing geordend volgens thema’s zoals wonen, werken en pensioen of belastingen en voordelen. Zoals een consument bij een bank kan aanmelden voor een overzicht van alles wat hij heeft bij die bank, zo kan een consument bij Mijn Burgerprofiel aanmelden om te kijken welke dossiers hij heeft lopen bij de overheid en wat die overheid over hem weet. 

  “No wrong door”-principe

  Mijn Burgerprofiel hanteert het “no wrong door” principe: het is geen nieuw apart op zichzelf staand elektronisch loket of website maar een functionaliteit die op bestaande websites toegang geeft tot het overzicht van zaken bij de overheid. Op welke site een burger aanmeldt maakt niet meer uit, hij heeft altijd toegang tot zijn persoonlijke overzicht.

  Het vergt een grote mate van vertrouwen en samenwerking tussen overheden, zowel binnen hetzelfde bestuursniveau als tussen de bestuursniveaus, om effectief gestalte te geven het principe van “no wrong door” om dat gegevens in beheer van een specifieke entiteit ook via andere kanalen geconsulteerd kunnen worden. Daarnaast vraagt het in bepaalde gevallen ook organisatorische en technische afspraken om bestaande systemen of componenten van elkaar te gebruiken of op elkaar af te stemmen om de burger de ervaring van een geïntegreerde dienstverlening te bieden. 

  Mijn Burgerprofiel staat vrij om te gebruiken door overheden. Het gebruik door organisaties buiten de overheid is mogelijk.